Kia Andreasson (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-18 – 2002-09-30

Justitieutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-26 – 1998-10-04

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-26 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Lagutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-13 – 2002-10-08

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Betänkande 2001/02:KU18

  Riksdagen beslutade att det i regeringsformen ska stå att riksdagen kan godkänna en överenskommelse inom ramen för samarbetet i EU även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Riksdagen beslutade också om ändring i regeringsformens bestämmelse om riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  95, 201 minuter
  Beredning
  2002-01-29
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskap och adoption, m.m.

  Partnerskap och adoption, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU27

  Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt
  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  104, 60 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Europeiska investeringsbanken

  Skriftlig fråga 2001/02:1285 av Andreasson, Kia (mp)

  den 3 juni Fråga 2001/02:1285 av Kia Andreasson mp till finansminister Bosse Ringholm om Europeiska investeringsbanken Europeiska investeringsbanken, EIB, hanterar stora summor pengar som går till projekt med offentligt stöd både inom och utanför EU. Bankens utlåning på ca 40 miljarder euro per år går till projekt
  Inlämnad
  2002-06-03
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Europeiska investeringsbanken

  Skriftlig fråga 2001/02:1282 av Andreasson, Kia (mp)

  den 3 juni Fråga 2001/02:1282 av Kia Andreasson mp till finansminister Bosse Ringholm om Europeiska investeringsbanken Europeiska investeringsbanken EIB hanterar stora summor pengar som går till projekt med offentligt stöd både inom och utanför EU. Bankens utlåning på ca 40 miljarder euro per år går till projekt som
  Inlämnad
  2002-06-03
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • statslösa palestinier

  Skriftlig fråga 2001/02:1264 av Andreasson, Kia (mp)

  den 30 maj Fråga 2001/02:1264 av Kia Andreasson mp till statsrådet Jan O Karlsson om statslösa palestinier I en interpellationsdebatt angående denna grupp statslösa palestinier, som lever i ett vakuum utan att få besked om hur deras framtida verkställighet blir, sade Jan O Karlsson att det är Migrationsverkets chef
  Inlämnad
  2002-05-30
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Godkännande  av  rambeslut  om  en  europeiskarresteringsorder

  Godkännande av rambeslut om en europeiskarresteringsorder

  Betänkande 2001/02:JUU29

  Riksdagen godkände ett utkast till rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna. Rambeslutet bygger på att de rättsliga myndigheterna i medlemsstaterna erkänner varandras bedömningar och beslut. Rambeslutet innebär även att kravet på dubbel straffbarhet avskaffas för ett antal allvarliga brott. Syftet med rambeslutet är att göra utlämningsförfarandet mellan EU:s medlemsstater enklare och mer effektivt.
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  53, 39 minuter
  Justering
  2002-05-07
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi41 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare insatser för ökad hälsa i arbetslivet behovet av livsstilsförändringar,
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27 2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Godkännande av rambeslut om åtgärder för attbekämpa människohandel

  Godkännande av rambeslut om åtgärder för attbekämpa människohandel

  Betänkande 2001/02:JUU28

  Riksdagen godkände ett utkast till rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel som utarbetats inom EU. Regeringens förslag till lagändringar tas upp i en särskild proposition som riksdagen tar ställning till senare i vår.
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 1 minuter
  Justering
  2002-04-16
  Debatt
  2002-04-24
  Beslut
  2002-04-24
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: statslösa palestinier

  statslösa palestinier

  Interpellation 2001/02:308 av Ayoub, Magda (kd)

  den 7 mars Interpellation 2001/02:308 av Magda Ayoub kd till statsrådet Jan O Karlsson om statslösa palestinier Enligt uppgifter från Migrationsverket finns det i dag ca 390 statslösa asylsökande i Sverige. Palestinier från bl.a. Saudiarabien är en sådan grupp. Om en statslös palestinier från Saudiarabien eller vissa
  Inlämnad
  2002-03-08
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ40 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 37 4 Hållbar utveckling måste få en tydligare innebörd 38 5 Energi, trafik och
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:N58 av Matz Hammarström m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energipolitikens mål. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L34 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:L34 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 20 2 Förslag till riksdagsbeslut 21 3 Inledning 22 4 En stark och bred konsumentpolitik inom EU 23 5 Lagstiftning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. (mp, m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So51 av Lotta N Hedström m.fl. mp, m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 35 2 Förslag till riksdagsbeslut 36 3 Inledning 36 4 Kommande inriktning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001

  Motion 2001/02:U7 av Lars Ångström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U7 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 4 Riktlinjer för krigsmaterielexport 3
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism

  Motion 2001/02:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism Dokument
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Den ekonomiska brottsligheten

  Den ekonomiska brottsligheten

  Betänkande 2001/02:JUU8

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga skrivelse om den ekonomiska brottsligheten. I skrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits inom ramen för regeringens strategi för samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Riksdagen avslog vidare, med hänvisning till redan vidtagna eller pågående åtgärder, ett antal motioner och ett förslag från Riksdagens revisorer som syftar till att höja kvaliteten i ekobrottsbekämpningen.
  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  19, 59 minuter
  Justering
  2002-03-19
  Debatt
  2002-04-05
  Beslut
  2002-04-10
 • med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

  Motion 2001/02:U5 av Lars Ångström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U5 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre redovisning av freds- och hjälpinsatser
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:UU5
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism

  Motion 2001/02:Ju16 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju16 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 13 2 Förslag till riksdagsbeslut 14 3 Motivering 14 3.1 Inledning 14 3.2 Terrorismbekämpning på nationell, regional
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L27 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:L27 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lesbiska par som registrerat partnerskap eller lever i samboförhållande skall ges tillgång
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • asylsökande palestinier

  Interpellation 2001/02:320 av Andreasson, Kia (mp)

  den 15 mars Interpellation 2001/02:320 av Kia Andreasson mp till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökande palestinier Asylsökande palestinier kan delas upp i två grupper. De statslösa som kommer direkt från de krigsdrabbade och av Israel ockuperade områdena. Dessa avvisas ej med tvång men får inte uppehållstillstånd
  Inlämnad
  2002-03-15
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)

Filter