Hans Karlsson i Hallsberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
skogsarbetare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2000-09-19

Socialutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-13 – 2000-09-19
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1991-02-27 – 1991-09-29

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-13 – 2000-09-19
Suppleant
1995-01-01 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Socialutskottet 91/92 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Socialutskottet 91/92-00/01. Suppleant i EU-nämnden 94/95-00/01. - Ledamot av Europaparlamentet 00-.

Bostadsort

Hallsberg

Utbildning

Folkskola 55-63. Lantbrukare 63-65. Skogsbruksskola 66-67. Skogsarbetare 67-68 och 76-84. Chaufför 69-75. Ombudsman 84-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Ekenässjöns IF 81-84 och IFK Hallsberg 88-90. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs LO-sektion 90- och Örebro läns LO-distrikt 90-. - Ledamot av styrelsen för Hallsbergs arbetarekommun 88-94, Hallsbergs SAP-förening, ordförande 90-91, och Örebro läns SAP-distrikt 92- samt dess verkställande utskott.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Arbetsmarknadsutbildningen i Örebro län 85-93, Länsstyrelsen i Örebro län 92-94 och Rättsmedicinalverket 94-01. Ledamot av handikappombudsmannens råd 97-01. - Ledamot av husläkardelegationen 93-94, nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism 97, kommittén om vård i livets slutskede 98-00, boendesociala beredningen 98-00, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-00. Särskild utredare i utredningen förbud mot diskriminering i arbetslivet av person med funktionshinder 97, utredningen om statens stöd i specialpedagogiska frågor 00-01.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Vetlanda kommuns tekniska nämnd 82-84. - Ledamot av Hallsbergs byggnadsnämnd 86-88, trafiksäkerhetskomitté 86-88 och handikappråd 88-91. - Ledamot av Örebro läns landsting/landstingsfullmäktige 88-94. Ledamot av byggnadsnämnden, ordförande 88-91. Ledamot av styrelsen för Landstingsfastigheter AB 89-92 och Länsutbildningar AB, ordförande 93-.

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Johan Lennart Karlsson och Gunvor Maria Birgitta Gustafsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • verksamheten vid de mindre tingsrätterna

  Skriftlig fråga 1999/2000:352 av Karlsson, Hans (s)

  den 7 december Fråga 1999/2000:352 av Hans Karlsson s till justitieminister Laila Freivalds om verksamheten vid de mindre tingsrätterna Riksdagen har den 7 december beslutat om anslagen till bl.a. domstolsväsendet. Beslutet innebär en ramökning, men ändå upplever personalen vid de mindre tingsrätterna att medelstilldelningen

  Inlämnad
  1999-12-09
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • Kvinnovåld

  Motion 1999/2000:Ju748 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju748 av Lundberg, Inger s Kvinnovåld Åtgärder för att bryta kvinnovåldet De senaste åren har många kvinnor mördats av män som står dem nära. Flera av dem har begärt samhällets stöd utan att deras fasa tagits på allvar. Andra har fått skyddad identitet, trygghetslarm eller annat stöd

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:JuU23 1999/2000:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Praktiska försök med digital demokrati

  Motion 1999/2000:K345 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K345 av Lundberg, Inger s Praktiska försök med digital demokrati Det är inte många år sedan riksdagen fattade beslut om att göra Rixlex tillgängligt kostnadsfritt på nätet. Idag är vår stora databas tillsammans med regeringen och olika myndigheters och kommuners hemsidor en möjlighet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Översyn av socialförsäkringarna

  Motion 1999/2000:Sf297 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf297 av Karlsson, Hans s Översyn av socialförsäkringarna Socialförsäkringarna har byggts upp under en period i Sveriges moderna utveckling där full sysselsättning och fast anställning var en reell möjlighet för de flesta som gick från skolan till arbetslivet. Detta har fått till följd

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Europaväg 20

  Motion 1999/2000:T360 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T360 av Nordström, Kjell s Europaväg 20 Den regionala obalansen måste mötas av mycket långsiktiga och strategiska statliga insatser. Detta gäller inte minst trafikpolitiken. E 20 spelar en viktig roll i det europeiska vägnätet genom sin betydelse som förbindelselänk mellan Stockholm

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bättre vägunderhåll

  Motion 1999/2000:T354 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T354 av Karlsson, Hans s Bättre vägunderhåll Kampanjen Hela Sverige skall leva har pågått några år, och det är ofta tal om denna i olika sammanhang liksom betydelsen av att hålla öppna landskap. I det sammanhanget bör noteras att synnerligen viktigt för att glesbygden skall leva är

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikappsaspekter i utvecklings- och biståndsarbetet

  Motion 1999/2000:U208 av Hans Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U208 av Karlsson, Hans s Handikappaspekter i allt utvecklings- och biståndsarbete Uppskattningsvis 10 procent av världens befolkning har ett funktionshinder. De flesta av dessa människor bor i utvecklingsländer. Människor med funktionshinder tillhör de fattigaste bland fattiga i världen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Humanitära skäl

  Motion 1999/2000:Sf636 av Agneta Brendt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf636 av Brendt, Agneta s Humanitära skäl Invandringen till Sverige är sedan år 1967 reglerad, utom för medborgare i de nordiska länderna vilka har rätt att bo och arbeta i vilket nordiskt land de vill samt för medborgare i de stater som är medlemmar i EU. Under senare år har invandringen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flykting- och asylpolitik

  Motion 1999/2000:Sf635 av Agneta Brendt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf635 av Brendt, Agneta s Flykting- och asylpolitik Genom EU-medlemskapet står Sverige i en ny situation när det gäller att driva en egen svensk invandrings- och flyktingpolitik. När Amsterdamfördraget trädde i kraft den första maj 1999 blev invandrings- och asylfrågorna en del av

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Myndighetsålder

  Motion 1999/2000:L427 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:L427 av Björnemalm, Maud s Myndighetsålder Dagens ungdomar har idag många möjligheter och förutsättningar som tidigare generationer saknat. Trots detta upplever många ungdomar en känsla av maktlöshet och svårig- heter att själva påverka sin situation. Genom 1974 års regeringsform sänktes

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:LU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teckenspråk

  Motion 1999/2000:Ub308 av Agneta Brendt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub308 av Brendt, Agneta s Teckenspråk Sedan några år tillbaka är det möjligt för hörande elever på grundskolans högstadium att välja teckenspråk som alternativ till grundskolans B- språk, tyska, franska och spanska. Även i gymnasieskolan kan hörande elever välja teckenspråk som C-språk.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Karlskogas utveckling

  Motion 1999/2000:N380 av Helena Frisk m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N380 av Frisk, Helena s Karlskogas utveckling Karlskoga tillhör de kommuner i landet som drabbats och drabbas hårdast av omställningar inom försvaret. På ett par decennier har antalet jobb inom försvarsmaterielindustrin minskat från cirka 10.000 hos Bofors och dess underleverantörer

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU10
 • Industriella utvecklingscentrum

  Motion 1999/2000:N379 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N379 av Lundberg, Inger s Industriella utvecklingsprogram De industriella utvecklingscentrumen IUC har på kort tid börjat spela en viktig roll för förnyelse och utveckling av det svenska näringslivet. Från ett litet antal IUC har antalet vuxit till ett drygt tjugotal, som medverkar till

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Auktorisering av teckenspråkstolkar

  Motion 1999/2000:N289 av Hans Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N289 av Karlsson, Hans s Auktorisering av teckenspråkstolkar I Sverige finns sedan 1976 en auktorisation av tolkar i talade språk Kammarkollegiet är utfärdande myndighet. Teckenspråket har alltsedan 1981 status som officiellt erkänt modersmål i Sverige se prop. 1980/81:100 bil. 12, bet.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:NU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skjutfält

  Motion 1999/2000:Fö310 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö310 av Lundberg, Inger s Skjutfält Det finns stor oro bland många länsbor för konsekvenserna av de planer för skjutfältet i Villingsberg, Örebro län, som Försvarsmakten redovisat. Villingsbergs skjutfält i Kilsbergen tillkom 1943 under brinnande krig trots ett mycket starkt lokalt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättegångskostnader för ombudsmännen

  Motion 1999/2000:A720 av Hans Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A720 av Karlsson, Hans s Rättegångskostnader för ombudsmännen Inom arbetslivets område är det förbjudet att diskriminera på grund av kön, etnisk bakgrund m m, funktionshinder och sexuell läggning. Förbuden slås fast i fyra olika lagar. De tematiska ombudsmännen JämO, DO, Handkappombudsmannen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Särskilda åtgärder för den äldre arbetskraften

  Motion 1999/2000:A281 av Inger Lundberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A281 av Lundberg, Inger s Särskilda åtgärder för den äldre arbetskraften Den goda tillväxten och kraftiga sysselsättningsökningen medför att arbetslösheten nu börjar minska markant både bland yngre arbetslösa och bland dem som har en god och modern utbildning. Kunskapslyftet bidrar

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokal gemensam myndighet

  Motion 1999/2000:A279 av Agneta Brendt och Hans Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A279 av Brendt, Agneta s Lokal gemensam myndighet Allt talar nu för att arbetslösheten sjunker och att antalet nyanmälda jobb hos arbetsförmedlingarna ökar. Fortfarande kvarstår dock stora regionala skillnader. I vissa områden står fortfarande en stor andel av befolkningen i arbetsför

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk trygghet för arbetslösa

  Motion 1999/2000:A273 av Hans Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A273 av Karlsson, Hans s Ekonomisk trygghet för arbetslösa Under 90-talet har arbetsmarknaden förändrats. Dels på grund av den höga arbetslösheten, men också därför att arbetsgivarna har ändrat sitt sätt att organisera och bemanna arbetsplatserna. Exempelvis är i dag ca en miljon löntagare

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den bidragsgrundande nivån i lönebidrag

  Motion 1999/2000:A245 av Hans Karlsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A245 av Karlsson, Hans s Den bidragsgrundade nivån i lönebidrag Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden har påverkats negativt av såväl den höga arbetslösheten som krisen i samhällsekonomin. Mångdubbelt fler funktionshindrade saknar arbete och egen inkomst jämfört med icke funktionshindrade.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter