Jonas Ringqvist (V)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2000-10-09 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 2000-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1999-09-30 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • ekologiska livsmedel

  Skriftlig fråga 2001/02:1346 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 14 juni Fråga 2001/02:1346 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om ekologiska livsmedel Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar liksom produktionen. Ett hinder för fortsatta framgångar för ekologiska livsmedel är dock bristen på konkurrens inom livsmedelssektorn. Den dåliga konkurrensen

  Inlämnad
  2002-06-14
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • internationella regler för en hållbar globalisering

  Skriftlig fråga 2001/02:1279 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 31 maj Fråga 2001/02:1279 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om internationella regler för en hållbar globalisering Från förberedelsearbetet inför Johannesburgskonferensen om hållbar utveckling kommer det rapporter från bl.a. miljöorganisationer som visar på en stor oro över att resultatet kan

  Inlämnad
  2002-05-31
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jordbruk, m.m.

  Jordbruk, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU15

  Riksdagen gjorde, på initiativ från miljö- och jordbruksutskottet, ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utarbeta en svensk strategi för reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vidare gjordes, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande

  Behandlade dokument
  88
  Förslagspunkter
  54
  Reservationer
  62 
  Anföranden och repliker
  53, 143 minuter
  Beredning
  2002-03-12
  Justering
  2002-04-18
  Debatt
  2002-05-17
  Beslut
  2002-05-22
 • bekämpningsmedel

  Skriftlig fråga 2001/02:1160 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 14 maj Fråga 2001/02:1160 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om bekämpningsmedel Användningen av bekämpningsmedel i jordbruket är ett stort miljöproblem och det är därför angeläget att användningen minskar eller helst upphör. Det finns i dag teknik för alternativa metoder genom biologisk

  Inlämnad
  2002-05-14
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • klövhälsa

  Skriftlig fråga 2001/02:1136 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 2 maj Fråga 2001/02:1136 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om klövhälsa Dålig klövhälsa är ett allvarligt djurhälsoproblem som är mycket utbrett i svenska mjölkkobesättningar. Problemet är bl.a. relaterat till hur gödselhanteringen utformas och tidigare fanns där möjligheten att använda

  Inlämnad
  2002-05-02
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • transnationella företag

  Skriftlig fråga 2001/02:1101 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 23 april Fråga 2001/02:1101 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Lena Sommestad om transnationella företag Den form av globalisering som i dag genomdrivs med omfattande avregleringar och liberaliseringar på en lång rad områden i länder världen över sker i hög utsträckning till förmån för, och under påtryckningar

  Inlämnad
  2002-04-23
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige har en ekologisk skuld både gentemot omvärlden och kommande generationer.

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Information från regeringen: Information från regeringen

  Information från regeringen

  Information från

 • med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik

  Motion 2001/02:MJ28 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ28 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s transportpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges klimatstrategi

  Sveriges klimatstrategi

  Betänkande 2001/02:MJU10

  Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Delmålet innebär en skärpning och precisering av detta miljökvalitetsmål. Riksdagen har tidigare beslutat om delmål för övriga 14 av 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål som beslutades

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  37
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  52, 141 minuter
  Justering
  2002-02-19
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-06
 • med anledning av prop. 2001/02:79 Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

  Motion 2001/02:MJ25 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ25 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:79 Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ett moratorium för nya förbränningstillstånd bör

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Livsmedelskontroll och genteknik

  Livsmedelskontroll och genteknik

  Betänkande 2001/02:MJU5

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om livsmedelskontroll och genteknik. I motionerna behandlas frågor om bl.a. märkning av livsmedel, mervärdesmat (Functional foods), EU:s livsmedelsmyndighet, småskalig livsmedelsproduktion, genteknik m.m.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  37, 1 minuter
  Justering
  2002-01-17
  Debatt
  2002-02-06
  Beslut
  2002-02-06
 • dammbygget i Uganda

  Skriftlig fråga 2001/02:677 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 6 februari Fråga 2001/02:677 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Jan O Karlsson om dammbygget i Uganda Utbyggnaden av vattenkraftsdammar är en av de mest kontroversiella frågorna inom biståndet. Motståndet mot olika projekt har varit starkt från lokala organisationer och även från internationella folkrörelser.

  Inlämnad
  2002-02-06
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • miljöflyktingar från Tuvalu

  Skriftlig fråga 2001/02:651 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 1 februari Fråga 2001/02:651 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Lena Sommestad om miljöflyktingar från Tuvalu Tuvalu i Polynesien är ett örike bestående av nio småöar som nu hotas att försvinna. De 11 000 invånarna har tvingats söka asyl i Nya Zeeland och Australien. Orsaken är den ökade frekvensen av stormar

  Inlämnad
  2002-02-01
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön

  Motion 2001/02:L14 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L14 av Jonas Ringqvist m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de mycket stora skillnaderna mellan olika inkomstgruppers resursanvändning och miljöbelastning

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

  Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

  Betänkande 2001/02:MJU2

  Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna,

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  46, 139 minuter
  Beredning
  2001-10-23
  Justering
  2001-11-22
  Debatt
  2001-12-10
  Beslut
  2001-12-11
 • märkning av livsmedel

  Skriftlig fråga 2001/02:291 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 27 november Fråga 2001/02:291 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Britta Lejon om märkning av livsmedel Gammaldags enrisrökt korv med traditionpåstår Scan i sin marknadsföring. Men korven är varken gammaldags, enrisrökt eller producerad med tradition. Den är sprejad med rökvätska som importerats i containrar från

  Inlämnad
  2001-11-27
  Besvarare
  statsrådet Margareta Winberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

  Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

  Betänkande 2001/02:MJU3

  Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå de miljökvalitetsmål som beslutades om 1999 (se 1998/99:MJU6 ). Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet.

  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  124
  Reservationer
  89 
  Anföranden och repliker
  84, 324 minuter
  Beredning
  2001-08-30
  Justering
  2001-11-01
  Debatt
  2001-11-22
  Beslut
  2001-11-23
 • strategi för att förhindra spridning av laxparasiten

  Skriftlig fråga 2001/02:244 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 21 november Fråga 2001/02:244 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om strategi för att förhindra spridning av laxparasiten Laxparasiten Gyrodactylus salaris har påträffats i en fiskodling vid Bullaren i Västsverige. Parasiten har tidigare påträffats på ett flertal platser i Sverige där

  Inlämnad
  2001-11-21
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • laxparasiten

  Skriftlig fråga 2001/02:243 av Ringqvist, Jonas (v)

  den 21 november Fråga 2001/02:243 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om laxparasiten Laxparasiten Gyrodactylus salaris har påträffats i en fiskodling vid Bullaren i Västsverige. Parasiten har tidigare påträffats på ett flertal platser i Sverige där den har orsakat stor skada. Den här gången är

  Inlämnad
  2001-11-21
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Filter