Inger Koch (M)

Född år
1934
Avliden
6 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1987-09-30 – 1998-10-05
Ordinarie
1983-04-07 – 1985-09-29

Riksdagsledamot

Ersättare
1983-04-01 – 1983-04-06
Ersättare
1983-03-01 – 1983-03-31

Utrikesutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1987-10-05 – 1988-10-01

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1995-10-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
1996-10-21 – 1996-11-20
Deputerad
1995-10-25 – 1995-12-06

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Vice ordförande
1994-12-08 – 1998-10-20
Suppleant
1991-11-19 – 1994-12-07

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02
Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983-85, 1987- Suppleant i Konstitutionsutskottet 82/83 och 87/88, Utrikesutskottet 82/83-84/85 och 87/88, Lagutskottet 82/83, Utbildningsutskottet 84/85, Justitieutskottet 88/89-90/91 och Socialförsäkringsutskottet 94/95-97/98. Ledamot av Utrikesutskottet 88/89-97/98, Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-90/91. Ledamot av Nordska rådets svenska delegation 91/92-97/98. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 94/95-97/98, vice ordförande 94/95-97/98.

Bostadsort

Täby

Utbildning

Studentexamen 52. Preparatris vid Karolinska institutet 53-55, medicine kandidat 54. Laboratorieassistent vid tandläkarhögskolan 55-60 och Karolinska institutet 76-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Afghanistankommittén 89-. - Ledamot av styrelsen för Täby moderata förening, vice ordförande 81-86, ordförande 86-92, och Stockholms länsförbund av Moderata samlingspartiet 82-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av rättshjälpsnämnden 91-. Nämndeman i Södra Roslags tingsrätt 83-84 och 86-93. - Ledamot av nedrustnings- och folkrättsdelegationen 92-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Täby kommunfullmäktige 80-, ordförande 91-. Ledamot av kulturnämnden 80-91, ordförande 83-91. Ledamot av styrelsen för Täby fastighetsbolag 79-91.

Föräldrar

Kamreren Erik Gerhard Alnö och Ebba Birgitta Olander

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av redog. 1997/98:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1997

  Motion 1997/98:U62 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U62 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av redog. 1997/98:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U62 av G�ran Lennmarker m.fl. m med anledning av redog. 1997/98:NR1 Nordiska r�dets svenska delegations ber�ttelse
  Inlämnad
  1998-04-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:UU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter

  Motion 1997/98:U48 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U48 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter Underrättelseskyldighet för exportörer i vissa fall Innebörden av artikel 6 i Europakonventionen är bl.a. att den som är misstänkt för brott inte skall behöva bidra till utredningen
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001

  Motion 1997/98:U40 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U40 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001 1 En historisk uppgift Att ena hela Europa är en historisk uppgift för vår generation européer. De nya demokratierna
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:122 Afrika i förändring - En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet

  Motion 1997/98:U31 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U31 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:122 Afrika i förändring En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet En stor del av Afrikas befolkning lever i absolut fattigdom. De får somna hungriga. Sjukdom, ohälsa och för tidig död är det normala i vardagen. Men Afrika
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:69 Sverige i Förenta Nationerna

  Motion 1997/98:U27 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U27 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:69 Sverige i Förenta Nationerna Förenta nationerna har sitt ursprung i andra världskriget. FN startar i de allierades krigskoalition på USA:s och Storbritanniens initiativ men efter hand med Sovjets deltagande. De 48 länder som
  Inlämnad
  1998-03-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen

  Motion 1997/98:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen Utrikesförvaltningens centrala funktioner har nyligen omorganiserats och rationaliserats. Den svenska utrikesrepresentationens förutsättningar och uppgifter har
  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • livsmedelssituationen i centrala Afghanistan

  Skriftlig fråga 1997/98:154 av Koch, Inger (m)

  Fråga 1997/98:154 av Inger Koch m till utrikesministern om livsmedelssituationen i centrala Afghanistan I den afghanska centralregionen Hazarajat är en hungerkatastrof under uppsegling. Felslagen skörd i kombination med att den fundamentalistiska talibanrörelsen satt regionen under blockad ställer uppskattningsvis en
  Inlämnad
  1997-11-18
  Besvarare
  utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • med anledning av skr. 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetet

  Motion 1997/98:U7 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U7 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap för fred-samarbetet Motion till riksdagen 1997/98:U7 av G�ran Lennmarker m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:29 Euro-atlantiska partnerskapsr�det och det f�rdjupade
  Inlämnad
  1997-10-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stockholmsregionen

  Motion 1997/98:A458 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:A458 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Stockholmsregionen Låt Stockholmsregionen växa Stockholmsregionen med sina 1,7 miljoner invånare utgör idag ett naturligt centrum i Sverige och Östersjöregionen för företagande, kultur, forskning och utveckling. Här finns en blandning av storstadens puls,
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:AU11 1997/98:AU6 1997/98:FiU3 1997/98:SkU15 1997/98:SkU18 1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Antalet ledamöter i kommunfullmäktige

  Motion 1997/98:K516 av Inger Koch (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K516 av Inger Koch m Antalet ledamöter i kommunfullmäktige Kommunallagen anger det minsta antal ledamöter som skall finnas i kommunfullmäktige. Antalet ledamöter är beroende av antalet röstberättigade invånare i kommunen. Antalet är lägst i kommuner med 12 000 röstberättigade invånare eller
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU26 1997/98:KU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 5, Utrikesförvaltning och internationell samverkan

  Motion 1997/98:U307 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U307 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 5, Utrikesförvaltning och internationell samverkan 1 Utrikesförvaltning och internationell samverkan Globaliseringen ställer allt större krav på en modern och flexibel utrikesförvaltning. Relationerna till omvärlden blir viktigare för varje
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:FiU1 1997/98:UU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 7, Internationellt bistånd

  Motion 1997/98:U224 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U224 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 7, Internationellt bistånd Riktlinjer för det internationella utvecklingsarbetet avsnitt A anges i motionerna 1997/98:U202 Utrota fattigdomen i världen och 1997/98:U609 Mänskliga rättigheter och demokrati. Riktlinjerna för samarbetet med Central-
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU1 1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Stöd till integrationen av Central- och Östeuropa

  Motion 1997/98:U809 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U809 av Göran Lennmarker m.fl. m Stöd till integrationen av Central- och Östeuropa Stöd till integrationen av Central- och Östeuropa Att ena hela Europa är en historisk uppgift för vår generation européer. De nya demokratierna i Central- och Östeuropa strävar efter att integreras i Europa,
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:FiU1 1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter och demokrati

  Motion 1997/98:U609 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U609 av Göran Lennmarker m.fl. m Mänskliga rättigheter och demokrati Motion till riksdagen 1997/98:U609 av G�ran Lennmarker m.fl. m M�nskliga r�ttigheter och demokrati M�nskliga r�ttigheter och demokrati Demokratier blir allt vanligare i v�rlden. Fr�n att f�r ett decennium sedan ha
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:UU17 1997/98:UU2 1997/98:UU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Viss barn- och ungdomstandvård mot avgift

  Motion 1997/98:So250 av Inger Koch (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So250 av Inger Koch m Viss barn- och ungdomstandvård mot avgift Tandvårdslagen anger att folktandvården skall svara för regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar och att denna vård skall vara avgiftsfri för patienten. Tandvårdslagen har ändrats för att öka konkurrensen och
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skärgården som ekonomisk frizon

  Motion 1997/98:Sk609 av Margareta E Nordenvall och Inger Koch (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk609 av Margareta E Nordenvall och Inger Koch m Skärgården som ekonomisk frizon Stockholms skärgård är unik. Äkta skärgård finns bara på ett fåtal platser på jorden, och inget område är så stort som det som vi dagligen brukar beteckna som Stockholms skärgård, från Örskär till Öja/Landsort.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:AU11 1997/98:FiU1 1997/98:SkU15 1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:169 De fattigas rätt - vårt gemensamma ansvar. Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete

  Motion 1997/98:U1 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U1 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:169 De fattigas rätt vårt gemensamma ansvar. Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete Under väldigt många år har Moderata samlingspartiet, tämligen ensamt, drivit frågan om utrotandet av fattigdomen som det centrala
  Inlämnad
  1997-09-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av redog. 1996/97:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1996

  Motion 1996/97:U22 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:U22 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av red. 1996/97:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1996 Nordiska rådet har sedan januari 1996 en ny inriktning, ett förändrat arbetssätt och en ny organisation, vilket framgår av redogörelsen till
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:UU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Småföretagande i Stockholms län

  Motion 1996/97:A257 av Margareta E Nordenvall och Inger Koch (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A257 av Margareta E Nordenvall och Inger Koch m Småföretagande i Stockholms län Stockholmsregionens näringsliv skiljer sig från övriga landets. Flertalet av Sveriges storföretag har sina huvudkontor i Stockholm och flera har också stora utvecklings- och forskningsenheter här. Men Stockholm
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Avgift för viss barn- och ungdomstandvård

  Motion 1996/97:So228 av Inger Koch (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So228 av Inger Koch m Avgift för viss barn- och ungdomstandvård Tandvårdslagen anger att folktandvården skall svara för regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar och att denna vård skall vara avgiftsfri för patienten. Tandvårdslagen har ändrats för att öka konkurrensen
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter