Laila Naraghi (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län, plats 257
Titel
Politiskt sakkunnig.
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Civilutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2020-02-15 – 2026-09-21
Ledig
2019-11-11 – 2020-02-14
Ordinarie
2019-05-08 – 2019-11-10
Ledig
2019-01-22 – 2019-05-07
Ordinarie
2016-09-12 – 2019-01-21

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2016-09-12 – 2018-09-24

Civilutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2016-09-12 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Ledamot
2018-10-24 – 2022-10-24
Suppleant
2016-10-18 – 2018-10-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Litteratur

Wild’n Fresh! – Fungerar fackets kriskommunikation? Arbetarrörelsens tankesmedja (08), Kroppslig autonomi i antologin Äga rum, bokförlaget Tiden (08), Carnegiekrisen – Kriskommunikation i politik och finans: på lika villkor? Crismart, Försvarshögskolan (08), Säkerhet och solidaritet – Socialdemokratisk debatt om framtidens säkerhet och försvar (redaktör till antologin, 09), Kan kriser krypa? – En begreppsanalys av ”krypande kris”, Crismart, Försvarshögskolan (09), Att våga drömmen, Socialdemokratin i krig och fred – Ingvar Carlsson 75 år (10).

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 16–. Ledamot konstitutionsutskottet 16–22 och civilutskottet 22–. Suppleant skatteutskottet 16–22. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 16–18.

Föräldrar

Läkaren Massud Naraghi och översättaren/informatören Anna-Lena Naraghi, f. Walther.

Utbildning

Samvetenskapliga programmet, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Fil.kand., statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, Försvarshögskolan.

Anställningar

Sommarguide, Svensk Kärnbränslehantering AB 03 och 04. Brevbesvarare hos socialminister Berit Andnor 04. Medarbetare till biträdande partisekreteraren och partikassören, Socialdemokraterna 05. Ombudsman, kommunikationsavdelningen, Socialdemokraterna 05–07. Programansvarig, Folk och Försvar 08–09. Analytiker, Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier) vid Försvarshögskolan 08–09. Opinionsbildnings- och pressansvarig, Olof Palmes Internationella Center 09–14. Politiskt sakkunnig hos utrikesministern, Utrikesdepartementet 14–16.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län 18–. Ledamot, 2019 års riksdagsöversyn och utredningen om grundlagsskadestånd. Svensk expert i den nordiska referensgruppen till uppföljningen av Stoltenbergrapporten.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Oskarshamn 03–04 och 18–. Ordförande, kommunfullmäktiges internationella utskott, Oskarshamn 03–04. Ledamot, kommunstyrelsen, Oskarshamn 14. Ordförande, bildningsnämnden, Oskarshamn 14. Nämndeman, Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen 12–14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Oscarsgymnasiets elevkår, Oskarshamn 98–99. Ersättare och ledamot, styrelsen för Socialdemokraterna, Oskarshamn 99–05 och vice ordförande 17–22. Ordförande, Kalmar läns SSU-distrikt 01–04. Ledamot, LSU:s utskott för Påverkan och ungdomspolitik 06. Delegat till FN:s generalförsamling 2006, utsedd av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 06–07. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse, internationellt ansvarig 03–07. Vice president i ECOSY – Young European Socialists 05–09. Ledamot, Socialdemokraternas rådslagsgrupp om världen/utrikespolitik som leddes av Jan Eliasson och Margot Wallström 07–09. Ordförande, Stockholms Kristna Socialdemokrater (Stockholms Broderskapsdistrikt) 08–10. Ledamot, Olof Palmes Minnesfonds styrelse 10–. Ledamot, FN-förbundets styrelse 12–18. Vice ordförande, Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 17–22.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter

Valda filter