Talerätt vid skydds- och licensjakt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Talerätt vid skydds- och licensjakt

Interpellation 2016/17:210 av Runar Filper (SD)

Interpellation 2016/17:210 Talerätt vid skydds- och licensjakt

av Runar Filper (SD)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Ideella föreningar har rätt att överklaga vissa domar och beslut kopplade till miljöbalken om föreningarna uppfyller lagens kriterier. De ständiga överklagandena av myndighetsbeslut har tyvärr visat sig ha en tydlig slagsida mot att ifrågasätta jaktbeslut.

Senast i december 2016 bestämde Kammarrätten i Sundsvall att både Nordulv och Wolf Association of Sweden (Was), två miljöorganisationer som allt som oftast överklagat licensjakt på varg, saknar talerätt.

Möjligheterna att bedriva en sund viltvård begränsas kraftigt när liknande organisationer ges möjlighet att överklaga myndighetsbeslut. Det har medfört stora bekymmer och missämja för den landsbygdsbefolkning som ideligen drabbas av rovdjursangrepp på tamdjur och hundar.

Kammarrätten bestämde att det var fel av förvaltningsrätten att stoppa skyddsjakt på en varg som angripit får, eftersom de överklagande föreningarna som nämns ovan saknar talerätt i frågan. Det slogs även fast att de inte har rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut om licensjakt på totalt 24 vargar i fyra län efter nyår. Kan detta betyda att åtskilliga jaktbeslut har överklagats felaktigt genom åren, eftersom berörda organisationer helt enkelt har saknat talerätt?

Mina frågor till miljöministern är följande:

1. Ser miljöministern problem med talerättens utformning i dag och vilka åtgärder föranleder det i så fall från statsrådets sida?

2. Ämnar miljöministern ta initiativ till att utreda konsekvenserna av denna lagstiftning och återkomma med förslag på hur lagstiftning och tillämpning av talerätten kan förbättras?