Sök

Avdelning
Hoppa till filter

601 218 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Onsdag den 22 maj 2024 (preliminär)

  Kammarens talarlista 2024-05-22

  Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 22 maj 2024 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet
 • Dokument & lagar

  Torsdag den 25 april 2024 (preliminär)

  Kammarens talarlista 2024-04-25

  Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 25 april 2024 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Utrikesutskottets
 • Dokument & lagar

  Onsdag den 24 april 2024 (preliminär)

  Kammarens talarlista 2024-04-24

  Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 24 april 2024 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Justitieutskottets betänkande JuU28
 • Dokument & lagar

  Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

  KU:s särskilda kallelser och föredragningslistor 2023/24:KU41 tisdag 2024-04-23 kl. 11:00

  Särskild kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2023/24:41 Datum och tid: Tisdag 2024-04-23 kl. 11:00 Plats: RÖ7-08 Föredragningslista Justering av protokoll Anmälningar Beredningen av förslag om elstöd till företag G6 Beredning  Hanteringen av lagförslag om preventiva vistelseförbud G27 Beredning  Regeringens
 • Dokument & lagar

  Måndag den 22 april 2024 (preliminär)

  Kammarens talarlista 2024-04-22

  Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Måndagen den 22 april 2024 Kl. 10.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Justitieutskottets betänkande JuU17 Kriminalvårdsfrågor
 • Dokument & lagar

  240419 FAC, dagordning

  Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F6D88

  EU-NÄMNDEN Möte i Europeiska unionens råd för utrikesfrågor 22 april 2024 Preliminär dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkterna aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Icke lagstiftande verksamhet 3.Aktuella frågor 4.Rysslands angrepp mot Ukraina Diskussion 5.Situationen i Mellanöstern Diskussion 6.Sudan Diskussion 7.Övriga
  Bilaga
  se huvuddokumentet för mer information
 • Dokument & lagar

  FAC, dagordning samt utskick 2

  Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F6E8B

  EU-NÄMNDEN Möte i Europeiska unionens råd för utrikesfrågor 22 april 2024 Preliminär dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkterna aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Icke lagstiftande verksamhet 3.Aktuella frågor 4.Rysslands angrepp mot Ukraina1 Diskussion 5.Situationen i
  Bilaga
  se huvuddokumentet för mer information
 • Dokument & lagar

  Reviderad kallelse 34 samt utskick 2

  Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F6E89

  EU-NÄMNDEN Utskick 2 Reviderad kallelse till EU-nämndens sammanträde 2023/24:34 Datum tid: fredag 19 april 2024 kl. 09.00 P lats: Skandiasalen Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista 1.Utrikesfrågor Utrikesminister Tobias Billström Försvarsminister Pål Jonson Information och samråd inför möte i rådet den
  Bilaga
  se huvuddokumentet för mer information
 • Dokument & lagar

  FAC, kommenterad dagordning

  Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F6D8A

  Kommenterad dagordning Europeiska unionens råd 2024-04-15 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Rådet för utrikes frågor den 22 april 2024 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt EU:s höga representant väntas ta upp aktuella frågor på det
  Bilaga
  se huvuddokumentet för mer information
 • Dokument & lagar

  Planerade ärenden för kammaren

  Uttag 2018/19:plan

  Det här är de dagar som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Måndag 22 april klockan 10.00 Justitieutskottet Kriminalvårdsfrågor Betänkande 2023/24:JuU17 Unga lagöverträdare Betänkande 2023/24:JuU19 Straffrättsliga frågor Betänkande 2023/24:JuU20
 • Dokument & lagar

  Fredag den 19 april 2024

  Kammarens talarlista 2024-04-19

  Fredagen den 19 april 2024 Kl. 09.00 Särskild debatt Interpellationssvar Nr 1 Särskild debatt om Sveriges stöd till Gaza På begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om Sveriges stöd till Gaza. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar
 • Dokument & lagar

  Fredag den 19 april 2024

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:102

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:102 Fredagen den 19 april 2024 Kl. 09.00 Särskild debatt Interpellationssvar 1 Särskild debatt om Sveriges stöd till Gaza Anmälan om ersättare 2 Amanda Palmstierna MP som ersättare fr.o.m. den 18 april t.o.m. den 31 maj under Märta Stenevis MP ledighet Anmälan om subsidiaritetsprövning
 • Dokument & lagar

  Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

  Yttrande 2023/24:SkU8y

  Skatteutskottets yttrande 2023/24:SkU8y Verksamheten i Europeiska unionen under 2023 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att senast den 18 april yttra sig över skrivelse 2023/24:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2023 och eventuella följdmotioner. Skatteutskottet
  2024-04-18
 • Dokument & lagar

  Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

  Yttrande 2023/24:FöU3y

  Försvarsutskottets yttrande 2023/24:FöU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2023 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge övriga utskott och EU-nämnden möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2023/24:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2023 och de motioner som väckts med anledning
  2024-04-18
 • Dokument & lagar

  Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

  Yttrande 2023/24:FiU2y

  Finansutskottets yttrande 2023/24:FiU2y Verksamheten i Europeiska unionen under 2023 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 14 mars att ge övriga utskott och EU-nämnden tillfälle att senast den 18 april yttra sig över regeringens skrivelse 2023/24:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2023 och eventuella
  2024-04-18
 • Dokument & lagar

  Omröstning: betänkande 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull, förslagspunkt 7

  Omröstning 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull

  Omröstning: betänkande 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull, förslagspunkt 7 Punktskatt och tull Datum: 2024-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 16 SD 0 63 0 9 M 57 0 0 11 V 19 0 0 5 C 21 0 0 3 KD 16 0 0 3 MP
 • Dokument & lagar

  Omröstning: betänkande 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull, förslagspunkt 5

  Omröstning 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull

  Omröstning: betänkande 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull, förslagspunkt 5 Punktskatt och tull Datum: 2024-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 16 SD 0 0 63 9 M 57 0 0 11 V 19 0 0 5 C 0 0 21 3 KD 16 0 0 3 MP
 • Dokument & lagar

  Omröstning: betänkande 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull, förslagspunkt 4

  Omröstning 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull

  Omröstning: betänkande 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull, förslagspunkt 4 Punktskatt och tull Datum: 2024-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 16 SD 0 0 63 9 M 57 0 0 11 V 0 19 0 5 C 21 0 0 3 KD 16 0 0 3 MP
 • Dokument & lagar

  Omröstning: betänkande 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull, förslagspunkt 2

  Omröstning 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull

  Omröstning: betänkande 2023/24:SkU13 Punktskatt och tull, förslagspunkt 2 Punktskatt och tull Datum: 2024-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 16 SD 63 0 0 9 M 57 0 0 11 V 19 0 0 5 C 0 21 0 3 KD 16 0 0 3 MP
 • Dokument & lagar

  Omröstning: betänkande 2023/24:SfU12 Ekonomisk familjepolitik, förslagspunkt 6

  Omröstning 2023/24:SfU12 Ekonomisk familjepolitik

  Omröstning: betänkande 2023/24:SfU12 Ekonomisk familjepolitik, förslagspunkt 6 Ekonomisk familjepolitik Datum: 2024-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 S, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 90 0 16 SD 63 0 0 9 M 57 0 0 11 V 19 0 0 5 C 0 21 0 3 KD 16
Bevaka via RSS