Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • utbildningskrav på zooaffärsägare

  Skriftlig fråga 2001/02:1619 av Larsson, Maria (kd)

  den 9 september Fråga 2001/02:1619 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om utbildningskrav på zooaffärsägare Enligt Jordbruksverkets föreskrifter, SJV Fs1999:110, om sällskapsdjur föreligger ett strikt krav på utbildning för alla som yrkesmässigt driver handel med sällskapsdjur. Det innebär
  Inlämnad
  2002-09-09
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • gymnasieskola utan högskolebehörighet

  Skriftlig fråga 2001/02:1532 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 augusti Fråga 2001/02:1532 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasieskola utan högskolebehörighet År 2001 lämnade 23 av eleverna gymnasieskolan utan att ha uppnått godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att erhålla högskolebehörighet. Jag anser att alla elevers begåvning ska
  Inlämnad
  2002-08-20
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • specialpedagogik och handikappkunskap

  Skriftlig fråga 2001/02:1455 av Larsson, Maria (kd)

  den 30 juli Fråga 2001/02:1455 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om specialpedagogik och handikappkunskap I dag går flertalet skolungdomar med ett funktionshinder i den vanliga skolan på hemorten. I Barnombudsmannens rapport till regeringen kan man utläsa att ökade lärarkunskaper om funktionshindrades
  Inlämnad
  2002-07-30
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • beslagtaget gods

  Skriftlig fråga 2001/02:1368 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 juni Fråga 2001/02:1368 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om beslagtaget gods Gods som har ett tydligt samband med en brottslig handling kan i dag beslagtas av polisen. Polisen har också skyldighet att lämna tillbaka gods som inte varit föremål för brott. Med exemplet nedan vill jag dock
  Inlämnad
  2002-06-20
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • flyktingar från Kosovo

  Skriftlig fråga 2001/02:1270 av Larsson, Maria (kd)

  den 31 maj Fråga 2001/02:1270 av Maria Larsson kd till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingar från Kosovo När Sverige under 1999 handplockade flyktingar från Kosovo prioriterades de med vårdbehov och de med traumatiska upplevelser. När dessa flyktingar sedermera skulle återsändas till Kosovo startade en debatt. Återsändandet
  Inlämnad
  2002-05-31
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • underkända jämställdhetsplaner

  Skriftlig fråga 2001/02:1224 av Larsson, Maria (kd)

  den 23 maj Fråga 2001/02:1224 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om underkända jämställdhetsplaner FN har riktat kritik mot Sverige för att det finns så få kvinnor på ledande poster och att det fortfarande finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Regeringen har gång på gång kritiserat
  Inlämnad
  2002-05-23
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • överlikviditetsbeskattning i företag

  Skriftlig fråga 2001/02:1192 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 maj Fråga 2001/02:1192 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om överlikviditetsbeskattning i företag Tillgångar som innehas i kapitalplaceringssyfte ska tas upp till beskattning även om de ägs av ett företag, om de ej kan anses tillhöra näringsverksamheten. Detta framgår av lagrummet 3 SFL samt
  Inlämnad
  2002-05-21
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • kvinnor på ledande befattning inom offentlig sektor

  Skriftlig fråga 2001/02:931 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 mars Fråga 2001/02:931 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnor på ledande befattning inom offentlig sektor Jämställdhet är en fråga om demokrati. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. En jämn representation är en
  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • sjukförsäkringen

  Skriftlig fråga 2001/02:915 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 mars Fråga 2001/02:915 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingela Thalén om sjukförsäkringen Dagens sjukförsäkringssystem innebär att man kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukpenning. Problematiken med dessa fasta steg aktualiseras då och då genom människor som hamnar i kläm. En människas
  Inlämnad
  2002-03-18
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • Samhall AB

  Skriftlig fråga 2001/02:914 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 mars Fråga 2001/02:914 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om Samhall AB Samhall AB är ett statligt företag vars syfte är att skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med arbetshandikapp. För merkostnader ska man få ersättning från staten. Från många håll kommer nu kritik mot
  Inlämnad
  2002-03-18
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • infrastruktursatsningar i Gislaved

  Skriftlig fråga 2001/02:873 av Larsson, Maria (kd)

  den 11 mars Fråga 2001/02:873 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Gislaved Turerna kring Continentals nedläggning av däckfabriken i Gislaved har varit många. Beslutet om nedläggning är nu ett faktum. Det medför självfallet en stor oro för var och en av de 700 som nu
  Inlämnad
  2002-03-11
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • kvinnorepresentation på ledande befattning inom offentlig sektor

  Skriftlig fråga 2001/02:869 av Larsson, Maria (kd)

  den 11 mars Fråga 2001/02:869 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnorepresentation på ledande befattning inom offentlig sektor Jämställdhet är en fråga om demokrati. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. En jämn representation
  Inlämnad
  2002-03-11
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • aktivitetsgarantin

  Skriftlig fråga 2001/02:773 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 februari Fråga 2001/02:773 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om aktivitetsgarantin En anordnare av aktiviteter kan få ersättning för merkostnader när man skriver avtal inom ramen för aktivitetsgarantin. I de flesta fall skrivs dessa avtal med kommuner och ideella föreningar, men också
  Inlämnad
  2002-02-20
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • asylsökande barn

  Skriftlig fråga 2001/02:728 av Larsson, Maria (kd)

  den 13 februari Fråga 2001/02:728 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingela Thalén om asylsökande barn FN:s barnkonvention ratificerades av Sverige redan den 2 september 1990. Barn som kommer som flyktingar till Sverige har numera rätt till sjukvård, inte enbart av akut slag. I dag finns flera barn i Sverige, vars
  Inlämnad
  2002-02-13
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • avvisning av sjuka barn

  Skriftlig fråga 2001/02:727 av Larsson, Maria (kd)

  den 13 februari Fråga 2001/02:727 av Maria Larsson kd till statsrådet Jan O Karlsson om avvisning av sjuka barn FN:s barnkonvention ratificerades av Sverige redan den 2 september 1990. Barn som kommer som flyktingar till Sverige har numera rätt till sjukvård, inte enbart av akut slag. I dag finns flera barn i Sverige,
  Inlämnad
  2002-02-13
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • uppföljning av maxtaxan

  Skriftlig fråga 2001/02:505 av Larsson, Maria (kd)

  den 10 januari Fråga 2001/02:505 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om uppföljning av maxtaxan Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp konsekvenserna av maxtaxan. Uppföljningen avser såväl kvalitetsaspekter, efterfrågan av barnomsorg som effekter för kommunernas ekonomi. Uppföljningen
  Inlämnad
  2002-01-10
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • tillväxtavtalen

  Skriftlig fråga 2001/02:504 av Larsson, Maria (kd)

  den 10 januari Fråga 2001/02:504 av Maria Larsson kd till statsrådet Ulrica Messing om tillväxtavtalen Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har levererat en rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen, Ds 2001:59. Dessa har granskats dels ur effektivitetssynpunkt, dels ur demokratisynpunkt.
  Inlämnad
  2002-01-10
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • familjehemsföräldrar

  Skriftlig fråga 2001/02:370 av Larsson, Maria (kd)

  den 6 december Fråga 2001/02:370 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om familjehemsföräldrar I många kommuner diskuteras frågan om skolans möjligheter att kunna lämna skriftlig information till vårdnadshavarna om elevens skolgång som komplement till utvecklingssamtal. Enligt grundskoleförordningens
  Inlämnad
  2001-12-06
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • utförsäljning av försvarsmateriel

  Skriftlig fråga 2001/02:341 av Larsson, Maria (kd)

  den 3 december Fråga 2001/02:341 av Maria Larsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om utförsäljning av försvarsmateriel Försvarets materielverk, FMV, har i uppgift att avveckla mer än hälften av den materiel som finns i Försvarsmakten. Det som avvecklas är överskott som uppstår när Försvarsmakten intagit sin
  Inlämnad
  2001-12-03
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • fattigdom och hälsoproblem i Central- och Östeuropa

  Skriftlig fråga 2001/02:338 av Larsson, Maria (kd)

  den 3 december Fråga 2001/02:338 av Maria Larsson kd till utrikesminister Anna Lindh om fattigdom och hälsoproblem i Central- och Östeuropa I en rapport från FN:s barnfond, Unicef, som presenterades den 29 november framgår det att närmare 18 miljoner barn och ungdomar i de forna Sovjetrepublikerna, centrala och östra
  Inlämnad
  2001-12-03
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)

Filter

Valda filter