Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Ändrade regler för hantering av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FöU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna om hur personuppgifter behandlas vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, FRA.

Ändringarna gör att Försvarsmakten och FRA kan behandla och utbyta personuppgifter med andra aktörer på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt skyddas personers grundläggande fri- och rättigheter.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2022.