Ove Karlsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
skogsarbetare
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1968-91. Suppl i ABU 68--70, BevU 68--70, KU 71--72 och 83/84--87/88, TU 71--75/76, JoU 77/78--78/79 och 88/89--90/91 samt LU 85/86. Led av KU 73--78/79, TU 79/80--81/82 och 88/89--90/91 samt JoU 82/83--87/88.

Bostadsort

Malungsfors

Utbildning

Brunnsviks folkhögskola 57-59. Skogsarbetare vid Korsnäs-Marma AB och skogsvårdsstyrelsen 48-64. Arbetsledare vid Malungs kommun 64-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Dalarnas ABF-distrikt 69--91. -- Led av styrelsen för avdelning 2, Gävle--Dala, av Sv Skogsarbetareförbundet 54--59. -- Led av styrelsen för Malungsfors SDUK, ordf 59--70, och Dalarnas SSU-distrikt 56--63. -- Led av styrelsen för Malungsfors socialdemokratiska arbetarekommun, ordf 59--70, Västerdalarnas SAP-krets, ordf, Malungs arbetarekommun, ordf 71--, och Dalarnas SAP-distrikt 71--95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för glesbygdsmyndigheten 91-96. - Ledamot av indelningslagskommittén 74-78, flourberedningen 77-81 och glesbygdsdelegationen 83-89.

Kommunala uppdrag

Led av Malungs kommunalfullmäktige 61--70. Led av biblioteksstyrelsen 63, ordf 64, valberedningen 63--70, nykterhetsnämnden 63--69 och kulturnämnden 67--70. -- Led av Malungs kommunfullmäktige 71--, 1:e vice ordf 89--91. Led av kulturnämnden 71--, ordf 71--, och valberedningen 80--. -- Led av Kopparbergs läns landsting 67--70. Led av direktionen för Malungs, Lima och Särna sjukstugor 68. Led av omsorgsstyrelsen 71--76. Led av styrelsen för Malungs folkhögskola, 65--, ordf 71--.

Föräldrar

Stenarbetaren Knut Karl Verner Eriksson och Anna Elvina Tällberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub98 av Ove Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub98 av Ove Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning I propositionen föreslås nya regler för statsbidraget till folkbildningen för den verksamhet som bedrivs av studieförbunden och folkhögskolorna. Det är positivt att folkbildningen får ett större ansvar för den
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Ub46 av Arne Mellqvist och Ove Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub46 av Arne Mellqvist och Ove Karlsson s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Ökat anslag för Lokala individuella linjer och fristående kurser LIF till högskolan i Falun/Borlänge I regeringens proposition om näringspolitik för tillväxt föreslås en utökning av
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utlandssvenskars sjukvårdsersättning

  Motion 1990/91:Sf280 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf280 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Utlandssvenskars sjukvårdsersättning För svenska medborgare som inte är bosatta i Sverige gäller speciella regler för sjukvårdsersättning, som regleras i en överenskommelse mellan staten och landstingsförbundet. Huvudregeln är att vid akut sjukdom som
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Differentierade miljöavgifter

  Motion 1990/91:Sk655 av Ove Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk655 av Ove Karlsson m.fl. s Differentierade miljöavgifter Miljöavgifter erbjuder stora möjligheter att ta regionalpolitiska hänsyn. Bl.a. framhöll den regionalpolitiska kommitté, REK 87, i sitt betänkande SOU 1989:55 att det finns betydande skillnader mellan södra och norra Sverige
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Namnändring för glesbygdsdelegationen

  Motion 1990/91:A444 av Britta Sundin och Ove Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A444 av Britta Sundin och Ove Karlsson s Namnändring för glesbygdsdelegationen Under våren 1990 togs beslut om att ombilda glesbygdsdelegationen till myndighet med utökad och delvis ny verksamhet. Myndigheten har lokaliserats till Östersund. Glesbygdsdelegationen har sedan tillkomsten
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken i skogslänen

  Motion 1990/91:A443 av Bo Holmberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A443 av Bo Holmberg m.fl. s Regionalpolitiken i skogslänen Regionalpolitiken har påtagligt påverkat möjligheterna till arbete och boende i de sju skogslänen. Det är därför viktigt att regeringen successivt flyttar fram positionerna i regionalpolitiken. Politik och demokrati tar sikte
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inplacering av Hedemora kommun i stödområdet

  Motion 1990/91:A441 av Iréne Vestlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A441 av Iréne Vestlund m.fl. s Inplacering av Hedemora kommun i stödområdet Hedemora är ur både näringsgeografisk och social/ekonomisk mening en del av Bergslagen. I vårt grannskap, i Dalarnas och Västmanlands bergslagsdelar, ingår samtliga kommuner i stödområdet. Detta har inneburit
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitisk utveckling

  Motion 1990/91:A425 av Kurt Ove Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A425 av Kurt Ove Johansson m.fl. s Regionalpolitisk utveckling De övergripande målen för vår regionalpolitik är att åstadkomma en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar samt att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor. Det regionalpolitiska
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för att möta konjukturnedgång och strukturförändringar i Kopparbergs län

  Motion 1990/91:A421 av Ove Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A421 av Ove Karlsson m.fl. s Åtgärder för att möta konjunkturnedgång och strukturförändringar i Kopparbergs län Efter flera år av positiv utveckling i Kopparbergs län hög sysselsättning och nettoinflyttning märks nu en avmattning i ekonomin. Hittills syns dock omsvängningen i negativ riktning
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • TV-nyheter på teckenspråk

  Motion 1990/91:Kr240 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr240 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s TV-nyheter på teckenspråk Teckenspråket är barndomsdövas första språk, alltså deras modersmål. Teckenspråket bygger på synen, är alltså visuellt. Det medium som passar bäst för döva är TV. I dag är TV som medium i stort sett stängt för döva. Endast ett
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Särskilt pensionstillägg till folkpensionen

  Motion 1990/91:Sf219 av Iréne Vestlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf219 av Iréne Vestlund m.fl. s Särskilt pensionstillägg till folkpension Det särskilda pensionstillägget som införs fr.o.m. 1 januari 1991 kan betalas ut till pensionärer som har folkpension i form av ålderspension. Förutsättningarna för att få det särskilda pensionstillägget är att
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Byggnadsstyrelsen

  Motion 1990/91:Fi404 av Ove Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi404 av Ove Karlsson m.fl. s Byggnadsstyrelsen För närvarande förvaltas de statliga lokalerna av byggnadsstyrelsen, som ser till att statliga myndigheter får sitt lokalbehov tillfredsställt. För att på ett bättre och mer rationellt sätt tillfredsställa ställda krav och behov borde varje
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samhall

  Motion 1990/91:A207 av Ove Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A207 av Ove Karlsson m.fl. s Samhall Det är nu 10 år sedan Samhall startade sin verksamhet. Då upphörde de skyddade verkstäder som ägts och drivits av kommuner och landsting med statliga bidrag. Den verksamhet som bedrivits av Samhall, och tidigare av kommunerna, har betytt oerhört mycket
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Semesterersättning vid arbetslöshet

  Motion 1990/91:A738 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A738 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Semesterersättning vid arbetslöshet Full sysselsättning är det övergripande målet för politiken. Detta är den naturliga följden av att arbetslösheten är en mycket stor belastning på den som berörs. Genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder försöker man få
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning vid högskolorna i Gävle-Dalaregionen

  Motion 1990/91:Ub620 av Arne Mellqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub620 av Arne Mellqvist m.fl. s Forskning vid högskolorna i Gävle-Dalaregionen I propositionen 1989/90:90 om forskning betonas betydelsen av forskning vid de mindre och medelstora högskolorna. Samverkan med högskolor med fakultetsorganisation ses som det huvudsakliga medlet att garantera
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning och forskning vid högskolorna i skogslänen

  Motion 1990/91:Ub611 av Magnus Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub611 av Magnus Persson m.fl. s Utbildning och forskning vid högskolorna i skogslänen Utbildning och forskning är viktiga inslag i det näringspolitiska arbetet. Konkreta åtgärder och insatser inom utbildning och forskning behövs inte minst för att vi skall kunna stimulera den regionala
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolbarnsförsäkring

  Motion 1990/91:Ub301 av Göran Magnusson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub301 av Göran Magnusson m.fl. s Skolbarnsförsäkring En skolelev som drabbas av en allvarlig olycksfallsskada kan komma i en svår ekonomisk situation under resterande delen av sitt liv därför att ett fullgott försäkringsskydd saknas. Antalet elever från och med grundskola till och med
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever

  Motion 1990/91:Ub270 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub270 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever I regeringens proposition 1990/91:18 om ansvaret för skolan föreslås att nuvarande länsskolnämnder avvecklas och att länsskolnämndernas stödorganisation förs till den myndighet som skall svara för handikappade
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmiljö som moment i civilingenjörsutbildningen

  Motion 1990/91:Ub523 av Arne Mellqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub523 av Arne Mellqvist m.fl. s Arbetsmiljö som moment i civilingenjörsutbildningen Vi blir allt mera medvetna om arbetsmiljöns betydelse för vår trivsel i arbetet och framför allt för vår hälsa. Många arbetsskador uppstår av den enkla orsaken att ett arbetsredskap är felkonstruerat.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Legitimation av naprapater

  Motion 1990/91:So445 av Ove Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So445 av Ove Karlsson m.fl. s Legitimation av naprapater Naprapaterna utgör i dag en mycket stor resurs för många människor. Många av dem som besöker naprapaterna har ryggoch ledbesvär. Behandlingen är tillgänglig för alla och utbildade naprapater finns på många orter i landet. Den manuella
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter