Charlotte Cederschiöld (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.näringspol.sekr.
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1995-01-10 – 1995-10-09
Ordinarie
1988-10-02 – 1995-01-09

Riksdagsledamot

Ersättare
1987-04-29 – 1987-06-02

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2009-07-14
Ledamot
1995-01-01 – 1995-10-09

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1995-01-15

Lagutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1995-01-15
Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

EES-utskottet

Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04
Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04

EG-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31
Suppleant
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 86/87, Lagutskottet 88/89-93/94, Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91, Näringsutskottet 91/92-93/94, EES-utskottet 92/93 och Utrikesutskottet 94/95. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94 och Lagutskottet 94/95. Suppleant i EG-Sverige-kommittén 92/93-94/95. - Ledamot av Europaparlamentet 95 (10.1.1995)-.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Studentexamen i Mora. Simultantolk vid International Institute Schloss Mainau 67. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 70. Internationell sekreterare vid Stockholms universitets studentkår. Informatör vid riksdagen 70-71. Programsekreterare vid Svenska Institutet 71-72. Informationssekreterare vid Stockholms mark- och lokaliseringsbolag AB 73-86. Näringspolitisk sekreterare vid Svenska Företagareförbundet 86-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Engelbrekts moderata kvinnoförening, ordförande, Engelbrekts moderata förening, Moderata kvinnoförbundets avd i Stockholm och Moderata kvinnoförbundet, 2:e vice ordförande 91-. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 90-. - Ledamot av styrelsen för Europeiska kvinnounionens svenska sektion, vice ordförande. Internationell ordförande i Europeiska kvinnounionens familjekommission och i unionens arbetsgrupp mot våld i familjen.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för patent- och registreringsverket 90-96 och Karolinska institutet 92-. Ledamot av utrikesdepatementets antagningsnämnd 92-96. - Ledamot av kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 94-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms läns landsting 80-88. Ledamot av regionplane- och näringslivsnämnden 83-85 och kulturnämnden 86-88, 1:e vice ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för AB Terreno 82-88.

Föräldrar

Direktören Nils Eric Axel Lundahl och administrationschefen Astrid Marianne Lindberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag

  Motion 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L15 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag I propositionen lägger regeringen fram förslag till en ny marknadsföringslag som ersätter 1975 års marknadsföringslag. Den nya lagen syftar till att främja konsumenternas och näringsidkarnas intresse
  Inlämnad
  1994-12-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m.

  Motion 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L8 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:58 Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m. I propositionen lägger regeringen fram förslag till lagändringar i syfte att uppfylla två direktiv som omfattas av EES-avtalet. Vi delar i stort den uppfattning som
  Inlämnad
  1994-11-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen

  Motion 1994/95:K2 av Margaretha af Ugglas m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:K2 av Margaretha af Ugglas m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Sverige kommer att representeras av 22 ledamöter i Europaparlamentet. Dessa utses till att börja med av riksdagen. Sverige skall dock senast inom två år efter medlemskapet anordna
  Inlämnad
  1994-10-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:KU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag

  Motion 1994/95:L3 av Per Stenmarck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L3 av Per Stenmarck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:14 Ny fastighetsmäklarlag När den nu gällande lagen om fastighetsmäklare tillkom var förhoppningarna att den skulle bli ett effektivt instrument för att sanera fastighetsmäklarbranschen och att den skulle ge ett tillfredsställande
  Inlämnad
  1994-10-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:LU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Biståndet

  Motion 1993/94:U229 av Göthe Knutson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:U229 av Göthe Knutson m.fl. m Biståndet Sverige är en av de absolut största biståndsgivarna. De dryga 0,9 procent av BNI som Sverige ger i bistånd överträffas endast av våra nordiska grannländer Norge och Danmark. Sverige har samtidigt en mycket låg andel bundet bistånd 14,5 procent
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk rätt vid skilsmässa

  Motion 1993/94:L424 av Charlotte Cederschiöld (m) och Anne Rhenman (-)

  Motion till riksdagen 1993/94:L424 av Charlotte Cederschiöld och Anne Rhenman m, Ekonomisk rätt vid skilsmässa Familjeinsatser tillmäts mycket lågt värde vid skilsmässa i Sverige. Inte ens den som tagit hand om sin gamla svärmor och därmed missat pensionspoäng kan vara säker på att insatsen tillmäts något värde vid
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Systembolagets monopol

  Motion 1993/94:So201 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:So201 av Knut Billing m.fl. m Systembolagets monopol Sverige tillsammans med Finland, Island och Norge är de enda länderna i Europa som har detaljistmonopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det är nu dags att avskaffa detta monopol. Det är och förblir avancerat förmynderi att
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kabel-TV-lagen

  Motion 1993/94:K408 av Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:K408 av Charlotte Cederschiöld m Kabel-TV-lagen Svenska mediakonsumenter är och har varit hänvisade till ett relativt smalt mediautbud i jämförelse med invånarna i ett flertal andra europeiska länder. Informationen om vad som händer ute i det kontinentala Europa trängdes ut till förmån
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnpornografi

  Motion 1993/94:K407 av Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:K407 av Charlotte Cederschiöld m Barnpornografi Få företeelser är så upprörande och förkastliga som just barnpornografi. Om detta finns i dag en bred och samlad uppslutning i Sverige. Den borgerliga regeringen har på flera sätt följt upp detta genom skärpningar av lagstiftningen som förbjuder
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:KU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Ordensväsendet

  Motion 1993/94:K801 av Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:K801 av Charlotte Cederschiöld m Ordensväsendet Under flera riksmöten har ett flertal ledamöter i riksdagen motionerat om att det svenska ordensväsendet bör återinföras för svenska medborgare. Bakgrunden till kravet att återinföra det svenska ordensväsendet för svenska medborgare är att
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:KU45
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Lagen om anställningsskydd

  Motion 1993/94:A713 av Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:A713 av Charlotte Cederschiöld m Lagen om anställningsskydd Många företag genomgår för närvarande en omstrukturering. En sådan process är ofta smärtsam och innebär svåra ställningstaganden vad gäller uppsägningar. Om företaget har behov av att anställa ytterligare personal i ett senare
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Myndighetsbesluts konkurrenspåverkan

  Motion 1993/94:N278 av Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:N278 av Charlotte Cederschiöld m Myndighetsbesluts konkurrenspåverkan Det är stötande och orimligt att myndigheter kan vidta åtgärder som snedvrider konkurrens utan att drabbas av någon påföljd. Under våren 1993 diskuterades ett fall där en handlare i Skåne fått problem p.g.a. att AMS
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäljningen av vin

  Motion 1992/93:So215 av Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So215 av Charlotte Cederschiöld m Vinförsäljning Spritmissbruk förebygges inte av monopolförsäljning utan av information om skadeverkningar. Parallellen med cigaretter är uppenbar. Skälet till att människor drar ner eller slutar röka är enligt undersökningar att de har blivit informerade
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En ny alkoholpolitik

  Motion 1992/93:So208 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So208 av Knut Billing m.fl. m En ny alkoholpolitik Dags för förändringar Under flera år har Moderata samlingspartiet föreslagit grundläggande förändringar av den rådande alkoholpolitiken. Detta har skett i såväl parti- som kommittémotioner och i enskilda motioner. I kombination med förslag
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Sänkt åldersgräns för inköp av alkohol

  Motion 1992/93:So203 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So203 av Knut Billing m.fl. m Sänkt åldersgräns för inköp av alkohol I Sverige räknas en person som har fyllt 18 år som myndig. Det innebär att han eller hon får ta ansvar för sina egna handlingar. Han eller hon har vidare rätt att rösta i allmänna val på såväl lokal, regional som på
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Redovisning av fastighetsvärden

  Motion 1992/93:L202 av Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:L202 av Charlotte Cederschiöld m Redovisning av fastighetsvärden Sverige befinner sig för närvarande, januari 1993, på gränsen till en depression. Bankkrisen har försatt oss i ett läge, som vi inte upplevt sedan 1920. Kanske är riskerna ännu större denna gång. Vi har levt över våra tillgångar
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:NU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stödet till idrotten m.m.

  Motion 1992/93:Kr505 av Gullan Lindblad och Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr505 av Gullan Lindblad och Charlotte Cederschiöld m Stödet till idrotten m.m. Enligt budgetpropositionen föreslås 3 miljoner kronor utgå som statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Stödet, som infördes budgetåret 1982/83, har enligt den utvärdering som gjorts inneburit
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Stockholms situation och framtida utveckling

  Motion 1992/93:A444 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:A444 av Mikael Odenberg m.fl. m Stockholms situation och framtida utveckling Sverige och Stockholm upplever för närvarande en ekonomisk nedgång som saknar motsvarighet under efterkrigstiden. Stockholm som Sveriges huvudstad, och i viktiga avseenden dess motor, har kommit att drabbas
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1992/93:AU13 1992/93:AU18 1992/93:FiU29 1992/93:JuU21 1992/93:JuU36 1992/93:SkU33 1992/93:SoU17 1992/93:TU19 1992/93:TU35 1992/93:UbU14 1992/93:UbU22
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Körkorts giltighet

  Motion 1992/93:T426 av Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:T426 av Charlotte Cederschiöld m Körtkorts giltighet Den som tog körkort fick tidigare rätt att köra bil samt vespa A- och B-körkortDetta har numera ändrats så att den som tagit körkort för bil inte ens har rätt att köra s.k. scooter eller vespa. För det krävs att vederbörande tar ytterligare
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nya transportmedel

  Motion 1992/93:T425 av Charlotte Cederschiöld (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:T425 av Charlotte Cederschiöld m Nya transportmedel Det är av stor vikt att ny effektiv teknik utvecklas i Sverige. Vår industri och välfärd är i behov av nya tekniska innovationer. Dessutom är nyutvecklad, resurssnål teknik ofta en förutsättning för bättre miljö. Genom statens stöd till
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter