Johnny Ahlqvist (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 2000-07-31

Arbetsmarknadsutskottet

Ordförande
1998-10-13 – 2000-07-31
Ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

EU-nämnden

Ledamot
1998-10-13 – 2000-07-31
Ledamot
1995-01-01 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2000-07-31
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1998-10-21 – 2000-07-31
Ledamot
1994-12-08 – 1998-10-05

Valberedningen

Ledamot
1998-10-05 – 2000-07-31

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-12-01 – 2000-07-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 85/86-90/91 och Socialutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Socialutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-99/00, ordförande 94/95-99/00. Ledamot av Krigsdelegationen 94/95-99/00, Talmanskonferensen 94/95-99/00 och EU-nämnden 94/95-99/00. - Ledamot av s-gruppens styrelse 94/95-. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 94/95-.

Bostadsort

Lönsboda

Utbildning

Realexamen 65. Lagerarbetare 65-68. Anläggningsarbetare 68-79. LO-skola 78. Ombudsman i Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 5 i Kristianstad 79-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Statsanställdas förbunds avdelning 5116 74-79, Osby LO-sektion 76-, ordförande 78-86, och Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 5 i Kristianstad, ordförande 81-86. - Ledamot av styrelsen för Lönsboda SAP-förening 75-83, Osby arbetarekommun, sekreterare 76-85, ordförande 88-, och Skånes SAP-distrikt 85-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kristianstads län 83-96, arbetsmarknadsutbildningsmyndigheten i Kristianstads län 86-93, skattemyndigheten i Kristianstads län 87-, rättsmedicinalverket 91-93, länsarbetsnämnden i Kristianstads län 93-, Statens järnvägar 95-01. - Ledamot av arbetstidskommittén 87-89, regionberedningen 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Osby kommunfullmäktige 80-. Ledamot av kommunstyrelsen 83-85, vice ordförande 83-85. Ledamot av personalnämnden 77-82 och 86 samt socialnämnden 80-82.

Föräldrar

Järnvägsarbetaren Johan Albert Ahlqvist och Inez Astrid Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen

  Motion 1999/2000:A28 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A28 av Ahlqvist, Johnny s med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen Regeringens proposition 1999/2000:144 Undantag från turordningen innehåller förslag om att en arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist får från turordningen undanta högst två arbetstagare
  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastrukturen i Sydsverige

  Motion 1999/2000:T229 av Majléne Westerlund Panke m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T229 av Westerlund Panke, Majléne s Infrastrukturen i Sydsverige Europa idag påminner väldigt lite om Europa 15 år tillbaka. Berlinmuren är borta och Tyskland är återförenat. De forna satelliterna under Sovjetimperiet är demokratier, om än sköra. Tyskland har återförenats. Detta ger
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rekryteringen av nämndemän

  Motion 1999/2000:Ju419 av Johnny Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju419 av Ahlqvist, Johnny s Rekryteringen av nämndemän Nämndemännen har en central ställning för att hävda rättssäkerhet och stärka vårt rättsväsende. De fyller en viktig samhällsfunktion. Idag har domstolarna problem med nyrekryteringen av nämndemän. Det innebär en risk för rättssäkerheten.
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Adoptionsvillkor vid ofrivillig barnlöshet

  Motion 1999/2000:Sf283 av Johnny Ahlqvist och Björn Kaaling (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf283 av Ahlqvist, Johnny s Adoptionsvillkor vid ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet är ett mycket känsligt problem för dem som drabbas. Det finns i dag stor ekonomisk orättvisa mellan de par som väljer att skaffa barn genom konstgjord befruktning och de par som väljer att adoptera.
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastruktursatsningar i Skåne län

  Motion 1999/2000:T369 av Johnny Ahlqvist och Anders Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T369 av Ahlqvist, Johnny s Infrastruktursatsningar i Skåne län Sverige är i dag ett land med stora regionala skillnader och obalanser. Det gäller även en så utvecklad och välmående del av landet som Skåne. I dag dras flera inlandskommuner med minskande befolkningstal och ekonomiska svårigheter
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Körkortsundervisning under gymnasietiden

  Motion 1999/2000:Ub284 av Johnny Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub284 av Ahlqvist, Johnny s Körkortsundervisning under gymnasietiden På den arbetsmarknad som utvecklats under 1990-talets ekonomiska kris har många ungdomar kommit att fara illa. Efter avslutade gymnasiestudier finns ofta bara två alternativ, att studera vidare eller att gå arbetslös.
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gymnasiebetyg

  Motion 1999/2000:Ub283 av Johnny Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub283 av Ahlqvist, Johnny s Gymnasiebetyg Enligt gymnasieförordningen har kommunen skyldighet att ge alla en treårig gymnasieutbildning och om eleven inte har godkända betyg efter tre år har kommunen en skyldighet att ge ett års utbildning till. Därefter har kommunen ingen skyldighet
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbyggandet

  Motion 1999/2000:Bo223 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo223 av Olander, Ronny s Bostadsbyggandet Bostadsbyggandet i Sverige har ända sedan 1992 legat på en internationellt mycket låg nivå en av de lägsta andelarna av BNP inom hela OECD. Detta har under en stor del av perioden kunnat hänföras till den hårda finanspolitiska åtstramningen
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljömiljonprogram för ett ekologiskt Sverige

  Motion 1999/2000:Bo218 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo218 av Segelström, Inger s Miljömiljonprogram för ett ekologiskt Sverige Den socialdemokratiska regeringen har tydligt markerat hållbar utveckling som ett övergripande mål, en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer.
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåne

  Motion 1999/2000:N339 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N339 av Ahlqvist, Johnny s Skåne Inledning Skåne är Sveriges brofäste till kontinenten. Så har det alltid varit, men Skånes geografiska läge har blivit en än större tillgång efter det att järnridån lyfts i öster och de baltiska staterna återuppstått. Skåne blir en naturlig mötesplats
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Personaluthyrningsföretagen

  Motion 1999/2000:A261 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A261 av Ahlqvist, Johnny s Personaluthyrningsföretagen Personaluthyrningsverksamheten har expanderat kraftigt sedan den nya lagen om privat arbetsförmedling och personaluthyrning trädde i kraft den första juli 1993. Antalet privata arbetsförmedlingar har däremot inte ökat i nämnvärd
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbindelserna Blekinge-Halland

  Motion 1998/99:T321 av Jan Björkman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:T321 av Jan Björkman m.fl. s Förbindelserna Blekinge-Halland För varje regions utveckling är goda kommunikationer av utomordentlig betydelse. För närvarande saknas en förbindelse av godtagbar standard mellan Blekinge och Västkusten. I området finns ett starkt industribälte med särskild
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:TU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekologiskt hållbart samhälle

  Motion 1998/99:Bo229 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo229 av Ronny Olander m.fl. s Ekologiskt hållbart samhälle Att skapa ekologisk hållbarhet kommer att kräva förändringar av alla sektorer i samhället. Det kommer att kräva betydande förändringar av samhällets kommunikationer och infrastruktur. Det kommer att fordras en omställning av
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Social bostadspolitik

  Motion 1998/99:Bo227 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo227 av Ronny Olander m.fl. s Social bostadspolitik Bostaden spelar en stor roll i människors vardag. Det är en samlingsplats för familjen, den har betydelse för möjligheterna att ha en rik fritid och för att förhindra segregation mellan olika befolkningsgrupper. Den sociala bostadspolitiken
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Minerallagen

  Motion 1998/99:N318 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:N318 av Kaj Larsson m.fl. s Minerallagen Gällande minerallag 1991:45 trädde i kraft den 1 juli 1992 och har därefter varit föremål för två förändringar, dels den 1 juli 1993, dels den 1 juli 1998. Lagen bygger på koncessionssystemet och har starka inmutningsrättsliga inslag. Förändringarna
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Friköp av historiska arrenden

  Motion 1998/99:L503 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:L503 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Friköp av historiska arrenden Friköpsfrågan för den berörda befolkningsgruppen är en medborgarrättslig angelägenhet och en samhällsfråga mer än en arrendefråga. I århundraden har befolkningen under historiska arrenden varit bestulen rätten att äga sin
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet

  Motion 1997/98:Kr3 av Johnny Ahlqvist (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr3 av Johnny Ahlqvist s med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet Inom kulturområdet föreligger särskilt markanta skillnader mellan hög- och lågutbildade vad gäller andelen som inte läser böcker. Nära hälften av alla män över 45 år med enbart folkskola/grundskola har inte
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tvärleden Blekinge-Halland

  Motion 1997/98:T344 av Jan Björkman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T344 av Jan Björkman m.fl. s Tvärleden Blekinge-Halland För varje regions utveckling är goda kommunikationer av utomordentlig betydelse. För närvarande saknas en förbindelse av godtagbar standard mellan Blekinge och västkusten. I området finns ett starkt industribälte med särskild tyngdpunkt
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbyggnad av E22 till motorvägsstandard

  Motion 1997/98:T337 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T337 av Börje Nilsson och Johnny Ahlqvist s Utbyggnad av E22 till motorvägsstandard E 22 är den största och viktigaste trafikpulsådern i sydöstra Sverige. Den är förbindelselänken för stora delar av sydöstra Sverige till de två storstadsområdena Malmö och Stockholm. Från Kalmar till Malmö
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Friköp av historiska arrenden

  Motion 1997/98:L502 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L502 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Friköp av historiska arrenden Friköpsfrågan för den berörda befolkningsgruppen är en medborgarrättslig angelägenhet och en samhällsfråga mer än en arrendefråga. I århundraden har befolkningen under historiska arrenden varit bestulen rätten att äga sin
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter