Sök

Avdelning
Hoppa till filter

4 060 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Kommittéberättelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Utredningen om förbättring och förenkling av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för ett effektivt arbete för djur- och folkhälsa (LI 2024:04)

  Kommittéberättelse LI 2024:04 utredningen, se dir. 2024:45

  Utredningen om förbättring och förenkling av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för ett effektivt arbete för djur- och folkhälsa LI 2024:04 Beteckning LI 2024:04 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2024-05-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande
 • Dokument & lagar

  Uppdrag om en ändamålsenlig hyressättning för vissa byggnader (Fi 2024:D)

  Kommittéberättelse Fi 2024:D uppdraget, se RK-beslut 2024-05-08 HR2024/01049

  Uppdrag om en ändamålsenlig hyressättning för vissa byggnader Fi 2024:D Beteckning Fi 2024:D Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2024-05-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-05-08 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2024-05-08 HR2024/01049 Lokal Uppdraget
 • Dokument & lagar

  Utredningen om stärkt brottsbekämpning genom lagreglering av provokation (Ju 2024:09)

  Kommittéberättelse Ju 2024:09 utredningen, se dir. 2024:44

  Utredningen om stärkt brottsbekämpning genom lagreglering av provokation Ju 2024:09 Beteckning Ju 2024:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-05-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-05-02 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:44 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om skärpt regelverk om utvisning på grund av brott (Ju 2024:08)

  Kommittéberättelse Ju 2024:08 utredningen, se dir. 2024:42

  Utredningen om skärpt regelverk om utvisning på grund av brott Ju 2024:08 Beteckning Ju 2024:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-05-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-05-02 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:42 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Utredningen om stärkt skydd för domstolarnas och domarnas oberoende (Ju 2024:07)

  Kommittéberättelse Ju 2024:07 utredningen, se dir. 2024:40

  Utredningen om stärkt skydd för domstolarnas och domarnas oberoende Ju 2024:07 Beteckning Ju 2024:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-05-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-04-18 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:40 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att utreda en särskild ersättningsmodell för utbildning för omställning och vidareutbildning för yrkesverksamma (U 2024:C)

  Kommittéberättelse U 2024:C uppdraget, se RK-beslut 2024-04-18, U2024/01160

  Uppdrag att utreda en särskild ersättningsmodell för utbildning för omställning och vidareutbildning för yrkesverksamma U 2024:C Beteckning U 2024:C Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2024-04-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-04-18 00:00:00 Direktiv för uppdraget,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om rättsliga biträden och rättegångskostnader - skärpt kostnadskontroll, ökat förtroende för offentliga försvarare och stärkta rättigheter för enskilda (Ju 2024:06)

  Kommittéberättelse Ju 2024:06 utredningen, se dir. 2024:39

  Utredningen om rättsliga biträden och rättegångskostnader skärpt kostnadskontroll, ökat förtroende för offentliga försvarare och stärkta rättigheter för enskilda Ju 2024:06 Beteckning Ju 2024:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-05-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande
 • Dokument & lagar

  Nationell samordnare för arbetet mot utanförskap (A 2024:03)

  Kommittéberättelse A 2024:03 utredningen, se dir. 2024:38

  Nationell samordnare för arbetet mot utanförskap A 2024:03 Beteckning A 2024:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2024-05-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-04-11 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:38 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Nationell samordnare för suicidprevention (S 2024:D)

  Kommittéberättelse S 2024:D uppdraget, se RK-beslut 2024-04-11, S2024/00816

  Nationell samordnare för suicidprevention S 2024:D Beteckning S 2024:D Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-04-11 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2024-04-11, S2024/00816 Lokal Uppdraget ska redovisas senast
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att granska hur it-incidenten hos bolaget Tietoevery den 20 januari 2024 hanterades och följdes upp hos de myndigheter som ingår i Nationellt cybersäkerhetscenter (Fö 2024:A)

  Kommittéberättelse Fö 2024:A uppdraget, se RK-beslut 2024-04-10, Fö2024/00754

  Uppdrag att granska hur it-incidenten hos bolaget Tietoevery den 20 januari 2024 hanterades och följdes upp hos de myndigheter som ingår i Nationellt cybersäkerhetscenter Fö 2024:A Beteckning Fö 2024:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2024-05-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att utreda förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige och säkrare bedömningar av uppehållstillstånd för studier (Ju 2024:C)

  Kommittéberättelse Ju 2024:C uppdraget, se HR2024/00827

  Uppdrag att utreda förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige och säkrare bedömningar av uppehållstillstånd för studier Ju 2024:C Beteckning Ju 2024:C Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-04-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande
 • Dokument & lagar

  Uppdrag om en effektivare ordning för att bekämpa bidragsbrott (S 2024:C)

  Kommittéberättelse S 2024:C uppdraget, se dnr S2024/00781

  Uppdrag om en effektivare ordning för att bekämpa bidragsbrott S 2024:C Beteckning S 2024:C Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-05-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-04-05 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se dnr S2024/00781 Lokal Uppdraget att se över det
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en bättre organisering av fastighetsbildningsverksamheten (LI 2024:03)

  Kommittéberättelse LI 2024:03 utredningen, se dir. 2024:34

  Utredningen om en bättre organisering av fastighetsbildningsverksamheten LI 2024:03 Beteckning LI 2024:03 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2024-04-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-03-27 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:34
 • Dokument & lagar

  2024 års studiestödsdatautredning (U 2024:02)

  Kommittéberättelse U 2024:02 utredningen, se dir. 2024:36

  2024 års studiestödsdatautredning U 2024:02 Beteckning U 2024:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2024-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-03-27 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:36 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen
 • Dokument & lagar

  Klimatanpassningsutredningen 2025 (KN 2024:03)

  Kommittéberättelse KN 2024:03 utredningen, se dir. 2024:31

  Klimatanpassningsutredningen 2025 KN 2024:03 Beteckning KN 2024:03 Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2024-04-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-03-14 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:31 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en förbättrad elevhälsa (U 2024:01)

  Kommittéberättelse U 2024:01 utredningen, se dir. 2024:30

  Utredningen om en förbättrad elevhälsa U 2024:01 Beteckning U 2024:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2024-04-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-03-07 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:30 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Utredningen
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en arvs- och testamentsrätt i tiden (Ju 2024:05)

  Kommittéberättelse Ju 2024:05 utredningen, se dir. 2024:28

  Utredningen om en arvs- och testamentsrätt i tiden Ju 2024:05 Beteckning Ju 2024:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-03-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-29 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:28 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Utredningen Analys av avgiftsnivån i det allmänna inkomstgrundade pensionssystemet (S 2024:04)

  Kommittéberättelse S 2024:04 utredningen, se dir. 2024:29

  Utredningen Analys av avgiftsnivån i det allmänna inkomstgrundade pensionssystemet S 2024:04 Beteckning S 2024:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-03-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-29 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:29 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Möjlighet att skjuta upp verkställigheten av beslut om avvisning och utvisning vid tillfälligt verkställighetshinder (Ju 2024:B)

  Kommittéberättelse Ju 2024:B uppdraget, se dnr HR2024/00510

  Möjlighet att skjuta upp verkställigheten av beslut om avvisning och utvisning vid tillfälligt verkställighetshinder Ju 2024:B Beteckning Ju 2024:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-29 00:00:00 Direktiv för uppdraget,
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att föreslå en uppdaterad nationell cancerstrategi (S 2024:B)

  Kommittéberättelse S 2024:B uppdraget, se dnr HR2024/00474

  Uppdrag att föreslå en uppdaterad nationell cancerstrategi S 2024:B Beteckning S 2024:B Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-23 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se dnr HR2024/00474 Lokal Uppdraget ska redovisas senast
Bevaka via RSS