Laila Naraghi (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län, plats 257
Titel
Politiskt sakkunnig.
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Civilutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2020-02-15 – 2026-09-21
Ledig
2019-11-11 – 2020-02-14
Ordinarie
2019-05-08 – 2019-11-10
Ledig
2019-01-22 – 2019-05-07
Ordinarie
2016-09-12 – 2019-01-21

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2016-09-12 – 2018-09-24

Civilutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2016-09-12 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Ledamot
2018-10-24 – 2022-10-24
Suppleant
2016-10-18 – 2018-10-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Litteratur

Wild’n Fresh! – Fungerar fackets kriskommunikation? Arbetarrörelsens tankesmedja (08), Kroppslig autonomi i antologin Äga rum, bokförlaget Tiden (08), Carnegiekrisen – Kriskommunikation i politik och finans: på lika villkor? Crismart, Försvarshögskolan (08), Säkerhet och solidaritet – Socialdemokratisk debatt om framtidens säkerhet och försvar (redaktör till antologin, 09), Kan kriser krypa? – En begreppsanalys av ”krypande kris”, Crismart, Försvarshögskolan (09), Att våga drömmen, Socialdemokratin i krig och fred – Ingvar Carlsson 75 år (10).

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 16–. Ledamot konstitutionsutskottet 16–22 och civilutskottet 22–. Suppleant skatteutskottet 16–22. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 16–18.

Föräldrar

Läkaren Massud Naraghi och översättaren/informatören Anna-Lena Naraghi, f. Walther.

Utbildning

Samvetenskapliga programmet, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Fil.kand., statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, Försvarshögskolan.

Anställningar

Sommarguide, Svensk Kärnbränslehantering AB 03 och 04. Brevbesvarare hos socialminister Berit Andnor 04. Medarbetare till biträdande partisekreteraren och partikassören, Socialdemokraterna 05. Ombudsman, kommunikationsavdelningen, Socialdemokraterna 05–07. Programansvarig, Folk och Försvar 08–09. Analytiker, Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier) vid Försvarshögskolan 08–09. Opinionsbildnings- och pressansvarig, Olof Palmes Internationella Center 09–14. Politiskt sakkunnig hos utrikesministern, Utrikesdepartementet 14–16.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län 18–. Ledamot, 2019 års riksdagsöversyn och utredningen om grundlagsskadestånd. Svensk expert i den nordiska referensgruppen till uppföljningen av Stoltenbergrapporten.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Oskarshamn 03–04 och 18–. Ordförande, kommunfullmäktiges internationella utskott, Oskarshamn 03–04. Ledamot, kommunstyrelsen, Oskarshamn 14. Ordförande, bildningsnämnden, Oskarshamn 14. Nämndeman, Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen 12–14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Oscarsgymnasiets elevkår, Oskarshamn 98–99. Ersättare och ledamot, styrelsen för Socialdemokraterna, Oskarshamn 99–05 och vice ordförande 17–22. Ordförande, Kalmar läns SSU-distrikt 01–04. Ledamot, LSU:s utskott för Påverkan och ungdomspolitik 06. Delegat till FN:s generalförsamling 2006, utsedd av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 06–07. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse, internationellt ansvarig 03–07. Vice president i ECOSY – Young European Socialists 05–09. Ledamot, Socialdemokraternas rådslagsgrupp om världen/utrikespolitik som leddes av Jan Eliasson och Margot Wallström 07–09. Ordförande, Stockholms Kristna Socialdemokrater (Stockholms Broderskapsdistrikt) 08–10. Ledamot, Olof Palmes Minnesfonds styrelse 10–. Ledamot, FN-förbundets styrelse 12–18. Vice ordförande, Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 17–22.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Gode män och konsumenträttsliga sammanhang

  Skriftlig fråga 2023/24:919 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:919 Gode män och konsumenträttsliga sammanhang av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Det har framkommit information om brister i lagstiftningen och/eller handläggningen av frågor kring gode mäns möjlighet att företräda sina huvudmän i relation till avtal och konsumenträttsliga frågor.
  Inlämnad
  2024-05-17
  Svarsdatum
  2024-05-29
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Upphandlingar som främjar att företag gör rätt

  Skriftlig fråga 2023/24:837 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:837 Upphandlingar som främjar att företag gör rätt av Laila Naraghi S till Statsrådet Erik Slottner KD Tidigare i våras träffade jag en grupp företagare för en diskussion om energifrågor, hållbar utveckling och klimatomställningen, som arrangerades av Svenskt Näringsliv på deras nationella företagarkonferens.
  Inlämnad
  2024-04-23
  Svarsdatum
  2024-05-02
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Cannabisreklam på svenska skolor

  Skriftlig fråga 2023/24:813 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:813 Cannabisreklam på svenska skolor av Laila Naraghi S till Statsrådet Lotta Edholm L I slutet av mars besökte jag en svensk gymnasieskola i min valkrets. På skolan fanns omfattande och väl spridd reklam för cannabisbruk, särskilt riktad till skolans elever. Under besöket framkom det att denna reklam för
  Inlämnad
  2024-04-17
  Svarsdatum
  2024-04-25
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Cannabisreklam på svenska skolor

  Skriftlig fråga 2023/24:798 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:798 Cannabisreklam på svenska skolor av Laila Naraghi S till Statsrådet Erik Slottner KD Nyligen besökte jag en svensk gymnasieskola i min valkrets. På skolan fanns omfattande och väl spridd reklam för cannabis, särskilt riktad till skolans elever. Under besöket framkom det att denna reklam för cannabis,
  Inlämnad
  2024-04-10
  Svarsdatum
  2024-04-17
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Cannabisreklam på svenska skolor

  Skriftlig fråga 2023/24:778 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:778 Cannabisreklam på svenska skolor av Laila Naraghi S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Under den plenifria veckan besökte jag en svensk gymnasieskola i min valkrets. På skolan fanns omfattande och väl spridd reklam för cannabisbruk, särskilt riktad till skolans elever. Under besöket framkom
  Inlämnad
  2024-04-03
  Svarsdatum
  2024-04-10
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Umgänge vid risk för våld

  Skriftlig fråga 2023/24:649 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:649 Umgänge vid risk för våld av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M I förra veckan fattade riksdagen efterlängtade beslut som innebar viktiga förändringar till skydd för våldsutsatta barn och föräldrar, ofta handlar det om mammor. De lagändringar som riksdagen beslutade om förra veckan
  Inlämnad
  2024-02-22
  Svarsdatum
  2024-02-28
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Våldsutsatta barn som inte bor på skyddade boenden

  Skriftlig fråga 2023/24:648 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:648 Våldsutsatta barn som inte bor på skyddade boenden av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M I förra veckan fattade riksdagen efterlängtade beslut som innebär viktiga förändringar till skydd för våldsutsatta barn och föräldrar, ofta handlar det om mammor. Detta var resultatet av idogt
  Inlämnad
  2024-02-22
  Svarsdatum
  2024-02-28
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Skatteverkets implementering av egna inriktningsdokument

  Skriftlig fråga 2023/24:644 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:644 Skatteverkets implementering av egna inriktningsdokument av Laila Naraghi S till Finansminister Elisabeth Svantesson M I dokumentet Inriktning för Skatteverkets arbete med jämställdhetsintegrering 20222025 pekas tre övergripande mål ut för myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering. Ett av dem
  Inlämnad
  2024-02-21
  Svarsdatum
  2024-02-28
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
 • Lagstiftning som håller kvar kvinnor i våldsamma relationer

  Skriftlig fråga 2023/24:635 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:635 Lagstiftning som håller kvar kvinnor i våldsamma relationer av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Förra veckan fattade riksdagen de efterlängtade besluten som innebar viktiga förändringar till skydd för våldsutsatta barn och föräldrar. Ofta handlar det om mammor. De lagändringar som
  Inlämnad
  2024-02-21
  Svarsdatum
  2024-02-28
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Kompensation för förlorade privata investeringar

  Skriftlig fråga 2023/24:584 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:584 Kompensation för förlorade privata investeringar av Laila Naraghi S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Oskarshamns kommun präglas av en stark industrihistoria, och tillverkningsindustrin är mycket viktig för kommunen. Kommunen för en aktiv näringspolitik för jobb och tillväxt, som kommer
  Inlämnad
  2024-02-07
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Regeringens styrmedel avseende trimningsåtgärder

  Skriftlig fråga 2023/24:489 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:489 Regeringens styrmedel avseende trimningsåtgärder av Laila Naraghi S till Statsrådet Andreas Carlson KD I sitt svar på fråga 2023/24:393 om E22:an skriver statsrådet följande: De åtgärder som ledamoten frågar om ingår inte som ett namngivet objekt i den nationella planen utan är så kallade trimningsåtgärder.
  Inlämnad
  2024-01-17
  Svarsdatum
  2024-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stalkning och den familjerättsliga lagstiftningen

  Skriftlig fråga 2023/24:488 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:488 Stalkning och den familjerättsliga lagstiftningen av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Dagens Nyheter publicerade förra månaden ett reportage om stalkning. I en faktaruta framgår följande: Brottsrubriceringen olaga förföljelse infördes 2011 och innebär att systematiskt förfölja och
  Inlämnad
  2024-01-17
  Svarsdatum
  2024-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Ombyggnad av E22:an

  Skriftlig fråga 2023/24:486 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:486 Ombyggnad av E22:an av Laila Naraghi S till Statsrådet Andreas Carlson KD Arbetet med att bygga om delar av E22 i norra delen av Oskarshamns kommun till en mötesfri väg med mitträcke har inletts men inte som det var utlovat. Vi är många som länge har väntat på och kämpat för förbättringar av E22:an i
  Inlämnad
  2024-01-17
  Svarsdatum
  2024-01-24
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Tidsplan för lagändring när det gäller umgänge vid risk för våld

  Skriftlig fråga 2023/24:470 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:470 Tidsplan för lagändring när det gäller umgänge vid risk för våld av Laila Naraghi S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Barn är de enda brottsoffer som tvingas träffa sina förövare. För ett år sedan dog en pojke i Luleå, dödad av sin pappa under umgänge. Pojken i Luleå, Tintin, tvingades till umgänge
  Inlämnad
  2024-01-08
  Svarsdatum
  2024-01-17
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Ombyggnad av E22

  Skriftlig fråga 2023/24:393 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:393 Ombyggnad av E22 av Laila Naraghi S till Statsrådet Andreas Carlson KD Arbetet med att bygga om delar av E22 i norra delen av Oskarshamns kommun till en mötesfri väg med mitträcke har inletts men inte som det var utlovat. Vi är många som länge har väntat på och kämpat för förbättringar av E22:an i denna
  Inlämnad
  2023-12-14
  Svarsdatum
  2023-12-20
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Flytt av varg till södra Sverige

  Skriftlig fråga 2023/24:313 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:313 Flytt av varg till södra Sverige av Laila Naraghi S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Länsstyrelserna är regeringens förlängda arm ute i länen och står för en betydande del av den statliga förvaltningen i varje län. Länsstyrelserna planerar att föreslå att minst 60 vargar förflyttas från mellersta
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-06
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Flytt av varg till södra Sverige

  Skriftlig fråga 2023/24:312 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:312 Flytt av varg till södra Sverige av Laila Naraghi S till Statsminister Ulf Kristersson M Länsstyrelserna är regeringens förlängda arm ute i länen och står för en betydande del av den statliga förvaltningen i varje län. Länsstyrelserna planerar att föreslå att minst 60 vargar förflyttas från mellersta
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-06
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Markering av retuscherade bilder

  Skriftlig fråga 2023/24:309 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:309 Markering av retuscherade bilder av Laila Naraghi S till Statsrådet Paulina Brandberg L Det är nästan omöjligt att bedöma om en bild är redigerad eller ej. I reklam och sociala medier finns det gott om retuscherade eller manipulerade bilder som skapar unga människors orealistiska kroppsideal. I Norge
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-06
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Åtgärder med anledning av skärpt säkerhetshot och försenat Natomedlemskap

  Skriftlig fråga 2023/24:306 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:306 Åtgärder med anledning av skärpt säkerhetshot och försenat Natomedlemskap av Laila Naraghi S till Utrikesminister Tobias Billström M Regeringen, som vilar på Tidöavtalet, har tidigare inskärpt betydelsen av att Sverige snarast kommer med i Nato. Utrikesministern har tidigare och flera gånger meddelat att
  Inlämnad
  2023-11-28
  Svarsdatum
  2023-12-06
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen

  Skriftlig fråga 2023/24:293 av Laila Naraghi (S)

  Fråga 2023/24:293 Regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen av Laila Naraghi S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Enligt 10 kap. 3 budgetlagen 2011:203 ska regeringen i budgetpropositionen lämna en redovisning av de resultat som har uppnåtts i verksamheten i förhållande till de mål som riksdagen har
  Inlämnad
  2023-11-22
  Svarsdatum
  2023-11-29
  Besvarare
  Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Filter

Valda filter