Sök

Avdelning
Hoppa till filter

14 494 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kommittédirektiv, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  En förbättrad elevhälsa

  Kommittédirektiv 2024:30

  En förbättrad elevhälsa Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över elevhälsans syfte och uppdrag Utredaren ska därför Uppdraget att göra en översyn av elevhälsans huvudmannaskap och ledning Utredaren ska Uppdraget att utforma en elevhälsogaranti Utredaren ska därför Utredaren ska därför Bestämmelserna om extra
 • Dokument & lagar

  Analys av avgiftsnivån i det allmänna inkomstgrundade pensionssystemet

  Kommittédirektiv 2024:29

  Analys av avgiftsnivån i det allmänna inkomstgrundade pensionssystemet Innehåll Sammanfattning Uppdraget att analysera avgiftsnivån i pensionssystemet Analys av avgiftsnivån i pensionssystemet Utredaren ska därför Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 februari 2024 Sammanfattning
 • Dokument & lagar

  En arvs- och testamentsrätt i tiden

  Kommittédirektiv 2024:28

  En arvs- och testamentsrätt i tiden Innehåll Sammanfattning Ärvdabalken behöver ses över Den övergripande inriktningen för uppdraget Uppdraget att föreslå en modernisering av vissa arvsfrågor Förlust av rätten att ta arv och testamente Utredaren ska därför Arvsavstående bör regleras i lag Utredaren ska därför
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Konsumentkreditutredningen (Ju 2023:19)

  Kommittédirektiv 2024:27 kommittébeteckning: Ju 2023:19

  Tilläggsdirektiv till Konsumentkreditutredningen Ju 2023:19 Innehåll Ändring i uppdraget Utredaren ska Det ändrade konsumenträttighetsdirektivet Uppdraget att analysera och föreslå hur ändringarna i konsumenträttighetsdirektivet ska genomföras i svensk rätt Utredaren ska därför Kontakter och redovisning av uppdraget
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)

  Kommittédirektiv 2024:26 kommittébeteckning: A 2021:04

  Tilläggsdirektiv till Delegationen mot arbetslivskriminalitet A 2021:04 Innehåll Ändring i uppdraget Arbetet mot arbetslivskriminalitet behöver bli mer differentierat Uppdraget att föreslå åtgärder för att motverka arbetslivskriminaliteten inom specifika näringsgrenar och reglerade yrken Arbetslivskriminalitet i reglerade
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om Anonyma vittnen (Ju 2022:17)

  Kommittédirektiv 2024:25 kommittébeteckning: Ju 2022:17

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om Anonyma vittnen Ju 2022:17 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 februari 2024 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 december 2022 kommittédirektiv om Anonyma vittnen dir. 2022:141Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 juni 2024. Justitiedepartementet
 • Dokument & lagar

  Översyn av valsedelsystemet

  Kommittédirektiv 2024:24

  Översyn av valsedelsystemet Innehåll Sammanfattning Det svenska valsystemet med partispecifika valsedlar Valsedelsystemet är i behov av en översyn Erfarenheter på senare år visar på behovet av en översyn av valsedelsystemet Uppdraget att utvärdera dagens valsedelsystem Kommittén ska därför Uppdraget att analysera
 • Dokument & lagar

  Ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända

  Kommittédirektiv 2024:22

  Ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända Innehåll Sammanfattning Uppdraget att föreslå ett nytt regelverk för bosättning för vissa nyanlända för att öka kommunernas inflytande och skapa goda förutsättningar för mottagandet av nyanlända Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader (KN 2023:03)

  Kommittédirektiv 2024:20 kommittébeteckning: KN 2023:03

  Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader KN 2023:03 Innehåll Ändring i uppdraget Vikten av konkurrensneutrala marknadsvillkor Uppdraget att analysera om verksamhetsförbud bör kunna meddelas mot statliga aktörer Utredaren ska därför Uppdraget att analysera hur genomslaget
 • Dokument & lagar

  Enklare mervärdesskatteregler för gåvor och begagnade varor

  Kommittédirektiv 2024:15

  Enklare mervärdesskatteregler för gåvor och begagnade varor Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över mervärdesskattereglerna vid försäljningen av begagnade varor och gåvor av varor Underlätta försäljningen av begagnade varor Utredaren ska därför Förtydliga mervärdesskattereglerna vid beskattningsbara personers
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till utredningen om en översyn av mindre myndigheters uppgifter och organisering (Fi 2023:08)

  Kommittédirektiv 2024:23 kommittébeteckning: Fi 2023:08

  Tilläggsdirektiv till utredningen om en översyn av mindre myndigheters uppgifter och organisering Fi 2023:08 Innehåll Ändring i uppdraget Uppdraget att göra en översyn av analys- och utvärderingsmyndigheter Utredaren ska därför Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 februari 2024 Ändring i
 • Dokument & lagar

  Effektivare folkhälsoinsatser genom hälsoekonomiska analyser

  Kommittédirektiv 2024:21

  Effektivare folkhälsoinsatser genom hälsoekonomiska analyser Innehåll Sammanfattning Hälsa går att främja och ohälsa kan förebyggas Hälsan är ojämlikt fördelad men hälsofrämjande insatser kan minska ojämlikheten Uppdraget att föreslå ett komplement till folkhälsopolitikens uppföljningssystem genom hälsoekonomiska analyser
 • Dokument & lagar

  Mediegrundlagarna och tillgänglighetskrav för vissa medier

  Kommittédirektiv 2024:19

  Mediegrundlagarna och tillgänglighetskrav för vissa medier Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Uppdraget att bedöma om det krävs ändringar i grundlag med anledning av tillgänglighetsdirektivets genomförande i Sverige Utredaren ska därför Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den
 • Dokument & lagar

  Stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende

  Kommittédirektiv 2024:18

  Stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende Innehåll Sammanfattning Behovet av ökad trygghet och säkerhet i hem för vård eller boende Uppdraget att utreda en ökad differentiering av vården vid HVB Utredaren ska därför Uppdraget att införa särskilda befogenheter vid HVB Utredaren ska
 • Dokument & lagar

  Tilläggsdirektiv till Utjämningskommittén (Fi 2022:03)

  Kommittédirektiv 2024:17 kommittébeteckning: Fi 2022:03

  Tilläggsdirektiv till Utjämningskommittén Fi 2022:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 februari 2024 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 28 april 2022 kommittédirektiv om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning dir. 2022:36Uppdraget skulle enligt direktiven
 • Dokument & lagar

  En robust skogspolitik som ser skogen som en resurs

  Kommittédirektiv 2024:16

  En robust skogspolitik som ser skogen som en resurs Innehåll Sammanfattning Uppdraget att utvärdera den nuvarande skogspolitiken givet de förändringar som skett sedan 1993 Den skogspolitiska reformen 1993 Utvecklingen sedan 1993 Skogsutredningen 2019 Behov av en översyn av skogspolitiken Utredaren ska därför Uppdraget
 • Dokument & lagar

  Straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel

  Kommittédirektiv 2024:14

  Straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel Innehåll Sammanfattning Korruption i alla dess former måste motverkas Uppdraget att se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Uppdraget att utvidga det straffrättsliga
 • Dokument & lagar

  En reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård

  Kommittédirektiv 2024:13

  En reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård Innehåll Sammanfattning Det finns stora behov av att reformera den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation Den statliga barn- och ungdomsvården ska förbättra det vårdande uppdraget Uppdraget att reformera den statliga
 • Dokument & lagar

  Ett elsystem med tydligt systemansvar, hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar

  Kommittédirektiv 2024:12

  Ett elsystem med tydligt systemansvar, hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar Innehåll Sammanfattning Utredaren ska bland annat Uppdraget att föreslå hur den svenska elmarknaden kan utvecklas i syfte att säkerställa leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar Utredaren ska därför
 • Dokument & lagar

  En moderniserad jaktlagstiftning

  Kommittédirektiv 2024:11

  En moderniserad jaktlagstiftning Innehåll Uppdraget att föreslå en moderniserad jaktlagstiftning Det behövs en ny jaktlagstiftning Utredaren ska därför Utredaren ska därför Den straffrättsliga regleringen Utredaren ska därför Överklagbarhet Utredaren ska därför En förenklad jakt på allmänt vatten och i svensk
Bevaka via RSS