Håkan Stjernlöf (-)

Håkan Stjernlöf (M)

Född år 1927
Avliden den 26 oktober 2002

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1988-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1982-10-04 – 1988-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

avPer-Olof Strindberg m. fl. (m) —

Motion 1987/88:Ju40

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ju40 avPer-Olof Strindberg m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i Mot. brottsbalken m. m. förverkande av hjälpmedel vid 1987/88 skadegörelse m. m.Ju4043 I propositionen föreslås att det skall bli möjligt att


Utskottsberedning: -1988/89:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Ju40 (pdf, 129 kB)

med anledning av prop. 1987/88:124 om god man och Mot. förvaltare 1987/88

Motion 1987/88:L3 av Per-Olof Strindberg m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:L3 av Per-Olof Strindberg m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:124 om god man och Mot. förvaltare 1987/88 L3-5 I propositionen föreslås att institutet omyndigförklaring skall avskaffas. I stället införs ett nytt institut,


Utskottsberedning: ---1988/89:KU8 1988/89:LU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:L3 av Per-Olof Strindberg m. fl. (m) (pdf, 109 kB)

om sänkta socialavgifter för idrotten

Motion 1987/88:Sf321 av Bo Lundgren m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf321 av Bo Lundgren m. fl. m om sänkta socialavgifter för idrotten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Kr417 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändrade regler för debitering


Utskottsberedning: -1988/89:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Sf321 av Bo Lundgren m. fl. (m) (pdf, 56 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.