Beslut: Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

Beslut 7 februari 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Ändringar i regelverket om överlämnande enligt arresteringsorder (JuU5)

Den svenska lagstiftningen som rör samarbetet kring överlämnande av misstänkta och dömda personer mellan EU:s medlemsstater och inom Norden ska anpassas till den rättsutveckling som har skett inom EU. Riksdagen sa ja till regeringens beslut.

Ändringarna innebär bland annat att domstol i större utsträckning än i dag ska kunna göra en bedömning utifrån omständigheterna i ett enskilt fall om det finns skäl att vägra ett överlämnande enligt en arresteringsorder.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2024.

Relaterade videor