Ett stärkt Green Cargo AB för hållbaratransportlösningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 13 oktober 2022

Betänkande: Ett stärkt Green Cargo AB för hållbaratransportlösningar

Betänkande 2003/04:NU15

Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar (NU15)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om åtgärder i Green Cargo för att utveckla företaget till ett lönsamt och framgångsrikt logistikföretag. Riksdagen bemyndigade regeringen att kunna vidta ett antal åtgärder. Till exempel att regeringen under 2004 och 2005 får avyttra hela eller delar av aktieinnehavet i Green Cargo, att regeringen får förvärva aktier eller andra former av andelar i det företag som förvärvar Green Cargo eller att regeringen får tillskjuta kapital till Green Cargo.