Sonja Rembo (M)

Född år
1933
Avliden
1 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-20 – 1997-09-15
Ledig
1993-03-23 – 1993-05-19
Ordinarie
1992-05-16 – 1993-03-22
Ledig
1992-03-09 – 1992-05-15
Ordinarie
1991-06-03 – 1992-03-08
Ledig
1991-04-19 – 1991-06-02
Ordinarie
1990-03-24 – 1991-04-18
Ledig
1990-02-12 – 1990-03-23
Ordinarie
1979-09-30 – 1990-02-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-09-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1988-10-09 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1997-09-15

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.

Föräldrar

Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse har detta år utvecklats innehållsligt, vilket vi finner positivt eftersom vi föregående år efterlyste en mer ingående redovisning av utvecklingstendenser

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning I denna motion redovisas våra förslag avseende kommunsektorn med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition. Kommunalskatten är den direkta skatt som utgör den största

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1996/97:FiU15 1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Värdepapperscentralen VPC AB och statens engagemang i infrastrukturen på den svenska finansmarknaden I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi42 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi42 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Tillväxten är svag. De stora obalanserna på arbetsmarknaden samt mellan hushållsekonomin och den offentliga ekonomin

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning

  Motion 1996/97:N20 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning Innehåll 1 Sammanfattning Moderaterna yrkar avslag på den proposition som regeringen lägger fram på grundval av Socialdemokraternas energipolitiska uppgörelse med Centern och Vänsterpartiet. Regeringen

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So44 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So44 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Innehåll 1 Sammanfattning Socialtjänstlagen skall enligt vår uppfattning vara ett stöd och ett komplement till enskilda individers naturliga och självklara ansvar och rättighet att forma sina egna

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan

  Motion 1996/97:K33 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K33 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan Denna motion berör konkurrensfrågor som aktualiseras av regeringens förslag till ny lagstiftning beträffande kommunal samverkan. Vi föreslår att lagförslagen ändras så att kommunal samverkan i gemensam

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1996/97:A39 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A39 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring Sammanfattning Regeringens förslag till ny arbetslöshetsförsäkring riskerar att förvärra den redan rekordstora arbetslösheten. Såväl uppskovet med den bortre parentesen som

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU13
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen

  Motion 1996/97:Fi37 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi37 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen Behovet av en väl fungerande kreditupplysningsverksamhet är stor. Det visar inte minst den senaste lågkonjunkturens många konkurser och omfattande kreditförluster. Detta behov är särskilt

  Inlämnad
  1997-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen

  Motion 1996/97:Fi29 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi29 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen Bakgrund I april 1995 aviserade regeringen en översyn av kommunallagen i syfte att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk hushållning. Regeringen avser att återinföra ett krav på balanserad

  Inlämnad
  1996-12-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt

  Motion 1996/97:A2 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A2 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt Sammanfattning I proposition 1996/97:16 föreslår regeringen vissa förändringar i arbetsrätten. Vi finner för vår del dessa förändringar helt otillräckliga för att möjliggöra tillkomsten av fler

  Inlämnad
  1996-11-13
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU4
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:51 Vissa frågor om den kommunala ekonomin

  Motion 1996/97:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:51 Vissa frågor om den kommunala ekonomin I sin skrivelse 1996/97:51 till riksdagen redogör regeringen för hur den ingripit och i förordning upphävt de uppräkningsfaktorer RRV Riksrevisionsverket fastställt för kommunalskatteutbetalningarna

  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder

  Motion 1996/97:Bo14 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo14 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder Sammanfattning Regeringens förslag syftar till att slå vakt om den socialistiska dogmen att bostäder skall ägas kollektivt. Kommuner som väljer att privatisera

  Inlämnad
  1996-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen

  Motion 1996/97:K10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen Sammanfattning Regeringens proposition med förslag till försöksverksamhet utgör enligt Moderata samlingspartiets uppfattning ett otillfredsställande beslutsunderlag. I flera viktiga avseenden

  Inlämnad
  1996-10-18
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Företagandets villkor

  Motion 1996/97:N269 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N269 av Carl Bildt m.fl. m Företagandets villkor Motionen delad mellan flera utskott Sammanfattning Sverige behöver bättre förutsättningar för nya och växande företag samt nya och växande branscher. Ökad internationalisering, ökad konkurrens från nya industriländer, snabbare teknikutveckling

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1996/97:FiU1 1996/97:FiU20 1996/97:NU10 1996/97:NU12 1996/97:NU8 1996/97:SfU1 1996/97:SkU16 1996/97:SkU7 1997/98:LU14
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • Ökat enskilt ägande av näringslivet - en plan för minskat offentligt ägande

  Motion 1996/97:N206 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N206 av Carl Bildt m.fl. m Ökat enskilt ägande av näringslivet en plan för minskat offentligt ägande Sammanfattning Under mandatperioden 1991-1994 överfördes 20 statliga företag helt eller delvis i privat ägo. Stora svenska industriföretag fick privata ägare och konkurrenskraftiga ägarstrukturer.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:NU10 1996/97:NU9 1997/98:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Skelettskörhet

  Motion 1996/97:So239 av Sonja Rembo m.fl. (m, s, v, fp, mp, kd, c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So239 av Sonja Rembo m.fl. m, c, s, fp, v, mp, kd Skelettskörhet Det är numera väl belagt att kvinnors villkor, förutsättningar och behov inte tillräckligt har beaktats inom den medicinska vården och forskningen. Mannen har långt in i vår tid varit måttstocken. På något annat sätt går

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En politik för tillväxt i tredje världen

  Motion 1996/97:U201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:U201 av Carl Bildt m.fl. m En politik för tillväxt i tredje världen Sammanfattning Närmare en femtedel av världens befolkning går normalt till sängs hungrande. Denna utbredda misär har inte biologiska eller fysiska orsaker. Kastväsende, tabuföreställningar och diskriminering liksom konflikter

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1996/97:UU15
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Framtidsinriktad trafikpolitik för ett växande samhälle

  Motion 1996/97:T201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T201 av Carl Bildt m.fl. m Framtidsinriktad trafikpolitik för ett växande samhälle Sammanfattning I denna motion presenteras vårt förslag till riktlinjer för en långsiktigt hållbar trafikpolitik. Utifrån grundläggande principer om ökad marknadsstyrning, avreglering samt konkurrensutsättning

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1996/97:TU1 1996/97:TU5 1996/97:TU7 1997/98:TU10 1997/98:TU13 1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • De äldres situation i det moderna Sverige

  Motion 1996/97:So403 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So403 av Carl Bildt m.fl. m De äldres situation i det moderna Sverige Sammanfattning Att ta tillvara äldres människors kunskap, erfarenheter och kompetens är centralt för ett samhälle som tar individuella hänsyn och som sätter den enskildes bästa i centrum. Så sker inte i socialdemokraternas

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1996/97:SoU1 1996/97:SoU12 1996/97:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Filter