Maud Björnemalm (S)

Född år
1936
Avliden
10 augusti 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2002-09-30

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1989-10-08 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

OSSE-delegationen

Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1998-12-02 – 2002-12-31

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1991-11-19 – 1995-12-07

ESK-delegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1994-12-31

EG-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Skatteutskottet 85/86, Socialutskottet 85/86-, Kulturutskottet 85/86-87/88 och Socialförsäkringsutskottet 87/88. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 88/89-, EES-utskottet 91/92-92/93 . Suppleant i Valberedningen 91/92-93/94 och EU-nämnden 94/95-. Ledamot av Riksdagens revisorer 94/95-95/96 och Europeiska säkerhetskonferensen/Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa 94/95. - Suppleant i styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 91/92-.

Bostadsort

Storå

Utbildning

Apoteksteknikerutbildning 55. Apotekstekniker 55-62. Biblioteksutbildning 70. Föreståndare för ett filialbibliotek 69-. Kommunalråd i Lindesberg 80-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Museiföreningen, ordförande 87-, och Intresseföreningen Bergslaget, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Örebro läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, vice ordförande 88-91, ordförande 91-. - Ledamot av styrelsen för Lindesbergs arbetarekommun 70-74, Guldsmedshyttans förening av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) 72-94, samt Örebro läns SAP-distrikt 90- och ledamot av dess verkställande utskott 90-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 87-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Skattemyndigheten i Örebro län, vice ordförande 87-94, Statens invandrarverk/Migrationsverket 88-, Örebro läns allmänna försäkringskassa, ordförande 95-. Ledamot av handelspolitiska rådet 90-92 och utlänningsnämnden 92-94. - Ledamot av kommittén om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken 93-, kommittén om ny instans- och processordning vid tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen samt viss översyn av utlänningslagen (NIPU) 97-99, organisationskommittén för bildandet av Skåne läns allmänna försäkringskassa 97-98, ordförande 97-98 och anhörigkommittén 00-02. Ledamot av genomförandegruppen av det nya pensionssystemet 94-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lindesbergs kommunfullmäktige 83-, 1:e vice ordförande 95-. Ledamot av sociala centralnämnden 77-81, ordförande 80-81, socialnämnden 82-85, ordförande 82-85, kommunala handikapprådet, ordförande 80-85, och pensionärsrådet, ordförande 80-85. - Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning (socialdelegationen) i Örebro län 80-85.

Föräldrar

Snickaren Alf Ragnar Roland Hellström och Ruth Vilhelmina Bergström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap såvitt avser 3 kap. 2 med den ändringen att första stycket erhåller

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Postens service

  Postens service

  Interpellation 2001/02:169 av Björnemalm, Maud (s)

  den 15 januari Interpellation 2001/02:169 av Maud Björnemalm s till näringsminister Björn Rosengren om Postens service Posten har påbörjat genomförandet av en omfattande omorganisation av servicen till allmänheten, uppenbarligen i syfte att rationalisera och förbilliga verksamheten. Ute i landet har konsekvenserna

  Inlämnad
  2002-01-15
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.

  Motion 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tillräckligt antal, lätt igenkännliga lokaler för poströstning. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Framförhållning vid strukturförändringar

  Motion 2001/02:A218 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A218 av Inger Lundberg m.fl. s Framförhållning vid strukturförändringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att staten inom ramen för arbetsmarknads- och näringspolitiken stimulerar företagens vakenhet och kompetens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Industriella utvecklingscentrum

  Motion 2001/02:N331 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:N331 av Lennart Axelsson m.fl. s Industriella utvecklingscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om stöd till IUC för Måltiden AB i Grythyttan. Motivering Industriella utvecklingscentrum IUC är värdefulla instrument

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Naturgas till industri och kraftvärme i hela landet

  Motion 2001/02:N271 av Helena Zakariasén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:N271 av Helena Zakariasén m.fl. s Naturgas till industri och kraftvärme i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbyggnad av naturgasnätet i Sverige. Motivering På vår tids alltmer globaliserade marknad

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Åtgärder för att stärka svensk industridesign

  Motion 2001/02:N212 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:N212 av Inger Lundberg m.fl. s Åtgärder för att stärka svensk industridesign Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att designfrågorna ges ökad vikt i svensk näringspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1 2001/02:NU12
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • EU-kommissionens hållning i konkurrensfrågor

  Motion 2001/02:N209 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:N209 av Inger Lundberg m.fl. s EU-kommissionens hållning i konkurrensfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka kraftfullt för en översyn av EU:s konkurrensregler så att inte näringslivet i mindre

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Forskarskola i demokrati

  Motion 2001/02:Ub366 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub366 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Forskarskola i demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning kring demokratifrågor samt att Örebro universitet får uppdraget att vara värduniversitet i en sådan forskarskola.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Resurscentrum för idrott och hälsa

  Motion 2001/02:Ub365 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub365 av Maud Björnemalm m.fl. s Resurscentrum för idrott och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av ett nationellt resurscentrum för området idrott och hälsa. Motivering I budgetpropositionen aviseras

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Fysisk aktivitet hos barn och ungdom

  Motion 2001/02:Ub364 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub364 av Maud Björnemalm m.fl. s Fysisk aktivitet hos barn och ungdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skolverket och Folkhälsoinstitutet i samverkan med Riksidrottsförbundet får i uppdrag att gemensamt utreda

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Ideella skadestånds påverkan på socialbidrag

  Motion 2001/02:So384 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So384 av Lennart Axelsson m.fl. s Ideella skadestånds påverkan på socialbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ideella skadestånds påverkan på socialbidrag. Motivering En kvinna utsätts för misshandel och erhåller

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ungdomars tandskador

  Motion 2001/02:So551 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So551 av Inger Lundberg m.fl. s Ungdomars tandskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till ungdomar med stora tandskador. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Landstingens tolktjänst

  Motion 2001/02:So519 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So519 av Maud Björnemalm m.fl. s Landstingens tolktjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statsbidrag för tolktjänst för döva, dövblinda m.fl. Motivering Landstingen har en skyldighet enl. 3 3 b HSL

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Tillgången till Internet

  Motion 2001/02:T340 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T340 av Inger Lundberg m.fl. s Tillgången till Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prissättningen för höghastighetskommunikation via Internet. Motivering Regeringens IT-proposition har medverkat till att utbyggnaden

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Lokalisering av ny enhet för incidentrapportering inom IT-området till Karlskoga

  Motion 2001/02:T242 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T242 av Inger Lundberg m.fl. s Lokalisering av ny enhet för incidentrapportering inom IT-området till Karlskoga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av en enhet för incidenthantering inom IT-området till Karlskoga.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Osäkra anställningsformer och otillräckliga tjänstgöringsgrader

  Motion 2001/02:A264 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A264 av Lennart Axelsson m.fl. s Osäkra anställningsformer och otillräckliga tjänstgöringsgrader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anställda med osäkra anställningsformer och otillräckliga tjänstgöringsgrader. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Semesterlönegrundande frånvaro vid studier

  Motion 2001/02:A253 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A253 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Semesterlönegrundande frånvaro vid studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förändring av semesterlönegrundande frånvaro. Motivering Då riksdagen antog den nya studiestödslagen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ungdomars villkor på arbetsmarknaden

  Motion 2001/02:A208 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A208 av Inger Lundberg m.fl. s Ungdomars villkor på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en analys av ungdomars villkor på dagens arbetsmarknad. Motivering Bland få grupper i samhället är skillnaderna

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Lagen om offentlig upphandling

  Motion 2001/02:Fi224 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi224 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. s Lagen om offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i lagen om offentlig upphandling. Motivering I Stockholm pågår det ett systemskifte. Moderaterna i

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter