Sök

Avdelning
Hoppa till filter

30 813 träffar, Sökning utan sökord, filtrerat på Propositioner och skrivelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

  Proposition 2023/24:46

  Regeringens proposition 2023/24:46 Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål Prop. 2023/24:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den som döms för ett brott är som utgångspunkt
  Inlämnad
  2023-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU8
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

  Skrivelse 2023/24:44

  Regeringens skrivelse 2023/24:44 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten Skr. för bensin och diesel 2023/24:44 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Ebba Busch Klimat- och näringslivsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör
  Inlämnad
  2023-11-28
  Utskottsberedning
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Prövotid för körkortsbehörigheten AM

  Proposition 2023/24:43

  Regeringens proposition 2023/24:43 Prövotid för körkortsbehörigheten AM Prop. 2023/24:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Andreas Carlson Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag
  Inlämnad
  2023-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU7
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om förändrade inkomstskatteregler 2011–2023

  Skrivelse 2023/24:42

  Regeringens skrivelse 2023/24:42 Riksrevisionens rapport om förändrade Skr. inkomstskatteregler 20112023 2023/24:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Elisabeth Svantesson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har i
  Inlämnad
  2023-11-28
  Utskottsberedning
  Skatteutskottet
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar

  Proposition 2023/24:41

  Regeringens proposition 2023/24:41 Finansiering av kommuners medverkan i frågor Prop. om slutförvar 2023/24:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 november 2023 Ulf Kristersson Paulina Brandberg Klimat- och näringslivsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Kommuner
  Inlämnad
  2023-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  FöU
  Sista motionsdag
  2023-12-13
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet

  Skrivelse 2023/24:39

  Regeringens skrivelse 2023/24:39 Riksrevisionens rapport om det nationella Skr. smittskyddet 2023/24:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 november 2023 Ulf Kristersson Jakob Forssmed Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar
  Inlämnad
  2023-11-21
  Utskottsberedning
  Socialutskottet
  Sista motionsdag
  2023-12-06
 • Dokument & lagar

  Riksdagens godkännande av överenskommelsen om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

  Proposition 2023/24:38

  Regeringens proposition 2023/24:38 Riksdagens godkännande av överenskommelsen Prop. om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 2023/24:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2023 Ulf Kristersson Johan Pehrson Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll
  Inlämnad
  2023-11-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:AU2
  Sista motionsdag
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

  Proposition 2023/24:37

  Regeringens proposition 2023/24:37 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt Prop. en europeisk och nordisk arresteringsorder 2023/24:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2023 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll
  Inlämnad
  2023-11-14
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU5
  Sista motionsdag
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2022 och första halvåret 2023

  Skrivelse 2023/24:35

  Regeringens skrivelse 2023/24:35 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet Skr. och samarbete i Europa OSSE under helåret 2023/24:35 2022 och första halvåret 2023 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 november 2023 Ulf Kristersson Tobias Billström Utrikesdepartementet Skrivelsens
  Inlämnad
  2023-11-14
  Utskottsberedning
  Utrikesutskottet
  Sista motionsdag
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

  Skrivelse 2023/24:34

  Regeringens skrivelse 2023/24:34 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Skr. Europeiska unionens råd första halvåret 2023 2023/24:34 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 november 2023 Ulf Kristersson Jessika Roswall Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I
  Inlämnad
  2023-11-14
  Utskottsberedning
  Utrikesutskottet
  Sista motionsdag
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Proposition 2023/24:36

  Regeringens proposition 2023/24:36 Vissa ändringar i regelverket om Prop. säkerhetsärenden enligt utlänningslagen 2023/24:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2023 Ulf Kristersson Carl-Oskar Bohlin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Att förhindra
  Inlämnad
  2023-11-07
  Förslag
  1
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:SfU8
  Sista motionsdag
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Proposition 2023/24:31

  Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende Regeringens proposition 2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat Prop. boende 2023/24:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2023 Ebba Busch Camilla Waltersson Grönvall Socialdepartementet Propositionens
  Inlämnad
  2023-10-31
  Förslag
  13
  Följdmotioner
  4
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU6
  Sista motionsdag
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten

  Proposition 2023/24:33

  Regeringens proposition 2023/24:33 Skjutvapen och explosiva varor skärpta straff Prop. för de allvarligare brotten 2023/24:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2023 Ebba Busch Gunnar Strömmer Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den straffrättsliga
  Inlämnad
  2023-10-26
  Förslag
  3
  Följdmotioner
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU4
  Sista motionsdag
  2023-11-10
 • Dokument & lagar

  Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

  Proposition 2023/24:32

  Tilläggsskatt för företag i stora koncerner Regeringens proposition 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner Prop. 2023/24:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2023 Ebba Busch Niklas Wykman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen
  Inlämnad
  2023-10-26
  Förslag
  7
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU6
  Sista motionsdag
  2023-11-08
 • Dokument & lagar

  Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

  Proposition 2023/24:30

  Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv Regeringens proposition 2023/24:30 Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv Prop. 2023/24:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2023 Ulf Kristersson Peter Kullgren Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Propositionens
  Inlämnad
  2023-10-24
  Förslag
  3
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU6
  Sista motionsdag
  2023-11-08
 • Dokument & lagar

  En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

  Proposition 2023/24:29

  Regeringens proposition 2023/24:29 En ny dataskyddsreglering på Prop. socialförsäkringsområdet 2023/24:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2023 Tobias Billström Acko Ankarberg Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas
  Inlämnad
  2023-10-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SfU7
  Sista motionsdag
  2023-11-08
 • Dokument & lagar

  Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel

  Proposition 2023/24:24

  Regeringens proposition 2023/24:24 Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt Prop. på jordbruksdiesel 2023/24:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2023 Tobias Billström Erik Slottner Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås
  Inlämnad
  2023-10-19
  Förslag
  3
  Följdmotioner
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (3 förslag): , 3 bifall,
  Sista motionsdag
  2023-11-03
 • Dokument & lagar

  Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Proposition 2023/24:28

  Regeringens proposition 2023/24:28 Sänkning av reduktionsplikten för bensin och Prop. diesel 2023/24:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2023 Ulf Kristersson Ebba Busch Klimat- och näringslivsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås
  Inlämnad
  2023-10-17
  Förslag
  1
  Följdmotioner
  4
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (1 förslag): 1 bifall,
  Sista motionsdag
  2023-11-01
 • Dokument & lagar

  Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

  Proposition 2023/24:27

  Regeringens proposition 2023/24:27 Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig Prop. inkomstskatt för beskattningsåret 2024 2023/24:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2023 Ulf Kristersson Gunnar Strömmer Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I
  Inlämnad
  2023-10-17
  Förslag
  1
  Följdmotioner
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (1 förslag): 1 bifall,
  Sista motionsdag
  2023-11-01
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

  Skrivelse 2023/24:26

  Regeringens skrivelse 2023/24:26 Riksrevisionens rapport om regeringens Skr. styrning av samhällets informations- och 2023/24:26 cybersäkerhet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2023 Tobias Billström Carl-Oskar Bohlin Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll
  Inlämnad
  2023-10-12
  Följdmotioner
  1
  Utskottsberedning
  Försvarsutskottet
  Sista motionsdag
  2023-11-01