EU-valet 2019

Söndagen den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet i Sverige. Då röstade medborgarna i EU:s medlemsländer om vilka som ska representera dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2019–2024. Alla EU-medborgare har rätt att rösta i EU-valet, och det är ett sätt att påverka EU:s politik.

EU-valet 2019

I Europaparlamentet sitter 705 ledamöter. De kallas för Europaparlamentariker och är medborgarnas röst i EU. Europaparlamentet är en av EU:s institutioner och beslutar tillsammans med ministerrådet om EU-lagar som påverkar alla EU-medborgares vardag. Antalet ledamöter som ett EU-land har i Europaparlamentet beror på hur många invånare landet har. Sverige har 21 ledamöter i Europaparlamentet.

Ledamöterna ingår i partigrupper

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Ledamöterna samarbetar i partigrupper med andra ledamöter som har liknande åsikter. I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer ifrån. De ledamöter som inte tillhör någon grupp kallas grupplösa.

EU angår dig

Alla som är medborgare i ett EU-land är också unionsmedborgare i EU, så kallade EU-medborgare. Med EU-medborgarskapet följer en rad rättigheter. Som EU-medborgare kan du bland annat rösta i EU-valet och resa, arbeta eller studera i alla EU:s länder.

Din rätt att rösta

Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val. Du har rösträtt i EU-valet om du är svensk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen. Även du som är medborgare i ett annat EU-land och är folkbokförd i Sverige kan rösta.

Förtidsrösta eller rösta på valdagen

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

Viktiga datum för EU-valet 2019

  • Från 11 april – brevrösta från utlandet
  • 26 april fastställdes röstlängden
  • Från 2 maj – rösta via bud
  • 8 maj började förtidsröstningen på lokaler runt om i Sverige
  • Under perioden 23–26 maj – val till EU-parlamentet i alla EU:s medlemsländer
  • 26 maj – EU-val i Sverige mellan klockan 8 och 21
  • 27 maj – slutlig rösträkning påbörjades
  • 31 maj – Valmyndigheten fastställde det svenska valresultatet och de svenska mandaten i Europaparlamentet fördelades

Valresultatet i EU-valet 2019

Du kan hitta det svenska valresultatet på Valmyndighetens webbplats. Europaparlamentet har information om valresultat i hela EU.

Valmyndigheten har allmän information på teckenspråk om till exempel valsystemet, rösträtt, rösträkning och valresultat.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad