Sonja Rembo (M)

Född år
1933
Avliden
1 februari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-05-20 – 1997-09-15
Ledig
1993-03-23 – 1993-05-19
Ordinarie
1992-05-16 – 1993-03-22
Ledig
1992-03-09 – 1992-05-15
Ordinarie
1991-06-03 – 1992-03-08
Ledig
1991-04-19 – 1991-06-02
Ordinarie
1990-03-24 – 1991-04-18
Ledig
1990-02-12 – 1990-03-23
Ordinarie
1979-09-30 – 1990-02-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1997-09-15

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1988-10-09 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1997-09-15

Besvärsnämnden

Ledamot
1994-10-17 – 1997-09-15
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.

Föräldrar

Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Nya former för studiefinansiering och studiestöd

  Motion 1996/97:Ub701 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub701 av Carl Bildt m.fl. m Nya former för studiefinansiering och studiestöd En ny framtid med nya förutsättningar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft kommer att ställa skärpta krav på kunskap och kompetens de personliga kunskaperna blir mer avgörande än hittills för varje människas

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kunskap och kompetens

  Motion 1996/97:Ub211 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub211 av Carl Bildt m.fl. m Kunskap och kompetens Sammanfattning Svensk utbildning måste inriktas på att möta de höga krav ett alltmer kunskapsintensivt samhälle kräver. De genomgripande reformer som genomförts under senare år måste fullföljas och utvecklas på alla nivåer. Helt avgörande

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU6 1996/97:UbU7 1996/97:UbU8 1996/97:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Riktlinjer för Europapolitiken

  Motion 1996/97:U502 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:U502 av Carl Bildt m.fl. m Riktlinjer för Europapolitiken Sammanfattning Den europeiska integrationen spelar en avgörande roll för frihet, fred och välstånd. Det är svårt att föreställa sig hur Europa skulle ha gestaltats om inte ett omfattande förpliktande samarbete etablerats inom

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:FiU1 1996/97:NU14 1996/97:UU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Sveriges säkerhet och försvar

  Motion 1996/97:Fö201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö201 av Carl Bildt m.fl. m Sveriges säkerhet och försvar Sammanfattning Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska avstämning som genomförts under medverkan av Försvarsberedningen lägger regeringen i proposition 1996/97:4 förslag till den andra etappen av försvarsbeslutet för perioden 1997-2001.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1996/97:FiU1 1996/97:FöU1 1996/97:FöU4 1996/97:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1996/97:Kr207 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr207 av Carl Bildt m.fl. m Kulturpolitiken Sammanfattning Kultur har ett värde i sig. Det är fel att med skattemedel försöka styra människornas deltagande i kulturlivet. Kulturutbudets innehåll och den enskildes val bör vara utslagsgivande. Moderata samlingspartiet förordar en kulturpolitik

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:KrU1 1996/97:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Budgetprocessen

  Motion 1996/97:K902 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K902 av Lars Tobisson m.fl. m Budgetprocessen Inledning Budgetprocessen viktig för budgetutfallet Senare tids forskning kring institutioner visar att budgetprocessens utformning påverkar budgetens utfall. Länder med en mer oreglerad budgetprocess har tenderat att uppvisa större budgetunderskott

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU1 1996/97:KU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Stärkt oberoende för Riksbanken

  Motion 1996/97:K203 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K203 av Lars Tobisson m.fl. m Stärkt oberoende för Riksbanken Mångårig erfarenhet visar på ett starkt samband mellan framgång i ett lands stabiliseringspolitik och oberoende för dess centralbank. Tendensen till växande inflationstryck föranledde under 1980-talet många industriländer att

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konstitutionella förändringar för en vital demokrati

  Motion 1996/97:K202 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K202 av Carl Bildt m.fl. m Konstitutionella förändringar för en vital demokrati Sammanfattning I syfte att stärka rättssäkerheten, värna minoritetens rätt mot majoriteten och skydda den enskildes rättigheter gentemot staten redovisar Moderata samlingspartiet i denna motion förslag i

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1996/97:KU14 1996/97:KU16 1996/97:KU26 1997/98:KU29
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Miljön - ansvar och möjligheter

  Motion 1996/97:Jo722 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo722 av Carl Bildt m.fl. m Miljön ansvar och möjligheter Sammanfattning Arbetet för en god miljö skall präglas av samma grundläggande värden som allt annat politiskt arbete: Respekt för medborgarnas frihet, för rättsstaten, marknadsekonomin, den lilla världens integritet och den enskilda

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:JoU11 1996/97:JoU15 1996/97:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Lag och ordning

  Motion 1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju901 av Carl Bildt m.fl. m Lag och ordning Sammanfattning Rättsstatens viktigaste uppgift är att skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Människor måste kunna känna trygghet i sina egna hem och på gator och torg, vad som med ett

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  62
  Utskottsberedning
  -------------------------------1996/97:JuU1 1996/97:JuU12 1996/97:JuU7 1996/97:JuU8 1997/98:JuU1 1997/98:JuU13 1997/98:JuU19 1997/98:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (62 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation
 • Kollektiva hemförsäkringar

  Motion 1996/97:Fi707 av Sonja Rembo och Karin Falkmer (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi707 av Sonja Rembo och Karin Falkmer m Kollektiva hemförsäkringar Alltsedan Svenska elektrikerförbundet 1982 för sina medlemmars räkning träffade avtal med Folksam om kollektiv hemförsäkring med obligatorisk anslutning har frågan om sådana försäkringar varit föremål för stark kritik.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Bankernas avgift till Insättningsgarantinämnden

  Motion 1996/97:Fi705 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi705 av Lars Tobisson m.fl. m Bankernas avgift till Insättningsgarantinämnden Insättningsgarantinämnden är ansvarig för administrationen av insättningsgarantisystemet. Myndighetens föregångare var Bankstödsnämnden som fram till den 30 juni 1996 hade till uppgift att hantera frågor enligt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Staten och kommunsektorn

  Motion 1996/97:Fi613 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi613 av Lars Tobisson m.fl. m Staten och kommunsektorn Motionen delad mellan flera utskott Sammanfattning I denna motion lägger vi fram förslag som stärker det lokala självstyret och vitaliserar demokratin, samtidigt som vi föreslår att kommunerna och landstingen ges möjligheter att

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:FiU1 1996/97:FiU15 1996/97:FiU3 1996/97:KU12 1996/97:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Senareläggning av folk- och bostadsräkningen

  Motion 1996/97:Fi412 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi412 av Lars Tobisson m.fl. m Senareläggning av folk- och bostadsräkningen Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Senareläggning av folk- och bostadsräkning spar pengar 1997 Regeringen meddelar att, den av riksdagen och EU beslutade, folk- och bostadsräkningen kommer

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Att kunna leva på sin lön

  Motion 1996/97:Fi407 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi407 av Carl Bildt m.fl. m Att kunna leva på sin lön 1 Sammanfattning Sverige är det land i den fria världen där de enskilda människorna är mest beroende av politikers värderingar och beslut. Ingen annanstans har så stor del av medborgarnas inkomster socialiserats. Ingen annanstans är

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Den statliga förvaltningsrevisionen

  Motion 1996/97:Fi902 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi902 av Lars Tobisson m.fl. m Den statliga förvaltningsrevisionen Riksdagen har enligt grundlagen makten över statsfinanserna. Skatt till staten beslutas sålunda av riksdagen. Riksdagen bestämmer vidare till vilka belopp statsinkomsterna skall beräknas och anvisar anslag till olika

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Svensk forskning i frontlinjen

  Motion 1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. m Svensk forskning i frontlinjen Motionen delad mellan flera utskott Innehåll 1 Sammanfattning Forskningens viktigaste uppgift är att bidra till en kontinuerlig kunskapsutveckling och skapa förutsättningar för vetenskapen att nå kunskapens frontlinjer. Framgångsrik

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1996/97:AU1 1996/97:FiU11 1996/97:JoU1 1996/97:KrU1 1996/97:NU1 1996/97:SoU6 1996/97:UbU1 1996/97:UbU3 1996/97:UbU9 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • Sparande och ägardemokrati

  Motion 1996/97:Fi206 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi206 av Lars Tobisson m.fl. m Sparande och ägardemokrati Sammanfattning Det egna ägandet och ett privat sparande ger en trygghet som inte kan ersättas av aldrig så heltäckande, politiskt beslutade och offentligt finansierade välfärdssystem. Möjligheterna att bestämma över och kontrollera

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU1 1996/97:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1996/97:Fi204 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi204 av Carl Bildt m.fl. m Den ekonomiska politiken Sammanfattning Strukturella förändringar krävs De övergripande målen för den ekonomiska politiken skall vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig ökning av antalet nya arbetstillfällen och en god reallöneutveckling.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Förnyelsen av Sverige

  Motion 1996/97:Fi201 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi201 av Carl Bildt m.fl. m Förnyelsen av Sverige Sammanfattning Sverige är ett samhälle med stora möjligheter. Aldrig tidigare har de teknologiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna för medborgarna varit bättre. Globaliseringen av ekonomin och den nya tekniken har gjort världen

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Filter