Leo Persson (S)

Leo Persson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel telearbetare
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1990-02-20 – 1998-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1985-11-18 – 1985-12-18
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1990-03-05 – 1994-10-02
  • Ledamot 1988-10-11 – 1990-02-18
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1995-02-22 – 1998-10-04
  • Suppleant 1990-03-05 – 1991-09-29
  • Suppleant 1988-10-11 – 1990-02-18
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001

Motion 1997/98:U46 av Berit Andnor och Leo Persson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U46 av Berit Andnor och Leo Persson s med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001 Grannlandssamarbete österut Vi stöder den inriktning som regeringen föreslår på Sveriges utvecklingssamarbete


Utskottsberedning: -1997/98:UU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

Motion 1997/98:A41 av Leo Persson och Laila Bäck (s)

Motion till riksdagen 1997/98:A41 av Leo Persson och Laila Bäck s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Snabbtågstrafiken är mycket viktig, och den bör anpassas till att betjäna turismen. Detta betyder att tillgängligheten måste ökas och att vissa bansatsningar till den svenska fjällvärlden


Utskottsberedning: -1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

Motion 1997/98:A39 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:A39 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Distansarbete I skattelagstiftningen begränsas avdragsrätten för dubbel bosättning till tre år. Detta har visat sig vara ett hinder för distansarbete eftersom distansarbetare i många


Utskottsberedning: -1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.