Sök

Avdelning
Hoppa till filter

4 657 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kommittéberättelser, KU-anmälningar, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Utredningen om en uppdaterad nationell cancerstrategi

  Kommittéberättelse S 2024:B uppdraget, se dnr HR2024/00474

  Utredningen om en uppdaterad nationell cancerstrategi Beteckning S 2024:B Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-02-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-23 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se dnr HR2024/00474 Lokal Sammansättning Sekreterare: Nilbert, Mef,
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att förbättra bakgrundskontroller i kommunerna

  Kommittéberättelse Ju 2024:A uppdraget, se dnr HR2024/00435

  Uppdrag att förbättra bakgrundskontroller i kommunerna Beteckning Ju 2024:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-02-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-22 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se dnr HR2024/00435 Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 31
 • Dokument & lagar

  Uppdrag om redovisning av socialavgifter för arbetstagare hos myndigheter under regeringen

  Kommittéberättelse Fi 2024:C uppdraget, se RK-beslut HR2024/00378

  Uppdrag om redovisning av socialavgifter för arbetstagare hos myndigheter under regeringen Beteckning Fi 2024:C Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-19 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut HR2024/00378 Lokal
 • Dokument & lagar

  Kommittén om en översyn av valsedelsystemet (Ju 2024:04)

  Kommittéberättelse Ju 2024:04 utredningen, se dir. 2024:24

  Kommittén om en översyn av valsedelsystemet Ju 2024:04 Beteckning Ju 2024:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-15 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:24 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Utredningen om ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända (A 2024:02)

  Kommittéberättelse A 2024:02 utredningen, se dir. 2024:22

  Utredningen om ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända A 2024:02 Beteckning A 2024:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2024-02-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-15 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:22 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Uppdrag om straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering

  Kommittéberättelse Fi 2024:B uppdraget, regeringskanslibeslut, dnr Fi2024/00373

  Uppdrag om straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering Beteckning Fi 2024:B Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-14 00:00:00 Direktiv för uppdraget, regeringskanslibeslut,
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att åter möjliggöra utvinning av uran (KN 2024:A)

  Kommittéberättelse KN 2024:A uppdraget, se HR2024/00317

  Uppdrag att åter möjliggöra utvinning av uran KN 2024:A Beteckning KN 2024:A Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2024-02-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-13 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se HR2024/00317 Lokal Uppdraget ska redovisas senast
 • Dokument & lagar

  Utredningen om stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende (S 2024:03)

  Kommittéberättelse S 2024:03 utredningen, se dir. 2024:18

  Utredningen om stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende S 2024:03 Beteckning S 2024:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-08 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:18 Lokal
 • Dokument & lagar

  Utredningen om mediegrundlagarna och tillgänglighetskrav för vissa medier (Ju 2024:03)

  Kommittéberättelse Ju 2024:03 utredningen, se dir. 2024:19

  Utredningen om mediegrundlagarna och tillgänglighetskrav för vissa medier Ju 2024:03 Beteckning Ju 2024:03 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-02-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-08 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:19 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om effektivare folkhälsoinsatser genom hälsoekonomiska analyser (S 2024:02)

  Kommittéberättelse S 2024:02 utredningen, se dir. 2024:21

  Utredningen om effektivare folkhälsoinsatser genom hälsoekonomiska analyser S 2024:02 Beteckning S 2024:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-08 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:21 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Justitieministerns uttalanden om utredningen med förslag om visitationszoner

  KU-anmälan 2023/24:32 (1015-2023/24) av ULRIKA LILJEBERG (C)

  ULRIKA LILJEBERG Riksdagsledamot C 2024-02-07 Dnr 1015-2023/24 Justitieministerns uttalanden om utredningen med förslag om visitationszoner Regeringen förbereder just nu lagstiftning om visitationszoner, s.k. säkerhetszoner. Berednings-förfarandet har redan fått omfattande och allvarlig kritik från remissinstanserna
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en robust skogspolitik som ser skogen som en resurs (LI 2024:02)

  Kommittéberättelse LI 2024:02 utredningen, se dir. 2024:16

  Utredningen om en robust skogspolitik som ser skogen som en resurs LI 2024:02 Beteckning LI 2024:02 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2024-02-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-07 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:16 Lokal
 • Dokument & lagar

  Utredningen om straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel

  Kommittéberättelse Ju 2024:02 utredningen, se dir. 2024:14

  Utredningen om straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel Beteckning Ju 2024:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-02-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-01 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:14 Lokal Utredningen beräknas avsluta
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård (S 2024:01)

  Kommittéberättelse S 2024:01 utredningen, se dir. 2024:13

  Utredningen om en reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård S 2024:01 Beteckning S 2024:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-02-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-01 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:13
 • Dokument & lagar

  Förankring i EU-nämnden av note om sänkt skyddsstatus för stora rovdjur i art- och habitatdirektivet

  KU-anmälan 2023/24:31 (932-2023/24) av REBECKA LE MOINE (MP)

  REBECKA LE MOINE Riksdagsledamot MP 2024-01-29 Dnr 932-2023/24 Förankring i EU-nämnden av note om sänkt skyddsstatus för stora rovdjur i art- och habitatdirektivet På eftermiddagen den 17 januari kom en kompletterande handling till Miljö- och jordbruksutskottet med bristfällig information, utan klart sammanhang eller
 • Dokument & lagar

  Granskning av socialtjänstministerns tjänsteutövning i lagärenden som rör våldsutsatta barn

  KU-anmälan 2023/24:30 (920-2023/24) av LAILA NARAGHI (S)

  LAILA NARAGHI Riksdagsledamot S 2024-01-26 Dnr 920-2023/24 Anmälan konstitutionsutskottet Detta är en anmälan som skrivs med tungt hjärta. Frågetecken har väckts med anledning av socialtjänstministerns tjänsteutövning i lagärenden som rör våldsutsatta barn samt att detta kan ha bidragit till tidsutdräkt i regeringens
 • Dokument & lagar

  Granskning av finansministerns uttalande på en presskonferens

  KU-anmälan 2023/24:29 (919-2023/24) av LINUS LAKSO (MP)

  LINUS LAKSO Riksdagsledamot MP 2024-01-26 Dnr 919-2023/24 KU-anmälan Finansministern Elisabeth Svantesson Finansminister Elisabeth Svantesson påstår på en fråga ställd på riksdagens frågestund den 14 december 2023 att vindkraften fått subventioner på mellan 60 och 100 miljarder via elcertifikatsystemet. Det är helt
 • Dokument & lagar

  Granskning av justitieminister Gunnar Strömmers hantering av beredningsprocessen kring regeringens proposition 2023/24:57 Preventiva vistelseförbud

  KU-anmälan 2023/24:27 (914-2023/24) av GUDRUN NORDBORG (V)

  GUDRUN NORDBORG Riksdagsledamot V 2024-01-26 Dnr 914-2023/24 Begäran av granskning av justitieminister Gunnar Strömmers hantering av beredningsprocessen kring regeringens proposition 2023/24:57 Preventiva vistelseförbud Den 27 juni 2023 presenterades utredningen Ds 2023:17 Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra
 • Dokument & lagar

  Utredningen om ett elsystem med tydligt systemansvar, hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar

  Kommittéberättelse KN 2024:02 utredningen, se dir. 2024:12

  Utredningen om ett elsystem med tydligt systemansvar, hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar Beteckning KN 2024:02 Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-01-25 00:00:00 Direktiv för
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en moderniserad jaktlagstiftning (LI 2024:01)

  Kommittéberättelse LI 2024:01 utredningen, se dir. 2024:11

  Utredningen om en moderniserad jaktlagstiftning LI 2024:01 Beteckning LI 2024:01 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2024-01-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-01-25 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:11 Lokal Garnisonen, Karlavägen
Bevaka via RSS