Anna-Karin Hatt (C)

Anna-Karin Hatt (C)

Tidigare statsråd

Parti Centerpartiet
Valkrets Stockholms län
Född år 1972

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2014-10-03

    • Näringsdepartementet

    • Statsråd 2010-10-06 – 2014-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2013/14:442 av Anders Ygeman (S) 2 juni 2014 Fossiloberoende fordonsflotta
Interpellationsdebatt 2013/14:439 av Mats Pertoft (MP) 26 maj 2014 Införande av kvotplikten
Interpellationsdebatt 2013/14:388 av Nilsson, Ingemar (S) 8 april 2014 Energieffektivisering inom industrin
Interpellationsdebatt 2013/14:382 av Vestlund, Börje (S) 4 april 2014 EU:s klimat- och energipaket

Dokument:

Elnät för 100 % förnybar el

Svar på skriftlig fråga 2013/14:728 besvarad av Jonas Eriksson (MP)

Dnr N2014/3215/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:728 av Jonas Eriksson MP Elnät för 100 förnybar el Jonas Eriksson har frågat om jag anser att underlaget är tillräckligt för att regeringen ska kunna ta beslut om en ny förordning och att underlaget ger det incitament

Svarsdatum: 2014-08-05 Frågeställare: Jonas Eriksson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:728 besvarad av Jonas Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Inledda prov med ryskt kärnbränsle

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S)

Dnr N2014/2973/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson S Inledda prov med ryskt kärnbränsle Lars Eriksson har frågat mig om jag anser att Vattenfalls inledda prov med ryskt kärnbränsle harmoniserar med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi

Svarsdatum: 2014-07-07 Frågeställare: Lars Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S) (docx, 34 kB)

Oljekommissionens mål och förslag

Svar på skriftlig fråga 2013/14:592 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr N2014/2185/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:592 av Peter Persson S Oljekommissionens mål och förslag Peter Persson har frågat mig vad jag och regeringen gjort för att uppnå Oljekommissionens målsättningar. Inledningsvis vill jag understryka att oljekommissionens

Svarsdatum: 2014-05-14 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:592 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 39 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se