Margaretha af Ugglas (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1995-01-10 – 1995-10-08
Ordinarie
1994-10-07 – 1995-01-09
Ledig
1991-10-04 – 1994-10-06
Ordinarie
1976-10-03 – 1991-10-03

Europaparlamentet

Ledamot
1995-01-01 – 1995-10-09

Utrikesutskottet

Vice ordförande
1994-10-11 – 1995-01-01
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1995-03-15

OSSE-delegationen

Ledamot
1995-01-01 – 1995-03-15

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1985-09-29 – 1991-11-04

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-10-17 – 1995-01-25
Suppleant
1986-10-06 – 1991-09-29

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

ESK-delegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1994-12-31

Utrikesdepartementet

Utrikesminister
1991-10-03 – 1994-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974-. Utrikesmin. 1991- Suppleant i Inrikesdepartementet 74-75/76, Utrikesutskottet 76/77-78/79, Arbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79 och Näringsutskottet 82/83-84/85. Ledamot av Näringsutskottet 78/79-81/82 samt Utrikesutskottet 82/83-90/91 och 94/95, vice ordförande 94/95. Suppleant i Nordiksa rådets svenska delegation 79/80-81/82, Europarådets svenska delegation 82/83 och 85/86-91/92, Utrikesnämnden 86/87-90/91 och 94/95 samt Talmanskonferensen 94/95. Ledamot av Europarådets svenska delegation 82/83-84/85, Krigsdelegationen 94/95 och Europeiska säkerhetskonferensen/Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa 94/95. - Ledamot av Europaparlamentet 95 (10.1-8.10.1995).

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Harvard-Radcliffe Program in Business Administration, USA, 61. Civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm 64. Journalist vid Veckans Affärer 66-67. Ledarskribent i Svenska Dagbladet 68-73. Statsråd och chef för utrikesdepartementet 4.10.1991-7.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Investment AB Kinnevik 70-83, Sandvik AB 70-74, Bulten-Kanthal AB 72-80, Boliden AB 78-85 Swedish Match AB 79-91 och STORA AB 78-91. - Ledamot av styrelsen för Rädda barnens stockholmsförbund, ordförande 70-76, och Riksförbundet Sveriges Lottakårer, ordförande 74-80. - Ledamot av styrelsen för Europeiska kvinnounionens svenska sektion, ordförande 81-91. Ledamot av styrelsen för Moderata samlingspartiets kvinnoförening Oscar/Gärdet, Stockholm, ordförande 71-77, Moderata samlingspartiets stockholmsförbund 77-86 och av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Styrelsen för internationellt bistånd 76-89, nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte (Fulbrightkommissionen) 77-80 och kammarkollegiet 88-91. Ordförande i Europeiska säkerhetskonferensen 92-93. - Ledamot av jämställdhetskommittén 76-81, kommittén för de svenska förberedelserna inför FN:s vattenkonferens 76-78, sysselsättningsutredningen 77-79, kooperationsutredningen 77-80, delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-80 och 1978 års försvarskommitté 79-82.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms läns landsting 71-73. Ledamot av centrala konstnämnden 71-73, vice ordförande 71-73, och utbildningsnämnden 71-73.

Föräldrar

Advokaten Edvard Hugo Stenbeck och Hedvig Märtha Elisabeth Odelfeldt

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av förs. 1994/95:TK1 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av förslag angående en nämnd i riksdagen för Europeiska unionen m.m.

  Motion 1994/95:K9 av Maj-Lis Lööw (s) och Margaretha af Ugglas (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:K9 av Maj-Lis Lööw och Margaretha af Ugglas s, m med anledning av förs. 1994/95:TK1 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av förslag angående en nämnd i riksdagen för Europeiska unionen m.m. Sammanfattning Vi anser att de i talmanskonferensens förslag till riksdagen 1994/95:TK1

  Inlämnad
  1994-11-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen

  Motion 1994/95:K2 av Margaretha af Ugglas m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:K2 av Margaretha af Ugglas m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Sverige kommer att representeras av 22 ledamöter i Europaparlamentet. Dessa utses till att börja med av riksdagen. Sverige skall dock senast inom två år efter medlemskapet anordna

  Inlämnad
  1994-10-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:KU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi51 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi51 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen anger regeringen att 5-6 utlandsmyndigheter bör läggas ned och ersättas med annan

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mellanöstern

  Motion 1990/91:U652 av Margaretha af Ugglas m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U652 av Margaretha af Ugglas m.fl. m Mellanöstern Mellanöstern Med Mellanöstern avses de 14 länder som ligger i det område som i väster begränsas av Egypten, i norr av Turkiet, i öster av Iran och i söder av den arabiska halvön exklusive JemenCa 225 miljoner människor bor i området,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UU15 1990/91:UU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bistånd till Baltikum, m.m.

  Motion 1990/91:U531 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U531 av Gunnar Hökmark m.fl. m Bistånd till Baltikum, m.m. 1. Sverige måste stödja Baltikums självständighetssträvanden De socialistiska ekonomierna och det kommunistiska förtrycket har brutit samman. Behovet av att lämna den socialistiska ekonomin till förmån för ett mer marknadsinriktat

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  25
  Utskottsberedning
  ------------1990/91:UU14 1990/91:UU15 1990/91:UU16 1990/91:UU18 1990/91:UU23 1991/92:UU2
  Riksdagsbeslut
  (25 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Terroristbekämpning

  Motion 1990/91:U512 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U512 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m Terroristbekämpning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A809 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om värdet av EG-samarbete vad gäller terroristbekämpning. Stockholm

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utrikes- och säkerhetspolitik i utbildningen

  Motion 1990/91:U413 av Margaretha af Ugglas m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U413 av Margaretha af Ugglas m.fl. m Utrikes- och säkerhetspolitik i utbildningen Nedrustningspolitikens förutsättningar Ny europeisk fredsordning Den 21 november 1990 befästes med 34 stats- och regeringschefers namnunderskrifter allt det som hänt i Europa under det gångna året. I Parisdokumentet

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:UbU13 1990/91:UU18
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Biståndsanslagen, m.m.

  Motion 1990/91:U240 av Margaretha af Ugglas m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U240 av Margaretha af Ugglas m.fl. m Biståndsanslagen, m.m. A. Utrikesdepartementet m.m. A. Utrikesförvaltningen Med hänvisning till moderata samlingspartiets förslag om ett samarbetsprogram med Baltikum motion 1990/91:Fi417 föreslår vi i likhet med förra året inrättandet av en svensk

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------1990/91:UbU13 1990/91:UU14 1990/91:UU15
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • Tredje världen

  Motion 1990/91:U227 av Margaretha af Ugglas m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U227 av Margaretha af Ugglas m.fl. m Tredje världen Varje människa är unik. Varje människa har ett unikt värde. Detta har hon just genom att vara människa. Hennes okränkbarhet skyddas genom den människosyn som har sina rötter i den kristna och humanistiska traditionen. Budskapet: Allt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:UU15 1990/91:UU23 1991/92:UU2
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Central- och Östeuropa

  Motion 1990/91:U207 av Margaretha af Ugglas m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U207 av Margaretha af Ugglas m.fl. m Central- och Östeuropa Utvecklingen i Central- och Östeuropa Kommunismen har fallit och socialismen har på allvar börjat avvecklas i Centraleuropa och även i viss utsträckning i Sydosteuropa. Efter 70 års erfarenhet från Sovjetunionen och 40 från

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:UU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • En professur i tyska språket

  Motion 1990/91:Ub710 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub710 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m En professur i tyska språket För närvarande är en professur i tyska språket inrättad vid Stockholms universitet. När nuvarande innehavare av denna professur går i pension avses denna dock övergå till en professur i tyska, särskilt tyskspråkig litteratur.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunalskatterna, m.m.

  Motion 1990/91:Fi313 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi313 av Gunnar Hökmark m.fl. m Kommunalskatterna, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A766 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inga regionala konsumtions- eller arbetsplatsskatter skall införas,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • EG och kvinnorna

  Motion 1990/91:A809 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A809 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m EG och kvinnorna Innehåll 1. Regelsystemet3 2. Direktiv3 3. Utskott för kvinnornas rättigheter4 4. Jämställdhetsprogram4 4.1 Jämställdhetskommittén5 4.2 Expertgrupper5 4.3 Informationscentraler6 5. Bättre eller sämre6 6. Dålig ekonomi skadar kvinnor6

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad, m.m.

  Motion 1990/91:A807 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A807 av Gullan Lindblad m.fl. m Kvinnors arbetsmarknad, m.m. Måste kvinnor vara offentliganställda Kvinnor arbetar utom hemmet nästan lika mycket som männen. Men det är stor skillnad på mäns och kvinnors arbetsmarknad och lönevillkor Nästan 60 procent av kvinnorna 1 154 000 arbetar inom

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Det parlamentariska jämställdhetsarbetet

  Motion 1990/91:A806 av Görel Bohlin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A806 av Görel Bohlin m.fl. m Det parlamentariska jämställdhetsarbetet I strävan att förändra attityder och få bort fördomar om vad som passar sigför män respektive kvinnor får man räkna med ett mödosamt arbete och en avsevärd tidsåtgång. Det krävs ett växelspel mellan attitydpåverkan och

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avskaffande av offentliga arbetsförmedlingsmonopol

  Motion 1990/91:A766 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A766 av Gunnar Hökmark m.fl. m Avskaffande av offentliga arbetsförmedlingsmonopol Inledning Moderata samlingspartiet tillmäter Stockholmsregionen stor vikt. Sveriges enda storstad med internationella mått mätt erbjuder mycket av den valfrihet och den möjlighet att forma tillvaron efter

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot våldsbrottslighet

  Motion 1990/91:Ju822 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju822 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Åtgärder mot våldsbrottslighet Bland det viktigaste för oss kvinnor är att kunna gå tryggt på gator och torg och inte behöva vara rädda för våld och övergrepp. I verkligheten känner dock många kvinnor stor rädsla och oro Många äldre kvinnor vågar

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JuU21 1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Baltiska värnpliktsflyktingar

  Motion 1990/91:Sf647 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf647 av Gunnar Hökmark m.fl. m Baltiska värnpliktsflyktingar Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:U531 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om baltiska värnpliktsflyktingar. Stockholm den 25 januari 1991

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdrag för barntillsynskostnader

  Motion 1990/91:Sk369 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk369 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m Avdrag för barntillsynskostnader Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A809 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om avdrag till barntillsynskostnader. Stockholm den 23 januari 1991 Charlotte Cederschiöld

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationerna i Stockholmsregionen

  Motion 1990/91:T252 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T252 av Gunnar Hökmark m.fl. m Kommunikationerna i Stockholmsregionen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A766 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kommunikationerna i Stockholmregionen, 2. att riksdagen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  ---1990/91:TU20 1990/91:TU24 1990/91:TU34 1991/92:TU3
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter