Laila Naraghi (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län, plats 257
Titel
Politiskt sakkunnig.
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Civilutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2020-02-15 – 2026-09-21
Ledig
2019-11-11 – 2020-02-14
Ordinarie
2019-05-08 – 2019-11-10
Ledig
2019-01-22 – 2019-05-07
Ordinarie
2016-09-12 – 2019-01-21

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2016-09-12 – 2018-09-24

Civilutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2016-09-12 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Ledamot
2018-10-24 – 2022-10-24
Suppleant
2016-10-18 – 2018-10-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Litteratur

Wild’n Fresh! – Fungerar fackets kriskommunikation? Arbetarrörelsens tankesmedja (08), Kroppslig autonomi i antologin Äga rum, bokförlaget Tiden (08), Carnegiekrisen – Kriskommunikation i politik och finans: på lika villkor? Crismart, Försvarshögskolan (08), Säkerhet och solidaritet – Socialdemokratisk debatt om framtidens säkerhet och försvar (redaktör till antologin, 09), Kan kriser krypa? – En begreppsanalys av ”krypande kris”, Crismart, Försvarshögskolan (09), Att våga drömmen, Socialdemokratin i krig och fred – Ingvar Carlsson 75 år (10).

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 16–. Ledamot konstitutionsutskottet 16–22 och civilutskottet 22–. Suppleant skatteutskottet 16–22. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 16–18.

Föräldrar

Läkaren Massud Naraghi och översättaren/informatören Anna-Lena Naraghi, f. Walther.

Utbildning

Samvetenskapliga programmet, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Fil.kand., statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, Försvarshögskolan.

Anställningar

Sommarguide, Svensk Kärnbränslehantering AB 03 och 04. Brevbesvarare hos socialminister Berit Andnor 04. Medarbetare till biträdande partisekreteraren och partikassören, Socialdemokraterna 05. Ombudsman, kommunikationsavdelningen, Socialdemokraterna 05–07. Programansvarig, Folk och Försvar 08–09. Analytiker, Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier) vid Försvarshögskolan 08–09. Opinionsbildnings- och pressansvarig, Olof Palmes Internationella Center 09–14. Politiskt sakkunnig hos utrikesministern, Utrikesdepartementet 14–16.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län 18–. Ledamot, 2019 års riksdagsöversyn och utredningen om grundlagsskadestånd. Svensk expert i den nordiska referensgruppen till uppföljningen av Stoltenbergrapporten.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Oskarshamn 03–04 och 18–. Ordförande, kommunfullmäktiges internationella utskott, Oskarshamn 03–04. Ledamot, kommunstyrelsen, Oskarshamn 14. Ordförande, bildningsnämnden, Oskarshamn 14. Nämndeman, Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen 12–14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Oscarsgymnasiets elevkår, Oskarshamn 98–99. Ersättare och ledamot, styrelsen för Socialdemokraterna, Oskarshamn 99–05 och vice ordförande 17–22. Ordförande, Kalmar läns SSU-distrikt 01–04. Ledamot, LSU:s utskott för Påverkan och ungdomspolitik 06. Delegat till FN:s generalförsamling 2006, utsedd av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 06–07. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse, internationellt ansvarig 03–07. Vice president i ECOSY – Young European Socialists 05–09. Ledamot, Socialdemokraternas rådslagsgrupp om världen/utrikespolitik som leddes av Jan Eliasson och Margot Wallström 07–09. Ordförande, Stockholms Kristna Socialdemokrater (Stockholms Broderskapsdistrikt) 08–10. Ledamot, Olof Palmes Minnesfonds styrelse 10–. Ledamot, FN-förbundets styrelse 12–18. Vice ordförande, Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 17–22.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Gode män och konsumenträttsliga sammanhang

  Skriftlig fråga 2023/24:919 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:919 Gode män och konsumenträttsliga sammanhang av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Det har framkommit information om brister i lagstiftningen och/eller handläggningen av frågor kring gode mäns möjlighet att företräda sina huvudmän i relation till avtal och konsumenträttsliga frågor.
  Inlämnad
  2024-05-17
  Svarsdatum
  2024-05-29
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Upphandlingar som främjar att företag gör rätt

  Skriftlig fråga 2023/24:837 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:837 Upphandlingar som främjar att företag gör rätt av Laila Naraghi S till Statsrådet Erik Slottner KD Tidigare i våras träffade jag en grupp företagare för en diskussion om energifrågor, hållbar utveckling och klimatomställningen, som arrangerades av Svenskt Näringsliv på deras nationella företagarkonferens.
  Inlämnad
  2024-04-23
  Svarsdatum
  2024-05-02
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerätt

  Familjerätt

  Betänkande 2023/24:CU9

  Riksdagen sa nej till 130 förslag i motioner om familjerätt från den allmänna motionstiden 2023. Bland annat hänvisar riksdagen till att arbete redan pågår i de frågor som förslagen tar upp.

  Förslagen handlar bland annat om en könsneutral föräldrabalk, antalet vårdnadshavare för ett barn, juridiskt biträde för barn och vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge vid våld i familjen.

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  27, 92 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-24
 • Cannabisreklam på svenska skolor

  Skriftlig fråga 2023/24:813 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:813 Cannabisreklam på svenska skolor av Laila Naraghi S till Statsrådet Lotta Edholm L I slutet av mars besökte jag en svensk gymnasieskola i min valkrets. På skolan fanns omfattande och väl spridd reklam för cannabisbruk, särskilt riktad till skolans elever. Under besöket framkom det att denna reklam för
  Inlämnad
  2024-04-17
  Svarsdatum
  2024-04-25
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Cannabisreklam på svenska skolor

  Skriftlig fråga 2023/24:798 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:798 Cannabisreklam på svenska skolor av Laila Naraghi S till Statsrådet Erik Slottner KD Nyligen besökte jag en svensk gymnasieskola i min valkrets. På skolan fanns omfattande och väl spridd reklam för cannabis, särskilt riktad till skolans elever. Under besöket framkom det att denna reklam för cannabis,
  Inlämnad
  2024-04-10
  Svarsdatum
  2024-04-17
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Cannabisreklam på svenska skolor

  Skriftlig fråga 2023/24:778 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:778 Cannabisreklam på svenska skolor av Laila Naraghi S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Under den plenifria veckan besökte jag en svensk gymnasieskola i min valkrets. På skolan fanns omfattande och väl spridd reklam för cannabisbruk, särskilt riktad till skolans elever. Under besöket framkom
  Inlämnad
  2024-04-03
  Svarsdatum
  2024-04-10
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Barn och unga inom socialtjänsten

  Barn och unga inom socialtjänsten

  Betänkande 2023/24:SoU18

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om barn och unga inom socialtjänsten från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om insatser och placeringsformer för barn och unga. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  13, 68 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • med anledning av prop. 2023/24:112 Åtgärder för tryggare bostadsområden

  Motion 2023/24:2861 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2023/24:2861 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2023/24:112 Åtgärder för tryggare bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utvärdering och analys av den utvidgade möjligheten till förverkande av hyresrätt och tillkännager
  Inlämnad
  2024-04-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2023/24:CU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Juridiskt ombud för barn

  Juridiskt ombud för barn

  Interpellation 2023/24:465 av Laila Naraghi (S)

  Interpellation 2023/24:465 Juridiskt ombud för barn av Laila Naraghi S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Nyligen presenterade Rädda Barnen en enkätundersökning som visar att sju av åtta riksdagspartier menar att en utredning behöver tillsättas för att se över möjligheten för barn att få ett eget ombud i processer
  Inlämnad
  2024-02-08
  Svarsdatum
  2024-03-01
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Umgänge vid risk för våld

  Skriftlig fråga 2023/24:649 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:649 Umgänge vid risk för våld av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M I förra veckan fattade riksdagen efterlängtade beslut som innebar viktiga förändringar till skydd för våldsutsatta barn och föräldrar, ofta handlar det om mammor. De lagändringar som riksdagen beslutade om förra veckan
  Inlämnad
  2024-02-22
  Svarsdatum
  2024-02-28
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Våldsutsatta barn som inte bor på skyddade boenden

  Skriftlig fråga 2023/24:648 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:648 Våldsutsatta barn som inte bor på skyddade boenden av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M I förra veckan fattade riksdagen efterlängtade beslut som innebär viktiga förändringar till skydd för våldsutsatta barn och föräldrar, ofta handlar det om mammor. Detta var resultatet av idogt
  Inlämnad
  2024-02-22
  Svarsdatum
  2024-02-28
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Skatteverkets implementering av egna inriktningsdokument

  Skriftlig fråga 2023/24:644 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:644 Skatteverkets implementering av egna inriktningsdokument av Laila Naraghi S till Finansminister Elisabeth Svantesson M I dokumentet Inriktning för Skatteverkets arbete med jämställdhetsintegrering 20222025 pekas tre övergripande mål ut för myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering. Ett av dem
  Inlämnad
  2024-02-21
  Svarsdatum
  2024-02-28
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Lagstiftning som håller kvar kvinnor i våldsamma relationer

  Skriftlig fråga 2023/24:635 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:635 Lagstiftning som håller kvar kvinnor i våldsamma relationer av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Förra veckan fattade riksdagen de efterlängtade besluten som innebar viktiga förändringar till skydd för våldsutsatta barn och föräldrar. Ofta handlar det om mammor. De lagändringar som
  Inlämnad
  2024-02-21
  Svarsdatum
  2024-02-28
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Betänkande 2023/24:SoU6

  Riksdagen sa ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

  Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  27, 105 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-13
  Debatt
  2024-02-14
  Beslut
  2024-02-15
 • Kompensation för förlorade privata investeringar

  Skriftlig fråga 2023/24:584 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:584 Kompensation för förlorade privata investeringar av Laila Naraghi S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Oskarshamns kommun präglas av en stark industrihistoria, och tillverkningsindustrin är mycket viktig för kommunen. Kommunen för en aktiv näringspolitik för jobb och tillväxt, som kommer
  Inlämnad
  2024-02-07
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder med anledning av skärpt säkerhetshot och försenat Natomedlemskap

  Åtgärder med anledning av skärpt säkerhetshot och försenat Natomedlemskap

  Interpellation 2023/24:294 av Laila Naraghi (S)

  Interpellation 2023/24:294 Åtgärder med anledning av skärpt säkerhetshot och försenat Natomedlemskap av Laila Naraghi S till Utrikesminister Tobias Billström M Regeringen, som vilar på Tidöavtalet, har tidigare inskärpt betydelsen av att Sverige snarast kommer med i Nato. Utrikesministern har tidigare och flera gånger
  Inlämnad
  2023-12-12
  Svarsdatum
  2024-01-18
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Regeringens styrmedel avseende trimningsåtgärder

  Skriftlig fråga 2023/24:489 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:489 Regeringens styrmedel avseende trimningsåtgärder av Laila Naraghi S till Statsrådet Andreas Carlson KD I sitt svar på fråga 2023/24:393 om E22:an skriver statsrådet följande: De åtgärder som ledamoten frågar om ingår inte som ett namngivet objekt i den nationella planen utan är så kallade trimningsåtgärder.
  Inlämnad
  2024-01-17
  Svarsdatum
  2024-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stalkning och den familjerättsliga lagstiftningen

  Skriftlig fråga 2023/24:488 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:488 Stalkning och den familjerättsliga lagstiftningen av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Dagens Nyheter publicerade förra månaden ett reportage om stalkning. I en faktaruta framgår följande: Brottsrubriceringen olaga förföljelse infördes 2011 och innebär att systematiskt förfölja och
  Inlämnad
  2024-01-17
  Svarsdatum
  2024-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Ombyggnad av E22:an

  Skriftlig fråga 2023/24:486 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:486 Ombyggnad av E22:an av Laila Naraghi S till Statsrådet Andreas Carlson KD Arbetet med att bygga om delar av E22 i norra delen av Oskarshamns kommun till en mötesfri väg med mitträcke har inletts men inte som det var utlovat. Vi är många som länge har väntat på och kämpat för förbättringar av E22:an i
  Inlämnad
  2024-01-17
  Svarsdatum
  2024-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Tidsplan för lagändring när det gäller umgänge vid risk för våld

  Skriftlig fråga 2023/24:470 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:470 Tidsplan för lagändring när det gäller umgänge vid risk för våld av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Barn är de enda brottsoffer som tvingas träffa sina förövare. För ett år sedan dog en pojke i Luleå, dödad av sin pappa under umgänge. Pojken i Luleå, Tintin, tvingades till umgänge
  Inlämnad
  2024-01-08
  Svarsdatum
  2024-01-17
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Filter