Magnus Persson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1935
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-12-18 – 1994-10-02
Ledig
1981-11-04 – 1981-12-17
Ordinarie
1976-10-03 – 1981-11-03

Justitieutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Valberedningen

Ledamot
1991-10-17 – 1994-10-02
Suppleant
1988-10-02 – 1991-10-17

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971- Suppl i CU 71--75/76 och JuU 88/89--93/94. Led av CU 76/77--82/83 och BoU 83/84--93/94. Suppl i VB 88/89--90/91. Led av VB 91/92--93/94.

Bostadsort

Karlstad

Utbildning

Skogsarbetare 50--55. Fackliga och politiska kurser 54--65. Anläggningsarbetare 56--64. Specialutbildning hos Sv Byggnadsarbetareförbundet (arbetsmarknadsfrågor m m) 64--65. Ombudsman för avdelning 29, Karlstad, av Sv Byggnadsarbetareförbundet 65--68 och mätningsföreståndare 68--71.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av regionala företagsnämnden i Mellansvenska regionen. Revisor i Vin & Spritcentralen AB. -- Led av styrelsen för Karlstads FCO/LO-distrikt, ordf 67--76. -- Led av styrelsen för Värmlands läns distrikt av Unga örnar, ordf 66--70. -- Led av styrelsen för Karlstads arbetarekommun, ordf 73--82, samt Värmlands läns SAP-distrikt 68--94, vice ordf 69--94, och led av dess VU 68--94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i fastighetsdomstolen 70--94. Led av fiskenämnden i Värmlands län, ordf 89--91, och länsarbetsnämnden i Värmlands län. -- Led av tomträttskommittén 77--81, kommittén med uppdrag att göra en översyn av reglerna för fastighetstaxeringen inför 1990 års allmänna fastighetstaxering 86--87, miljöskyddskommittén 89--94, partistödsutredningen 91 och lokaldemokratikommittén 92--93.

Kommunala uppdrag

Led av Karlstads kommunfullmäktige 71--73. Led av centrala byggnadskommittén, vice ordf 68--70, och byggnadsnämnden 80--82. -- Led av styrelsen för Karlstads parkering AB, vice ordf 80--83, ordf 83--85, och Karlstads Bostads AB 80--85.

Föräldrar

Geologen och skomakaren Per Artur Persson och Maria Etilia Linder

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi44 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi44 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringens bygg- och bostadspolitik har misslyckats. Resultatet har fått katastrofala följder för de boende, för branschen
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi38 av Jarl Lander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi38 av Jarl Lander m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Utvecklingen i Värmland under 1980-talet och början av 1990-talet visar på en omfattande avindustrialisering. Nya arbetstillfällen
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A75 av Bo Finnkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A75 av Bo Finnkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Med regeringens förslag till arbetslöshetsförsäkring är det inte bara den arbetslöse och facket som kommer att drabbas hårt utan även kommunernas ekonomi. I det nya förslaget
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB

  Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner kronor.
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub56 av Kristina Svensson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub56 av Kristina Svensson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Under 1960-talet bildades en rad nya universitet och högskolor i Europa. I Sverige tillskapades fyra universitetsfilialer. De flesta nya högskolor och universitet
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.

  Motion 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I propositionen föreslås att en hyresgäst ska kunna stå utanför det kollektiva förhandlingssystemet. Förbudet mot flera förhandlingsordningar i ett hus upphör samt att bostadssaneringslagen
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:178 Ändringar i plan- och bygglagen, m.m. Den nuvarande plan- och bygglagen tillkom genom ett omfattande arbete som engagerat flera regeringar och i olika skeden förankrats i politiska överenskommelser mellan flera av riksdagens
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A52 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A52 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Om det ska gå bra för hela Sverige räcker det inte att det går bra för enbart några få regioner. Hela landets resurser måste utnyttjas för att en liten exportberoende nation som
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer

  Motion 1993/94:Sf31 av Magnus Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf31 av Magnus Persson s med anledning av prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer I proposition 1993/94:173 om KBT läggs också fram förslag till bostadstillägg för boende i särskilda boendeformer. Som framgår av propositionen beslutade riksdagen hösten 1992 om avgifter inom
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo37 av Magnus Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo37 av Magnus Persson s med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Redan 1947 föreslog Vänerns Fiskareförbund att det skulle införas en fiskevårdsavgift för Vänern. Frågan har också varit föremål för utredningar vid ett flertal tillfällen. Antingen har det varit
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo31 av Magnus Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo31 av Magnus Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Frågan om fiskeavgift på Vänern är en lång följetong som många av oss inom vår region mött i skilda sammanhang. Utredningar har tid efter annan tillsatts för att behandla denna infekterade
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo28 av Magnus Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo28 av Magnus Persson s med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Regeringens proposition 1993/94:58 behandlar fisket och fiskerinäringen. När man tar del av regeringens förslag i dessa delar kan man konstatera att yrkesfisket dominerar förslaget på ett mycket
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

  Motion 1993/94:Ju29 av Magnus Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju29 av Magnus Persson s med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunken en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Bildandet av en myndighet för brottsskadeärenden har aktualiserat frågan om det inte är dags att ta ett samlat grepp och bilda
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

  Motion 1993/94:Ju21 av Magnus Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju21 av Magnus Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Regeringen har den 24 februari 1994 i proposition 1993/94:143 föreslagit att en ny myndighet Brottsoffermyndigheten
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:136 Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker

  Motion 1993/94:So42 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So42 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:136 Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker Regeringen har i propositionen 1993/94:136 föreslagit ett nytt system för tillstånd, kontroll och tillsyn inom
  Inlämnad
  1994-02-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningscentrum i Värmland

  Motion 1993/94:Ub904 av Magnus Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub904 av Magnus Persson s Utbildningscentrum i Värmland I en högskolemotion har vi ifrån Värmlandsbänkens sida aktualiserat en rad frågor rörande högskolan i Karlstad. I sammanhanget kan nämnas att Bergsskolan i Filipstad har getts en högre status och numera klassas som högskola, vilket
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Karlstad

  Motion 1993/94:Ub675 av Kristina Svensson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub675 av Kristina Svensson m.fl. s Högskolan i Karlstad Högskolan i Karlstad har under senare år expanderat och utvecklats. Antalet studenter har ökat, rekrytering av behöriga lärare inom olika utbildningsområden har varit framgångsrik, nya lokaler har tagits i anspråk. Flera byggnadsprojekt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bilbälteslagen

  Motion 1993/94:T416 av Magnus Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T416 av Magnus Persson s Bilbälteslagen Alltsedan vi i vårt land införde bestämmelser om obligatoriskt säkerhetsbälte kan vi konstatera att de tidigare omfattande personskadorna i samband med trafikolyckor har minskat efterhand. En bidragande orsak till detta är att bil/säkerhetsbältet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Viltstängsel

  Motion 1993/94:T415 av Magnus Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T415 av Magnus Persson s Viltstängsel Värmland är enligt tillgänglig statistik ett av de län där de flesta trafikolyckor med vilt förekommer. Men underligt nog är Värmland också ett av de län där viltstängsel efter vägarna är minst förekommande. Detta trots att det genom Värmland går
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samarbete mellan Värmland och Hedmarks fylke

  Motion 1993/94:U708 av Magnus Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U708 av Magnus Persson s Samarbete mellan Värmland och Hedmarks fylke Frågan om kommun-landstings- och länsstyrelsers möjligheter att samarbeta över riksgränserna har på sistone ökat i omfattning. I Värmlands län och inom Hedmarks fylke/län har vi under årens lopp utarbetat ett nära
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter