Sök

Avdelning
Hoppa till filter

854 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Johansson, Ylva (S), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Friår

  Skriftlig fråga 2018/19:930 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2018/19:930 Friår av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I en intervju i SVT:s Aktuellt i samband med regeringens budgetpresentation fick finansministern frågor om friår och sa i intervjun att det är en bra utbildningsåtgärd. Det exempel finansministern tog upp var att en sjuksköterska
  Inlämnad
  2019-08-28
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Arbetsmiljön på Mynak

  Interpellation 2018/19:306 av Saila Quicklund (M)

  Interpellation 2018/19:306 Arbetsmiljön på Mynak av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S På en arbetsplats med experter på arbetsmiljö finns det självklart förväntningar om att just arbetsmiljön ska vara mycket god. Experterna med denna spetskompetens bör ha en djup kunskap om vad som krävs för
  Inlämnad
  2019-08-23
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Arbetsförmedlingens förvaltning

  Skriftlig fråga 2018/19:909 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2018/19:909 Arbetsförmedlingens förvaltning av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills sjösattes 2017 med ambitionen att kartlägga och validera nyanländas kompetenser. 125 miljoner kronor har myndigheten investerat de senaste åren för att utveckla tjänsten.
  Inlämnad
  2019-08-21
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Problem med webbtjänsten Jobskills

  Skriftlig fråga 2018/19:908 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2018/19:908 Problem med webbtjänsten Jobskills av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills sjösattes 2017 med ambitionen att kartlägga och validera nyanländas kompetenser. 125 miljoner kronor har myndigheten investerat de senaste åren för att utveckla tjänsten.
  Inlämnad
  2019-08-21
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Dålig arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

  Skriftlig fråga 2018/19:879 av Saila Quicklund (M)

  Fråga 2018/19:879 Dålig arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S På en arbetsplats med experter på arbetsmiljö finns det självklart förväntningar om att just arbetsmiljön ska vara mycket goda. Experterna med denna spetskompetens bör ha en djuplodad
  Inlämnad
  2019-08-09
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Statistikbrister

  Skriftlig fråga 2018/19:775 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2018/19:775 Statistikbrister av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Jag har ställt en fråga till riksdagens utredningstjänst om hur många av dem som har mottagit etableringsersättning har gått över till egen förvärvsinkomst respektive erhållit försörjningsstöd under samma tidsperiod efter
  Inlämnad
  2019-06-13
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

  Skriftlig fråga 2018/19:713 av Saila Quicklund (M)

  Fråga 2018/19:713 Företagshälsovårdens kompetensförsörjning av Saila Quicklund M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Myndigheten för arbetsmiljökunskap Mynak presenterade nyligen en rapport i vilken man framhåller det akuta behovet av specialistutbildad kompetens inom företagshälsovården. Man pekar på att det
  Inlämnad
  2019-06-03
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  De osynliggjorda utlandsfödda kvinnorna

  Interpellation 2018/19:238 av Amineh Kakabaveh (V)

  Interpellation 2018/19:238 De osynliggjorda utlandsfödda kvinnorna av Amineh Kakabaveh V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det har gjorts utredningar och skrivits rapporter, men inte många, om unga tjejer och killar vars frihet begränsas av hederskultur. På senare tid: Gift mot sin vilja av Ungdomsstyrelsen
  Inlämnad
  2019-05-14
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Starta-eget-aktiviteter hos Arbetsförmedlingen

  Skriftlig fråga 2018/19:643 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2018/19:643 Starta-eget-aktiviteter hos Arbetsförmedlingen av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det är många som drömmer om att starta eget och därmed få förverkliga sina drömmar om att driva en egen verksamhet och arbeta för något man tror på. En väg in till att starta eget är via Arbetsförmedlingens
  Inlämnad
  2019-05-13
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Människor som slussas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

  Skriftlig fråga 2018/19:608 av Ulla Andersson (V)

  Fråga 2018/19:608 Människor som slussas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av Ulla Andersson V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Många människor slussas från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen när de nekas att få sin sjukpenning förlängd. När de skriver in sig hos Arbetsförmedlingen hamnar
  Inlämnad
  2019-05-02
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Resurserna till Arbetsmiljöverket

  Skriftlig fråga 2018/19:571 av Magnus Persson (SD)

  Fråga 2018/19:571 Resurserna till Arbetsmiljöverket av Magnus Persson SD till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen har sagt att arbetet med arbetsmiljön är en prioriterad fråga, samtidigt som man kan konstatera att det enligt Arbetsmiljöverket egna rapporter saknas pengar för att ens kunna fullfölja dagens
  Inlämnad
  2019-04-24
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden

  Interpellation 2018/19:187 av Amineh Kakabaveh (V)

  Interpellation 2018/19:187 Invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden av Amineh Kakabaveh V till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Många kvinnor som har kommit till Sverige är från länder med starkt patriarkala strukturer och hedersnormer länder där kvinnor och flickor inte sällan under otillbörliga påtryckningar
  Inlämnad
  2019-04-11
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Truckförarutbildning

  Skriftlig fråga 2018/19:484 av Hans Hoff (S)

  Fråga 2018/19:484 Truckförarutbildning av Hans Hoff S till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Varje år sker ungefär 800 truckolyckor. Det är alldeles för många. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning av truckar står det i 18 att en truck endast får användas av den som har dokumenterande teoretiska och praktiska
  Inlämnad
  2019-04-03
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Felaktiga utbetalningar från a-kassan

  Interpellation 2018/19:167 av Erik Bengtzboe (M)

  Interpellation 2018/19:167 Felaktiga utbetalningar från a-kassan av Erik Bengtzboe M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF har vid granskning av utbetalningarna från a-kassan kunnat konstatera att det förekommer omfattande felaktigheter kring utbetalningar från a-kassan.
  Inlämnad
  2019-03-29
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner

  Skriftlig fråga 2018/19:441 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2018/19:441 Brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF konstaterar i en ny granskningsrapport att Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner uppvisar omfattande brister den 20 mars 2019Granskningsrapporten
  Inlämnad
  2019-03-21
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Arbetsmarknadsutbildningar

  Skriftlig fråga 2018/19:439 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2018/19:439 Arbetsmarknadsutbildningar av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Vid ett frukostmöte med företagarföreningarna i Gävle deltog Arbetsförmedlingen och berättade om sitt arbete för att få fler i jobb med hjälp av arbetsmarknadsutbildningar. Ett verktyg man har är att utbilda arbetslösa
  Inlämnad
  2019-03-21
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Regeringens beredskap inför en lågkonjunktur

  Interpellation 2018/19:141 av Erik Bengtzboe (M)

  Interpellation 2018/19:141 Regeringens beredskap inför en lågkonjunktur av Erik Bengtzboe M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Integrationen är en ödesfråga. Att bryta bidragsberoendet och förhindra att det fördjupas borde vara en prioriterad fråga, såväl för samhällets som för den enskildes skull. Utrikes födda
  Inlämnad
  2019-03-19
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Utvecklingsledighet

  Interpellation 2018/19:114 av Lars Beckman (M)

  Interpellation 2018/19:114 Utvecklingsledighet av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I den nyligen redovisade sakpolitiska januariöverenskommelsen mellan S, C, L och MP stipuleras i punkt 14 att utvecklingstid upp till ett år ska införas under mandatperioden. Reformen tar sin utgångspunkt i den
  Inlämnad
  2019-02-28
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

  Skriftlig fråga 2018/19:337 av Saila Quicklund (M)

  Fråga 2018/19:337 Arbetsmiljön inom äldreomsorgen av Saila Quicklund M till Socialminister Lena Hallengren S SR:s Ekot rapporterar om att 90 procent av arbetsplatserna inom äldreomsorgen har fått anmärkningar på sin arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverket. Självklart har arbetsgivaren ett stort ansvar för arbetsmiljön,
  Inlämnad
  2019-02-28
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
 • Dokument & lagar

  Hamnarbetarförbundets strejkvarsel

  Skriftlig fråga 2018/19:333 av David Josefsson (M)

  Fråga 2018/19:333 Hamnarbetarförbundets strejkvarsel av David Josefsson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Den 27 februari kom ett strejkvarsel från Svenska Hamnarbetarförbundet om total arbetsnedläggelse med start den 6 mars men utan yttre tidsbegränsning. Det innebär en kraftig eskalering av den konflikt
  Inlämnad
  2019-02-28
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Bevaka via RSS