Jan Fransson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byrådirektör
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1994-04-17

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1992-11-10
Vice ordförande
1990-10-08 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1993-10-06 – 1994-04-17

Socialutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-04-17

Lagutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1977, 1978. Rdl 1979- Suppleant i Lagutskottet 77/78 och 88/89-90/91, Socialförsäkringsutskottet 76/77, Finansutskottet 78/79, Jordbruksutskottet 79/80-81/82, Utrikesutskottet 85/86-87/88 och Socialutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 82/83-91/92, vice ordförande 90/91, EES-utskottet 91/92-92/93 och Skatteutskottet 93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 86/87-93/94 och Talmanskonferensen 90/91. Stämmoombud hos Statsföretag AB och Svenska Varv AB 82/83-84/85 samt ledamot med uppdrag att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88.

Bostadsort

Mariestad

Utbildning

Praktisk realexamen 56. Lantarbetare, skogsarbetare och timmerflottare 56-62. Statens skogsskola 64. Skogsvårdskonsulent vid skogsvårdsstyrelsen i Mariestad 64-67. 1:e byråsekreterare vid länsstyrelsen i Skaraborgs län, byrådirektör 68-94. Politiskt sakkunnig i jordbruksdepartementet 87-91. Länsjägmästare i Älvsborgs län 94-97 och Västra Götalands län 97-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Skaraborgsbankens lokalkontor i Mariestad 78- och Gullspångs kraft AB 81-91 - Ledamot av styrelsen för Konsum Skaraborg, ordförande 81-88, och Kooperativa förbundet 81-88. - Ledamot av styrelsen för Mariestads arbetarekommun, ordförande 71-81, och Skaraborgs läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), ordförande 84-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 84-96.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Skogsstyrelsen 80-94, Riksrevisionsverket 81-87, Länsstyrelsen i Skaraborgs län 86-94, Arbetslivsfonden i Skaraborgs län, ordförande, och Statens naturvårdsverk/Naturvårdsverket 92-01. - Ledamot av jakt- och viltvårdsberedningen 82-83, kommittén om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall 82-87, ordförande 85-87, kommittén för ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 88-90, 1990 års skogspolitiska kommitté 90-92 och biobränslekommissionen 91-92. Utredare av ersättning vid vissa viltskador 88-90. Ledamot av omställningskommissionens referensgrupp 92.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mariestads kommunfullmäktige 74-82. Ledamot av kommunstyrelsen 73-79, vice ordförande 74-79, och dess arbetsutskott. Ledamot av byggnadsnämnden 71-73 och hälsovårdsnämnden 71-73. - Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Skaraborgs län 74-79. - Ledamot av besvärsnämnden i Skaraborgs läns landsting 77-82, vice ordförande 77-82.

Litteratur

Människovärdet. Idéer, tankar och erfarenheter (1994, tillsammans med Stig Karlsson).

Föräldrar

Snickaren Axel Harry Fransson och sjuvårdsbiträdet Svea Berta Ingegerd Johnsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

  Motion 1993/94:Sf38 av Jan Fransson m.fl. (s, m, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf38 av Jan Fransson m.fl. s, fp, m med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst I ovannämnda proposition föreslås lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring,

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen

  Motion 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk38 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Rättvisa och rättssäkerhet I den proposition 1987/88:65 som den socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen i november 1987 redovisades ett antal utgångspunkter för utformningen

  Inlämnad
  1994-03-24
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

  Motion 1993/94:Jo31 av Magnus Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo31 av Magnus Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor Frågan om fiskeavgift på Vänern är en lång följetong som många av oss inom vår region mött i skilda sammanhang. Utredningar har tid efter annan tillsatts för att behandla denna infekterade

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Skövde

  Motion 1993/94:Ub710 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub710 av Anders Nilsson m.fl. s Högskolan i Skövde Ökad dimensionering av grundutbildningen De mindre högskolorna har en stor betydelse som motor för utvecklingen i sin region. Högskolan i Skövde har inte byggts ut på det sätt som motiveras av regionens struktur och högskolans roll som

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Barns umgängesrätt med föräldrar

  Motion 1993/94:L426 av Jan Fransson och Åke Selberg (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L426 av Jan Fransson och Åke Selberg s Barns umgängesrätt med föräldrar Det har länge varit tyst om de underhållsskyldigas ekonomiska situation och därmed också deras möjligheter att umgås med sina barn. Många barn kan t.ex. inte träffa den ene föräldern efter en separation beroende på

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vård i livets slutskede

  Motion 1993/94:So497 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So497 av Jan Fransson m.fl. s Vård i livets slutskede I rapporten från den s.k. prioriteringsutredningen tas den stödjande palliativa vården i livets slutskede upp. Man säger att målet bör vara att ge patienten livskvalitet i form av en lugn och värdig död. Det kan ske genom aktiv lindring

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikappades villkor

  Motion 1993/94:So275 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So275 av Jan Fransson m.fl. s Handikappades villkor Motionen har tillkommit efter många samtal med människor som har hinder för att kunna leva ett gott liv. De har berättat om sin situation men också utifrån sina erfarenheter lämnat förslag till förbättringar. Hos flertalet finns en stark

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:AU12 1993/94:SfU12 1993/94:SoU27 1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Psykiskt stördas livsvillkor

  Motion 1993/94:So268 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So268 av Jan Fransson m.fl. s Psykiskt stördas livsvillkor Genom Psykiatriutredningen och dess olika rapporter har många och stora brister i de psykiskt stördas livssituation blivit kända. Utredningen visar också på den stora omfattning som psykisk störning har och vilka mänskliga och

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barn och ungdomars situation

  Motion 1993/94:So267 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So267 av Jan Fransson m.fl. s Barn och ungdomars situation Den pågående nedrustningen av välfärden och den höga arbetslösheten innebär att allt fler barn och ungdomar far illa. Genom att många föräldrar är arbetslösa och deras ekonomi och sociala trygghet försämras överförs deras otrygghet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett grafiskt museum

  Motion 1993/94:Kr273 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr273 av Birgitta Johansson m.fl. s Ett grafiskt museum Bilden har kommit att få en mer central plats för människor. Det skrivna och talade ordet ersätts i allt högre utsträckning av bilder. Men tyvärr dominerar kommersiella bilder medan den konstnärliga bilden som bygger på ställningstaganden,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattepolitiken

  Motion 1993/94:Sk353 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk353 av Lars Hedfors m.fl. s Skattepolitiken Innehållsförteckning Sammanfattning2 1 1991 års skattereform2 2 De borgerliga åren3 3 Våra skattepolitiska utgångspunkter4 3.1 Skatterna grunden för det goda samhället 4 3.2 Förtroendet för skattesystemet 4 3.3 Likformighet och rättvisa

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  --------------------------------1993/94:SkU20 1993/94:SkU21 1993/94:SkU22 1993/94:SkU25 1993/94:SkU31 1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken m.m.

  Motion 1993/94:Bo204 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo204 av Håkan Strömberg m.fl. s Bostadspolitiken m.m. En bostadspolitisk grundsyn Den sociala dimensionen i den bostadspolitiska debatten måste återvinnas. Under slutet av 1980-talet har debatten mycket ensidigt styrts av marknadsanhängare. Regeringens förslag med anledning av de utredningar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Jaktarrenden

  Motion 1993/94:Jo806 av Inge Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo806 av Inge Carlsson m.fl. s Jaktarrenden Riksdagen har vid flera tillfällen under 1980-talet i stor enighet uttalat sitt stöd för att folkrörelseengagemanget i jakten och viltvården skall bibehållas och utvecklas. Allt tyder nu på att varken regeringen eller den borgerliga riksdagsmajoriteten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flexibel arbetstid

  Motion 1993/94:A261 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A261 av Jan Fransson m.fl. s Flexibel arbetstid Att vara arbetslös kan få förödande konsekvenser socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. Ett gott liv för medborgarna är en omöjlig dröm så länge hotet om arbetslöshet vilar över var och en i vårt samhälle. Arbetslösheten i dag i Sverige är

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Karlsborgs kommun

  Motion 1993/94:A244 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A244 av Jan Fransson m.fl. s Karlsborgs kommun Efter ett intensivt arbete, inte minst av de boende i Karlsborg och socialdemokraterna i Karlsborg, beslutade riksdagen i juni 1992 att flygflottiljen F6 i Karlsborgs kommun i Skaraborgs län skall vara kvar. Den borgerliga regeringens förslag

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot arbetslösheten i Skaraborgs län

  Motion 1993/94:A243 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A243 av Jan Fransson m.fl. s Åtgärder mot arbetslösheten i Skaraborgs län Sedan regeringsskiftet hösten 1991 har arbetslösheten i Skaraborg fyrdubblats. I slutet av november 1993 hade länet 11 367 arbetslösa. I december 1993 hade arbetslöshetstalet ökat till 13 023. Samtidigt fanns 6

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tullens uppgifter i ett EU-perspektiv

  Motion 1993/94:Sk611 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk611 av Lars Hedfors m.fl. s Tullens uppgifter i ett EU-perspektiv Sverige förhandlar för närvarande med medlemmarna i den Europeiska unionen om medlemskap, detta sker parallellt med Finland, Norge och Österrike. Som vi framhöll i motion 1992/93:Sk622 påverkar ett svenskt medlemskap

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Näringslivsutveckling i Västsverige m.m.

  Motion 1993/94:N307 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:N307 av Jan Fransson m.fl. s Näringslivsutveckling i Västsverige m.m. Bakgrund Arbetslösheten och strukturproblemen slår hårt mot Västsverige som har en hög andel tillverknings- och verkstadsindustri i förhållande till övriga landet. Västsverige är en region som starkt påverkas av den

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1993/94:AU11 1993/94:AU13 1993/94:AU19 1993/94:NU15 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:TU16 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Provinsbanker i Västsverige

  Motion 1993/94:N241 av Jan Fransson och Magnus Persson (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:N241 av Jan Fransson och Magnus Persson s Provinsbanker i Västsverige I slutet av förra året kom beskedet att statliga Nordbanken och likaledes statliga Gota Bank skall läggas ihop till en bank. Därigenom skapas en tredje storbank i vårt land. Gota Bank består bl.a. av de tidigare utpräglade

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk28 av Lars Hedfors m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk28 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m. Sänkningen av fastighetsskatten I propositionen föreslås bl.a. en sänkning av fastighetsskatten på flerfamiljshus från dagens nivå på 2,5 till 1,5 av taxeringsvärdet. Med hänsyn till de skäl

  Inlämnad
  1993-11-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter