Johnny Ahlqvist (S)

Johnny Ahlqvist (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel ombudsman
Född år 1948

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2000-07-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 2000-07-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2000-07-31
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-07-31
  • Ledamot 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2000-07-31
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 1998-10-21 – 2000-07-31
  • Ledamot 1994-12-08 – 1998-10-05
  • Valberedningen

  • Ledamot 1998-10-05 – 2000-07-31
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1998-12-01 – 2000-07-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen

Motion 1999/2000:A28 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A28 av Ahlqvist, Johnny s med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen Regeringens proposition 1999/2000:144 Undantag från turordningen innehåller förslag om att en arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist får från turordningen undanta högst två arbetstagare


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Körkortsundervisning under gymnasietiden

Motion 1999/2000:Ub284 av Johnny Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub284 av Ahlqvist, Johnny s Körkortsundervisning under gymnasietiden På den arbetsmarknad som utvecklats under 1990-talets ekonomiska kris har många ungdomar kommit att fara illa. Efter avslutade gymnasiestudier finns ofta bara två alternativ, att studera vidare eller att gå arbetslös.


Utskottsberedning: -2000/01:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Gymnasiebetyg

Motion 1999/2000:Ub283 av Johnny Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub283 av Ahlqvist, Johnny s Gymnasiebetyg Enligt gymnasieförordningen har kommunen skyldighet att ge alla en treårig gymnasieutbildning och om eleven inte har godkända betyg efter tre år har kommunen en skyldighet att ge ett års utbildning till. Därefter har kommunen ingen skyldighet


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.