Sök

Avdelning
Hoppa till filter

11 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Statsrådsarvodesnämnden, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2023

  Redogörelse 2023/24:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2023/24:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2023 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 12 lagen 2012:881 med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.
  Inlämnad
  2024-02-08
  Sista motionsdag
  2024-02-28
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2022

  Redogörelse 2022/23:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2022/23:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2022 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 12 lagen 2012:881 med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.
  Inlämnad
  2023-02-15
  Sista motionsdag
  2023-03-03
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2021

  Redogörelse 2021/22:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2021/22:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2021 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 12 lagen 2012:881 med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.
  Inlämnad
  2022-02-07
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2020

  Redogörelse 2020/21:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2020/21:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2020 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 12 lagen 2012:881 med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.
  Inlämnad
  2021-02-02
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2019

  Redogörelse 2019/20:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2019/20:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2019 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 12 lagen 2012:881 med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.
  Inlämnad
  2020-02-12
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2018

  Redogörelse 2018/19:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2018/19:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2018 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 12 lagen 2012:881 med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.
  Inlämnad
  2019-02-18
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2017

  Redogörelse 2017/18:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2017/18:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2017 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Stockholm den 28 januari 2018 Ove Nilsson Ordförande Cecilia Bohlin Sekreterare 1 2017/18:SN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN
  Inlämnad
  2018-02-19
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2016

  Redogörelse 2016/17:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2016/17:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2016 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Stockholm den 28 januari 2017 Ove Nilsson Ordförande Cecilia Bohlin Sekreterare 1 Inledning Statsrådsarvodesnämnden är en självständig
  Inlämnad
  2017-02-13
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2015

  Redogörelse 2015/16:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2015/16:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2015 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Stockholm den 5 februari 2016 Ove Nilsson Ordförande Cecilia Bohlin Sekreterare 1 Inledning Statsrådsarvodesnämnden är en självständig
  Inlämnad
  2016-02-12
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse Statsrådsarvodesnämnden 2014

  Redogörelse 2014/15:SN1

  Statsrådsarvodesnämndens redogörelse till riksdagen 2014/15:SN1 2014/15:SN1 Verksamhetsredogörelse Statsrådsarvodesnämnden 2014 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Stockholm den 28 januari 2015 Ove Nilsson Cecilia Bohlin 1 2014/15:SN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE
  Inlämnad
  2015-02-17
 • Dokument & lagar

  Verksamhetsredogörelse Stadsrådsarvodesnämnden 2013

  Framställning / redogörelse 2013/14:SN1

  Redogörelse till riksdagen 2013/14:SN1 Verksamhetsredogörelse Stadsrådsarvodesnämnden 2013 Till riksdagen Stadsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Stockholm den 13 februari 2014 Ove Nilsson Cecilia Bohlin 1 20 13/14 SN1 VER KSAM HETSR EDOGÖR ELSE STADSR ÅDSAR VODESNÄM NDEN 2013
  Inlämnad
  2014-02-18