Sök

Avdelning
Hoppa till filter

143 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kommittéberättelser, 2007/08, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Utredning om översyn av aktivitetsersättningen (S 2007:15)

  Kommittéberättelse S 2007:15 utredningen, se dir. 2007:183

  Utredning om översyn av aktivitetsersättningen S 2007:15 Beteckning S 2007:15 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:183 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Effektivare utnyttjande av polisiära resurser i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:N)

  Kommittéberättelse Ju 2007:N se PM Dnr Ju2007/11033/P

  Effektivare utnyttjande av polisiära resurser i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:N Beteckning Ju 2007:N Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-08 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11033/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Förbättrad kriminalunderrättelseverksamhet, operativ förstärkningsverksamhet och internationell samverkan till stöd för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:S)

  Kommittéberättelse Ju 2007:S se PM Dnr Ju2007/11038/P

  Förbättrad kriminalunderrättelseverksamhet, operativ förstärkningsverksamhet och internationell samverkan till stöd för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:S Beteckning Ju 2007:S Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-08 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens
 • Dokument & lagar

  Brottsbekämpande myndigheternas samverkan mot den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:R)

  Kommittéberättelse Ju 2007:R se PM Dnr Ju2007/11037/P

  Brottsbekämpande myndigheternas samverkan mot den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:R Beteckning Ju 2007:R Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-08 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11037/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utvidgad nationell samverkan mellan polisen och andra berörda samhällsaktörer mot den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:Q)

  Kommittéberättelse Ju 2007:Q se PM Dnr Ju2007/11036/P

  Utvidgad nationell samverkan mellan polisen och andra berörda samhällsaktörer mot den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:Q Beteckning Ju 2007:Q Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-08 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM
 • Dokument & lagar

  Säkerhetspolisens roll i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:P)

  Kommittéberättelse Ju 2007:P se PM Dnr Ju2007/11035/P

  Säkerhetspolisens roll i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:P Beteckning Ju 2007:P Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-08 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11035/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Förverkande av brottsvinster från den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:O)

  Kommittéberättelse Ju 2007:O se PM Dnr Ju2007/11034/P

  Förverkande av brottsvinster från den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:O Beteckning Ju 2007:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-08 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11034/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (U 2007:12)

  Kommittéberättelse U 2007:12 utredningen, se dir. 2007:178 och 2009:17

  Utredningen om avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning U 2007:12 Beteckning U 2007:12 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2009 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:178 och
 • Dokument & lagar

  Utredningen om alkolås till dömda rattfyllerister m.m. (N 2007:12)

  Kommittéberättelse N 2007:12 utredningen, se dir. 2007:157

  Utredningen om alkolås till dömda rattfyllerister m.m. N 2007:12 Beteckning N 2007:12 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:157 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)

  Kommittéberättelse Jo 2007:05 utredningen, se dir. 2007:175, dir. 2009:121, dir. 2010:31 och dir. 2010:95

  Djursmittsutredningen Jo 2007:05 Beteckning Jo 2007:05 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 2023-05-10 Status Avslutad 2010 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:175, dir. 2009:121, dir. 2010:31 och dir. 2010:95 Lokal Uppdraget är därmed
 • Dokument & lagar

  Utredningen om enhetligare regler om återkrav (Fi 2007:15)

  Kommittéberättelse Fi 2007:15 utredningen, se dir. 2007:177

  Utredningen om enhetligare regler om återkrav Fi 2007:15 Beteckning Fi 2007:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2009 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:177 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om bidragsspärr (Fi 2007:14)

  Kommittéberättelse Fi 2007:14 utredningen, se dir. 2007:176

  Utredningen om bidragsspärr Fi 2007:14 Beteckning Fi 2007:14 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:176 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:
 • Dokument & lagar

  Informationshantering i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet (Ju 2007:M)

  Kommittéberättelse Ju 2007:M se, PM Ju 2007/10948/P

  Informationshantering i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet Ju 2007:M Beteckning Ju 2007:M Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-06-08 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-17 Direktiv för se, PM Ju 2007/10948/P Lokal Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Asylmottagningsutredningen (Ju 2007:18)

  Kommittéberättelse Ju 2007:18 utredningen, se dir. 2007:172

  Asylmottagningsutredningen Ju 2007:18 Beteckning Ju 2007:18 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2009 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:172 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:
 • Dokument & lagar

  Barnskyddsutredningen (S 2007:14)

  Kommittéberättelse S 2007:14 utredningen, se dir. 2007:168

  Barnskyddsutredningen S 2007:14 Beteckning S 2007:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2009 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:168 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Wigzell,
 • Dokument & lagar

  Arbetsgruppen om rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (U 2007:D)

  Kommittéberättelse U 2007:D uppdraget, se RK-beslut 2007-12-04 protokoll § 160 (U2007/07842)

  Arbetsgruppen om rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda U 2007:D Beteckning U 2007:D Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2023-08-22 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-04 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2007-12-04 protokoll 160 U2007/07842 Lokal Sammansättning
 • Dokument & lagar

  Utredningen om AP-fondens riktlinjer för miljö och etik m.m. (Fi 2007:13)

  Kommittéberättelse Fi 2007:13 utredningen, se dir. 2007:160

  Utredningen om AP-fondens riktlinjer för miljö och etik m.m. Fi 2007:13 Beteckning Fi 2007:13 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:160 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.
 • Dokument & lagar

  Utredningen (Jo 2007:04) om myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan

  Kommittéberättelse Jo 2007:04 utredningen, se dir. 2007:166, dir. 2008:83 och dir. 2008:139

  Utredningen Jo 2007:04 om myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan Beteckning Jo 2007:04 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2009 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:166, dir. 2008:83 och dir. 2008:139 Lokal
 • Dokument & lagar

  Utredningen om översyn av semesterlagen i förenklingssyfte (A 2007:03)

  Kommittéberättelse A 2007:03 utredningen, se dir. 2007:162

  Utredningen om översyn av semesterlagen i förenklingssyfte A 2007:03 Beteckning A 2007:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2023-01-31 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:162 Lokal Uppdraget är därmed avslutat.
 • Dokument & lagar

  Arbetsgruppen för vårdande av pensionsöverenskommelsen (Pensionsgruppen) (S 2007:F) Organ inom Regeringskansliet

  Kommittéberättelse S 2007:F

  Arbetsgruppen för vårdande av pensionsöverenskommelsen Pensionsgruppen S 2007:F Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2007:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-01-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29 00:00:00 Direktiv för Lokal Socialdepartementet,
Bevaka via RSS