Ulla Johansson (S)

Ulla Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel lågstadielärare
Född år 1928

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1974-76. Rdl 1979-91. Suppl i Lagutskottet 74-75/76, Socialförsäkringsutskottet 79/80-80/81 och Kulturutskottet 82/83-90/91. Led av Socialfärsäkringsutskottet 81/82-90/91. Suppl i Riksdagens förvaltningsstyrelse 79/80-81/82, Nordiska rådets svenska delegation 85/86-90/91 och Riksdagens revisorer 88/89-90/91.
 • Bostadsort

  Hovmantorp
 • Utbildning

  Realexamen 46. Småskollärarexamen 49. Småskollärare/lågstadielärare i Stockholm 49-54, Växjö 54-59 och Lessebo från 59. Brunnsviks folkhögskola 50. Handledare vid lärarhögskolan i Växjö 57-59 och 72-73.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Växjö småskollärarkrets 58-59. - Led av styrelsen för Stockholms läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 49-54, SSU 52-58, Kronobergs läns SSU-distrikt, ordf 57-58, Hovmantorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordf 60-78, Hovmantorps arbetarekommun, Kronobergs läns SAP-distrikt från 65, Kronobergs läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF), ordf 65-80, och SSKF 68-84.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Led av styrelsen för socialstyrelsen 84-92. Led av länsarbetsnämnden i Kronobergs län 77-87 och fullmäktige för riksförsäkringsverkets fonder 88-92. - Led av ensamförälderkommittén 77-83 och familjeekonomiska kommittén 79-83. Led av parlamentariska referensgruppen till stat-kommunberedningen 83-90.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Hovmantorps köpings kommunalfullmäktige 63-70. Led av socialnämnden 64-70, vice ordf 64-70, barnavårdsnämnden 64-70, ordf 64-70, och nykterhetsnämnden 68-70. - Led av Lessebo kommunfullmäktige 71-88, vice ordf 71-73, 1:e vice ordf 74-76, 2:e vice ordf 77-88. Led av kommunstyrelsen 77-79, led av arbetsutskottet 77-79. Led av valberedningen 71-79, ordf 71-79. - Led av Kronobergs läns landsting 63-70. Led av skolnämnden/kulturnämnden 63-70. Led av styrelsen för Kronobergs läns lantbruksskoleregion 63-68 och Grimslövs folkhögskola 73-82.
 • Föräldrar

  Konst- och ornamentssmeden Carl August Larsson och Bertha Viktoria Eriksson Raab

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Motion 1990/91:Ub137 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub137 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen I rubricerad proposition föreslås bland annat att landstingskommunerna i fortsättningen skall ges företräde framför primärkommunerna, när det gäller anordnande av


Utskottsberedning: -1990/91:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:T8 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:T8 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I propositionen föreslås mycket stora satsningar på det svenska järnvägsnätet. Detta är positivt. Det är också positivt att en betydande andel av dessa satsningar sker på den så kallade Västkustbanan.


Utskottsberedning: --1990/91:TU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ett nätverksuniversitet i sydöstra Sverige

Motion 1990/91:Ub632 av Hans Gustafsson m.fl. (s, fp, m, c)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub632 av Hans Gustafsson m.fl. s, m, fp, c Ett nätverksuniversitet i sydöstra Sverige Sammanfattning Behovet av ett nytt universitetStrukturella förändringar i näringslivet innebär att satsningen på högre utbildning och forskning måste öka.I Sverige har i motsats till de flesta jämförbara


Utskottsberedning: -1990/91:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.