Knut Wachtmeister (M)

Född år
1924
Avliden
21 augusti 2017

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Skatteutskottet

Ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Suppleant
1988-10-17 – 1989-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1974- Suppleant i Finansutskottet 74-75/76 och 88/89-90/91, Socialförsäkringsutskottet 74-75/76 och Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Finansutskottet 76/77-78/79 samt Skatteutskottet 79/80-87/88 och 91/92-93/94, vice ordförande 79/80-87/88, ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Talmanskonferensen 79/80-87/88 samt Riksgäldskontorets fullmäktige 82/83-84/85 och 88/89. Ledamot av Talmanskonferensen 91/92-93/94.

Bostadsort

Trolleberg

Utbildning

Studentexamen i Sigtuna 42. Önnestads lantmannaskola 42-43. Reservofficersexamen 47, ryttmästare i kavalleriets reserv 62. Bröderna Påhlmans handelsinstitut 47. Lantmästarexamen vid Alnarps lantbruksinstitut 48. Innehavare av Trolleberg, Staffanstorp, 51-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Smålands banks kontor i Malmö 59-63, Skånska hypoteksföreningen 61-, vice ordförande 67-84, ordförande 84-, Skandinaviska Enskilda bankens kontor i Lund 63-, ordförande 79-, W Weibull AB 73-82, International Harvester Svenska AB, ordförande 73-77, Gullviks fabriks AB, ordförande 73-77, Skandinaviska Enskilda banken 74-93, AB Cardo 82-86 och Sveriges Allmänna hypoteksbank 92-93. Revisor i Malmöhus läns hushållningssällskap 69-94. - Ledamot av styrelsen för Staffanstorps högerförening/moderata förening, ordförande 65-79, och Malmöhus länsförbund av Moderata samlingspartiet, ordförande 72-85.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för civilförsvarsstyrelsen 78-87 och skattemyndigheten i Malmöhus län 87-, vice ordförande 87-88. Ledamot av skatteutjämningsnämnden 80-91. - Ledamot av utredningen angående regionalt gällande generella trafikrabatter 74-76, personvals- och valkretsutredningen 74-78, konkurrensutredningen 77-78, fluorberedningen 77-81, valutakommittén 78-85, kommittén om folkpensionärernas skattelättnader 79-81, ordförande 79-81, skatteförenklingskommittén 82-85, 1983 års folkbokföringskommitté 88-90, partistödsutredningen 91 och rättssäkerhetskommittén 92-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Staffanstorps kommunal/kommunfullmäktige 63-79, ordförande 74-79. Ledamot av kommunalnämnden 64-70, ordförande 68-70, och kommunstyrelsen 71-73, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för Staffanstorps fastighets AB 70-76. - Ledamot av Trolle-Ljungby och Gualövs kyrkoråd 50-61 samt Uppåkra kyrkoråd 62-65. - Ledamot av Malmöhus läns landsting 67-79. Ledamot av förvaltningsutskottet 71-76.

Föräldrar

Hovjägmästaren greve Oscar Carl Axel Fredrik Trolle-Wachtmeister och Hilla Brita Trolle

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub65 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub65 av Inga Berggren m.fl. m med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Riksdagen har nyligen behandlat betänkandet NU15 om näringspolitik. Under rubriken Forskning och utveckling inom livsmedelsindustrinavhandlades en del motioner som bl.a.

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Åldersgränsen för inköp och innehav av pyrotekniska varor

  Motion 1993/94:N268 av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:N268 av Per Stenmarck och Knut Wachtmeister m Åldersgränsen för inköp och innehav av pyrotekniska varor Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor reglerar hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Syftet med lagen är att förhindra att sådana varor orsakar brand

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Livsmedelstekniskt forsknings- och utvecklingsprogram

  Motion 1993/94:N234 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:N234 av Inga Berggren m.fl. m Livsmedelstekniskt forsknings- och utvecklingsprogram Livsmedelssektorn i Sverige har en omsättning på ca 94 miljarder kronor, vilket i relation till tillverkningsindustrin motsvarar 14 procent. Omkring 70 000 personer sysselsätts i livsmedelsindustrin. Totala

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rabatterade läkemedel

  Motion 1993/94:Sf206 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf206 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson m Rabatterade läkemedel I budgetpropositionen föreslås att egenavgiften för inköp av förskrivna rabatterade läkemedel höjs från maximalt 120 kronor till maximalt 125 kronor för det första läkemedlet på ett recept och från 10 till 25 kronor för

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Prisinformation i dagligvaruhandeln

  Motion 1993/94:L705 av Knut Wachtmeister och Inga Berggren (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:L705 av Knut Wachtmeister och Inga Berggren m Prisinformation i dagligvaruhandeln Från och med den 1 april 1992 gäller prisinformationslagen SFS 1991:601Den föreskriver i 11 att priset vid självbetjäning skall anges på varan eller dess förpackning. Konsumenterna har rätt att begära klar,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Registrerat partnerskap

  Motion 1993/94:L403 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:L403 av Knut Wachtmeister och Bo Arvidson m Registrerat partnerskap Partnerskapsutredningen har i sitt betänkande PartnerskapSOU 1993:98 föreslagit att homosexuella par bör få samma rättigheter som heterosexuella par. Det heter bland annat att den homosexuella kärleken skall vara likvärdig

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Saklig grund vid uppsägning

  Motion 1993/94:A705 av Knut Wachtmeister och Karl-Gösta Svenson (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:A705 av Knut Wachtmeister och Karl-Gösta Svenson m Saklig grund vid uppsägning Under de senaste tio åren har riksdagen årligen behandlat ett stort antal motioner med krav på förändringar i arbetsrättslagstiftningen. Detta ledde så småningom till att den dåvarande socialdemokratiska regeringen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:163 Ändrad valkretsindelning i Malmöhus län

  Motion 1992/93:K24 av Knut Wachtmeister och Bertil Persson (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:K24 av Knut Wachtmeister och Bertil Persson m med anledning av prop. 1992/93:163 Ändrad valkretsindelning i Malmöhus län I och med föreliggande proposition tillgodoses ett mångårigt önskemål från de flesta partier om en ändrad valkretsindelning i Malmöhus län, och vi kan helt instämma

  Inlämnad
  1993-02-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Livsmedelsforskning i Skåne

  Motion 1992/93:Ub639 av Knut Wachtmeister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub639 av Knut Wachtmeister m.fl. m Livsmedelsforskning i Skåne Bakgrund Packforsk, som är ett forskningsinstitut inom förpackningsoch distributionsområdet, samt SIK, Svenska Livsmedelsinstitutet, båda med statligt stöd, har under några år samverkat i projekt med inriktning på livsmedelsförpackningar.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riktad u-hjälp

  Motion 1992/93:U220 av Knut Wachtmeister (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:U220 av Knut Wachtmeister m Riktad u-hjälp Det råder olika uppfattningar om den svenska U-hjälpen till en del bör utgå i form av våra egna produkter för att därigenom underlätta för svensk industri. Jag biträder helt önskemål om att U-hjälpen i största möjliga utsträckning bör utgöras

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukets och livsmedelsindustrins framtid i Skåne

  Motion 1992/93:Jo235 av Bo Arvidson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo235 av Bo Arvidson m.fl. m Jordbrukets och livsmedelsindustrins framtid i Skåne Jordbruket och livsmedelsindustrin utgör en mycket viktig del av det skånska näringslivet. För livsmedelsförsörjningen i vårt land har såväl den skånska primärproduktionen inom jordbruket och trädgårdsnäringen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • De ekonomiska konsekvenserna av nya bestämmelser på djurskydds- och miljöområdet

  Motion 1992/93:Jo213 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo213 av Ingvar Eriksson m.fl. m De ekonomiska konsekvenserna av nya bestämmelser på djurskydds- och miljöområdet Riksdagen beslutade 1988 om en ny djurskyddslag prop. 1987/88:93Vad gäller kompensation för kostnadsökningarna till följd av de nya bestämmelserna innebar beslutet att denna

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utrustning av de skånska pansarbrigaderna

  Motion 1992/93:Fö305 av Bertil Persson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö305 av Bertil Persson m.fl. m Utrustning av de skånska pansarbrigaderna Försvaret av Östersjöutloppen kommer även i framtiden att vara en strategiskt viktig fråga. Det är därför av stor betydelse att de brigader som skall ansvara för det öppna skånska landskapet har tillräcklig tyngd

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Elektronisk övervakning i banker

  Motion 1992/93:Ju843 av Knut Wachtmeister (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju843 av Knut Wachtmeister m Elektronisk övervakning i banker Enligt lagen om elektronisk övervakning är det önskvärda skyddet för den personliga integriteten enligt min mening ofta för högt prioriterat jämfört med kravet på att effektivt bekämpa brottsligheten. Det är exempelvis tillåtet

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JuU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Medverkansansvar i brottmål

  Motion 1992/93:Ju637 av Knut Wachtmeister (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju637 av Knut Wachtmeister m Medverkansansvar i brottmål För två år sedan väckte det så kallade Lindomefallet stor uppmärksamhet. Under ett inbrott mördade två yngre män brutalt en åldring. Båda blev frikända för mordet då de skyllde på varandra och det inte kunde bevisas vem som hållit

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JuU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En ny alkoholpolitik

  Motion 1992/93:So208 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So208 av Knut Billing m.fl. m En ny alkoholpolitik Dags för förändringar Under flera år har Moderata samlingspartiet föreslagit grundläggande förändringar av den rådande alkoholpolitiken. Detta har skett i såväl parti- som kommittémotioner och i enskilda motioner. I kombination med förslag

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Sänkt åldersgräns för inköp av alkohol

  Motion 1992/93:So203 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So203 av Knut Billing m.fl. m Sänkt åldersgräns för inköp av alkohol I Sverige räknas en person som har fyllt 18 år som myndig. Det innebär att han eller hon får ta ansvar för sina egna handlingar. Han eller hon har vidare rätt att rösta i allmänna val på såväl lokal, regional som på

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Prisinformation

  Motion 1991/92:L715 av Knut Wachtmeister och Inga Berggren (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:L715 av Knut Wachtmeister och Inga Berggren m Prisinformation Fr.o.m. den 1 april 1992 kommer prisinformationslagen SF S 1991:601 att gälla. Den föreskriver, i 11 att priset vid självbetjäning skall anges på varan eller dess förpackning. Konsumenterna har rätt att begära klar, lättillgänglig

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:LU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Brottslingar och brottsoffer

  Motion 1991/92:Ju804 av Knut Wachtmeister (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju804 av Knut Wachtmeister m Brottslingar och brottsoffer På senare år har flera exempel visat att lagstiftningen tar alltför stor hänsyn till brottslingen medan brottsoffrets svåra situation ofta negligeras. Detta förhållande är knappast förankrat i det allmänna rättsmedvetandet och

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De ekonomiska konsekvenserna av nya bestämmelser på djurskydds- och miljöområdet

  Motion 1991/92:Jo219 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo219 av Ingvar Eriksson m.fl. m De ekonomiska konsekvenserna av nya bestämmelser på djurskydds- och miljöområdet Riksdagen beslutade 1988 om en ny djurskyddslag prop. 1987/77:93Vad gäller kompensation för kostnadsökningarna till följd av de nya bestämmelserna innebar beslutet att denna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter