Ola Ström (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1998-01-01 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-17 – 1997-12-31

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1996-03-26

Justitieutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

  Motion 1997/98:Ju49 av Siw Persson och Ola Ström (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju49 av Siw Persson och Ola Ström fp med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register 1 Effektiv brottsbekämpning Ett rättssamhälle utmärks av en effektiv men rättssäker brottsbekämpning. I likhet med regeringen anser Folkpartiet liberalerna att informationsteknikens förtjänster måste

  Inlämnad
  1998-04-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

  Motion 1997/98:Ub29 av Ola Ström m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub29 av Ola Ström m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. En grundskola som lägger grunden Sammanfattning Den svenska skolan måste bli mer kvalitetsinriktad. För att svenska elever skall kunna möta kunskapssamhällets

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet

  Motion 1997/98:Ju33 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju33 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet 1 Ett logiskt och konsekvent straffsystem Straffsystemkommittén hade till uppgift att göra en övergripande översyn av straffsystemet. Men i stället för att förenkla och göra systemet tydligare

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan

  Motion 1997/98:Ub19 av Ola Ström m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub19 av Ola Ström m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan Förskolan en del av det livslånga lärandet Sammanfattning Förskolan är en viktig del av det livslånga lärandet. Att vårda lusten att lära skall vara en ledstjärna inom utbildningspolitiken. Förskollärarna,

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Inledning Kvinnovåldskommissionen tillsattes 1993 av dåvarande social- och jämställdhetsministern Bengt Westerberg. Kommissionens slutbetänkande låg färdigt redan i juni 1995. Sedan dess har förslaget legat i

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  51
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:AU10 1997/98:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (51 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning

  Motion 1997/98:Ju20 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju20 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning Sammanfattning Folkpartiet liberalerna är kritiskt till regeringens proposition. Vi menar att regeringen långt ifrån på ett övertygande sätt har redovisat stöd för uppfattningen att den kraftiga

  Inlämnad
  1998-02-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

  Motion 1997/98:K22 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K22 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. Sammanfattning Övergrepp på barn får aldrig accepteras. Sexuella övergrepp är bland de allvarligaste som ett barn kan råka ut

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet

  Motion 1997/98:Ju17 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju17 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet 1 Liberal flyktingpolitik och fri rörlighet Den fria rörligheten för medborgarna i EU hör till en av EU:s grundläggande tankar. EU är till för dess medborgare och deras fria rörlighet. Människor i EU skall

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • förbättrad service av CSN

  Skriftlig fråga 1997/98:589 av Ström, Ola (fp)

  Fråga 1997/98:589 av Ola Ström fp till utbildningsministern om förbättrad service av CSN Centrala studiestödsnämnden har under de senaste två åren fått en ökad ärendemängd. CSN har i och med detta inte lyckats upprätthålla den servicenivå kunderna har rätt att förvänta sig. Regeringens utredare Britt-Marie Bystedt föreslår

  Inlämnad
  1998-03-19
  Besvarare
  utbildningsminister Carl Tham (S)
 • betygssystemet

  Skriftlig fråga 1997/98:186 av Ström, Ola (fp)

  Fråga 1997/98:186 av Ola Ström fp till statsrådet Ylva Johansson om betygssystemet I december 1993 lämnades betänkandet om det nya kunskapsrelaterade betygssystemet till riksdagen för avgörande, vilket skedde kort därefter. Det fanns en bred politisk enighet om att det nya betygssystemet skulle bli rättvisare, tydligare

  Inlämnad
  1997-11-26
  Besvarare
  statsrådet Ylva Johansson (S)
 • Gymnasieskolan

  Motion 1997/98:Ub221 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub221 av Lars Leijonborg m.fl. fp Gymnasieskolan Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Skola för kunskap  3 Riv upp gymnasiereformen 4 Färre kärnämnen  5 Alternativa kurser i kärnämnena  6 En mer flexibel gymnasieskola  7 Avskaffa den statligt fastställda timplanen  8 Gymnasieskolans

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU10 1997/98:UbU15 1997/98:UbU2 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Syrianernas situation i Turkiet

  Motion 1997/98:U638 av Karin Pilsäter och Ola Ström (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U638 av Karin Pilsäter och Ola Ström fp Syrianernas situation i Turkiet Motion till riksdagen 1997/98:U638 av Karin Pils�ter och Ola Str�m fp Syrianernas situation i Turkiet I Sverige finns idag en stor grupp syrianer/assyrier. Trots detta r uppenbarligen de svenska myndigheternas och

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SfU7 1997/98:UU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Preventivmedel för män

  Motion 1997/98:So313 av Ola Ström (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So313 av Ola Ström fp Preventivmedel för män Hormonellt preventivmedel för män, ett jämställdhetskrav Ett p-piller för män är inte längre science fiction. Med ökade forskningsinsatser och vilja från läkemedelsindustrin skulle ett sådan preparat finnas tillgängligt på marknaden inom några

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vuxenutbildning

  Motion 1997/98:Ub806 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub806 av Margitta Edgren m.fl. fp Vuxenutbildning Sammanfattning Folkpartiet liberalerna vill framhålla vikten av att kommunerna nyttjar även folkhögskolor och studieförbund för att genomföra kunskapslyftets utbildningar. Det är elevernas behov som skall styra vilken utbildningsanordnare

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU17 1997/98:UbU13 1997/98:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Studiestöd

  Motion 1997/98:Ub715 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub715 av Margitta Edgren m.fl. fp Studiestöd Sammanfattning Folkpartiet är mycket kritiskt till att regeringen dröjer med nytt förslag om studiefinansiering, det som nu finns är både orättvist och godtyckligt Folkpartiet avvisar inskränkningar i möjligheterna att med studiemedel läsa utomlands

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:UbU1 1997/98:UbU14 1997/98:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Högskolepolitik

  Motion 1997/98:Ub474 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub474 av Margitta Edgren m.fl. fp Högskolepolitik Sammanfattning av de viktigaste förslagen i en liberal högskolepolitik Folkpartiet liberalerna anser att högre utbildning är en viktig strategisk fråga föreslår att ett svenskt distansuniversitet, SDU, utvecklas i syfte att ge fler möjlighet

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU12 1997/98:UbU13 1997/98:UbU15 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Lärarutbildning och fortbildning

  Motion 1997/98:Ub457 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub457 av Margitta Edgren m.fl. fp Lärarutbildning och fortbildning Efter beslut i riksdagen 1985 startade en ny lärarutbildning för grundskolan läsåret 1988/89. Den har sedan dess genomgått en del reformer som strävat efter att utveckla utbildningen så att den motsvarar tidens krav och förväntningar.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:UbU1 1997/98:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsplatser till Örebro missionsskola

  Motion 1997/98:Ub455 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kd, c, m, fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub455 av Rose-Marie Frebran m.fl. kd, c, m, fp Utbildningsplatser till Örebro missionsskola Örebro missionsskola är en av de tre fria teologiska högskolorna i Sverige som 1993 fick examensrätt. Utöver rätten att ge högskoleexamen fick skolan ett avtal om statsbidrag. I avtalet med staten

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kunskapslyftet

  Motion 1997/98:Ub284 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub284 av Margitta Edgren m.fl. fp Kunskapslyftet Kunskap är enligt Folkpartiet liberalernas uppfattning en av de viktigaste förutsättningarna för samhällets vidare utveckling, tekniska och ekonomiska framåtskridande. Kunskap är också en viktig förutsättning för den enskilde att vidga sina

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skolpolitiken

  Motion 1997/98:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl. fp Skolpolitiken 1 Sammanfattning Folkpartiet beskriver i denna motion de åtgärder som krävs för att stärka kvaliteten och utveckla förskolan och grundskolan. Vi anser att grundskolan måste ges större möjligheter att nå sina mål och lösa sina problem. De

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU11 1997/98:UbU15 1997/98:UbU18 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Filter