Beslut: Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen

Beslut 13 september 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut: Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen