Visum för tredjelandsstudenter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 november 2016

Interpellation: Visum för tredjelandsstudenter

Interpellation 2016/17:97 av Fredrik Christensson (C)

Interpellation 2016/17:97 Visum för tredjelandsstudenter

av Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Internationaliseringen av den högre utbildningen är viktig. Om Sverige ska hänga med i den internationella konkurrensen behövs rejäla förändringar för bättre konkurrens och ökad kvalitet i den högre utbildningen. Det internationella utbytet är där en viktig del, både vad det gäller internationella forskare som kommer hit för att arbeta och internationella studenter som väljer att läsa hela eller delar av sin utbildning i Sverige.

Dessvärre vittnar högskolor om en utdragen process för handläggning av visumansökningar för tredjelandsstudenter. Exempelvis måste Jönköping University betala tillbaka studieavgiften för runt 100 tredjelandsstudenter för att migrationsverket inte hunnit hantera deras ansökningar i tid, och de har därmed inte fått sina visum i tid till terminsstart. Utöver långa handläggningstider hos Migrationsverket vittnar högskolor om problem med samordningen i visumprocessen, där även intervju på ambassaden och utförande av id-kort ingår. Momenten måste vara synkade för att studenten ska få sitt visum i tid, något som i dag inte går att säkra. 

Detta är en katastrof. Inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, för lärosätet och för samhället i stort, utan för de individer som aktivt sökt sig till Sverige, betalat in studieavgifterna men inte kan ta sig hit och därmed tappar minst ett halvårs, kanske ett års studietid. Om detta fortsätter riskeras Sveriges goda rykte, vilket kan leda till att färre internationella studenter och forskare väljer att söka sig hit.

Min fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson är:

 

Vad avser regeringen att vidta för åtgärder med anledning av ovan nämnda problematik, som leder till att tredjelandsstudenter inte får sina visum i tid?