Simon Liliedahl (NYD)

Simon Liliedahl (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel Civilekonom, VD
Född år 1924

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1993-05-04 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1992-11-23 – 1993-05-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1994-04-18 – 1994-10-02
  • Suppleant 1993-10-12 – 1994-04-17
  • Suppleant 1993-03-18 – 1993-05-03
  • Suppleant 1991-12-02 – 1992-01-07
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1991-12-02 – 1992-01-07
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1993-10-15 – 1994-10-02
  • Suppleant 1992-11-23 – 1993-05-03
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1993-03-18 – 1993-05-03
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1993-10-27 – 1994-10-02
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1993-12-08 – 1994-10-03
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1993-10-12 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning Sverige är i en akut kris, med hög arbetslöshet, statsfinanserna i obalans och en galopperande statsskuld.


Utskottsberedning: ----------------------------------------------1993/94:FiU20 1993/94:JuU33
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): , , 46 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Motion 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen föreslår inte heller denna gång några särskilda tvingande regler om skyldighet att anordna anbudstävlingar.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området

Motion 1993/94:K46 av Harriet Colliander och Simon Liliedahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K46 av Harriet Colliander och Simon Liliedahl nyd med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området Regeringens förslag går ut på att det bildas två nya myndigheter benämnda Radio- och TV-verket resp Granskningsnämnden för radio och TV. Radio- och TV-


Utskottsberedning: --1993/94:KU37
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.