Bengt Kronblad (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1995-01-26 – 1998-10-04

Lagutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Jordbruksutskottet 82/83-90/91 och 94/95-97/98, Näringsutskottet 91/92-93/94 samt Finansutskottet 95/96-97/98. Ledamot av Lagutskottet 85/86-97/98. Suppleant i Lönedelegationen 82/83-84/85 och Riksdagens revisorer 88/89-93/94. Ledamot av Riksdagens revisorer 94/95-97/98.

Bostadsort

Kalmar

Utbildning

Skogsskola 57-58. Skogsarbetare 58-70. Ombudsman för Svenska Skogsarbetareförbundet i Katrineholm 71-75 och för LO i Kalmar 75-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Skandia 87- och Svensk Fisk ekonomisk förening 88-. - Ledamot av styrelsen för Nöbbele avdelning av Arbetarnas bildningsförbund, ordförande 68-70. - Ledamot av styrelsen för LO-distriktet Sydöstra Sverige 82-, ordförande 84-. - Ledamot av styrelsen för Nöbbele Socialdemokratiska ungdomsklubb, ordförande 62-66, Nöbbele arbetarekommun, ordförande 67-70, Kalmar läns SAP-distrikt 79- och Kalmar arbetarekommun 83-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kalmar län 77-94, småföretagscenter vid högskolan i Växjö 84-90 och AMU-myndigheten i Kalmar län 86-92, ordförande 86-92. Ledamot av nämnden för fortbildning av journalister 83-91. - Ledamot av försäkringsverksamhetskommittén 82-88, konsumentpolitiska kommittén 92-94, kommittén om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 95-97, kommittén om forskningsetik 97-99.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linneryds kommunalnämnd 66-70. - Ledamot av Växjö stads/kommunfullmäktige 70-71. - Ledamot av Katrineholms skogsnämnd 73-76. - Ledamot av Kalmar hälsovårdsnämnd 79-82. - Ledamot av Kronobergs läns landsting 70-71.

Föräldrar

Hemmansägaren Ernst Hjalmar Kronblad och Ester Linnea Dahlman

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi44 av Bengt Kronblad (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi44 av Bengt Kronblad s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår möjligheten att ansöka om att generationsväxling förlängs t.o.m. den 31 december 1998. Som delfinansiering av den statliga ersättningen betalar i dag arbetsgivaren ett finansieringsbidrag

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi43 av Bengt Kronblad m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi43 av Bengt Kronblad m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Skattereformen innebar mycket stora inkomstskattesänkningar för framför allt höginkomsttagare. Därför ingick ett finansieringsvillkor som innebar att de sänkta skattesatserna skulle finansieras

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • kooperativ verksamhet

  Skriftlig fråga 1997/98:401 av Kronblad, Bengt (s)

  Fråga 1997/98:401 av Bengt Kronblad s till näringsministern om kooperativ verksamhet Den kooperativa företagsformen har stor betydelse för jord- och skogsbruket. Den gör det möjligt för enskilda jord- och skogsbönder att samverka i rationella former och bidrar på så sätt till ett konkurrenskraftigt svenskt jord- och

  Inlämnad
  1998-02-04
  Besvarare
  näringsminister Anders Sundström (S)
 • försäkringsskyddet för ALU-arbetare vid arbetsskada

  Skriftlig fråga 1997/98:391 av Kronblad, Bengt (s)

  Fråga 1997/98:391 av Bengt Kronblad s till arbetsmarknadsministern om försäkringsskyddet för ALU-arbetare vid arbetsskada LO-facken i Kalmar läns LO-Folksams Försäkringskommitté har vid de senaste sammanträdena diskuterat bristen av försäkringsskydd vid arbetsskada för våra LO-medlemmar vid ALU-arbete. Löntagarna på

  Inlämnad
  1998-01-30
  Besvarare
  arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)
 • utbetalningen av decemberpensionerna

  Skriftlig fråga 1997/98:30 av Kronblad, Bengt (s)

  Fråga 1997/98:30 av Bengt Kronblad s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om utbetalningen av decemberpensionerna För pensionärer är julhandeln en viktig fråga. Många har problem att få pengarna att räcka till. Få kan julhandla innan december månads utbetalning av pensionerna är gjord. Handeln och bankerna får en orimlig

  Inlämnad
  1997-09-30
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge

  Motion 1997/98:L4 av Anita Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L4 av Anita Persson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge Ikraftträdande I propositionen föreslås att lagändringarna skall träda i kraft den 1 april 1998. Det är angeläget att de nya reglerna får genomslag så snart som möjligt. Med beaktande av den tid som

  Inlämnad
  1997-11-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Tillgängligheten av kollektivtrafik för handikappade

  Motion 1997/98:T917 av Bengt Kronblad (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T917 av Bengt Kronblad s Tillgängligheten av kollektivtrafik för handikappade I FN:s standardregel för full delaktighet och jämlikhet finns riktlinjer som ger förutsättningar för att människor med funktionshinder skall kunna delta på olika villkor i samhällslivet. De regionala länstrafikbolagen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskoleutbildning i skuldsaneringsrätt

  Motion 1997/98:Ub472 av Bengt Kronblad (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub472 av Bengt Kronblad s Högskoleutbildning i skuldsaneringsrätt Det är ett känt faktum att allt fler privatpersoner och familjer hamnat eller kommer att hamna i den s.k. skuldfällan. Ett flertal undersökningar och utredningar belyser detta. Staten har reagerat på detta växande samhällsproblem,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Reflexsele för förare

  Motion 1997/98:T423 av Bengt Kronblad m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T423 av Bengt Kronblad m.fl. s Reflexsele för förare Kommunikationerna i Sverige i dag är till stora delar uppbyggda kring bilismen. På våra vägar transporterar vi varje dygn stora mängder gods och personer. Det är tyvärr så att denna trafik innebär faror för personer och fordon. För att

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kalmar som sätesort för ny regionskattemyndighet

  Motion 1997/98:Sk832 av Bengt Kronblad m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk832 av Bengt Kronblad m.fl. s Kalmar som sätesort för ny regionskattemyndighet Riksskatteverket RSV har i rapport 1997:7 lämnat förslag till ny regionindelning av skatteförvaltningen. Den nya regionala organisationen skall bestå av tio skattemyndigheter. Kalmar län ingår enligt förslaget

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Båtskatt

  Motion 1997/98:Sk732 av Bengt Kronblad m.fl. (s, S)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk732 av Bengt Kronblad m.fl. s, S Båtskatt Sverige är ett land med lång kust och många sjöar. Detta har medfört att vi har många båtägare med roddbåt, segelbåt, motorbåt eller en kombination av dessa. Vi har i dag skatt på fritidshus, husvagnar eller husbil, men fritidsbåtar har alltid

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skuldränta för privatpersoner

  Motion 1997/98:L711 av Håkan Juholt och Bengt Kronblad (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L711 av Håkan Juholt och Bengt Kronblad s Skuldränta för privatpersoner Trots framgångsrika politiska insatser med en lägre låneräntenivå som ett resultat, finns det flera personer som inte klarar av att betala sina skulder eller krediter och avgifter. Långivarna eller andra intressenter

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsmusiken i Kalmar län

  Motion 1997/98:Kr277 av Håkan Juholt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr277 av Håkan Juholt m.fl. s Länsmusiken i Kalmar län Vid länsmusikreformen 1988 skedde en medelstilldelning till de nyskapande länsmusikorganisationerna som baserade sig på respektive läns tidigare regionmusikresurs. Två län kunde vid reformtillfället inte tillgodoräkna sig någon sådan,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Harmoniserat varvsstöd

  Motion 1997/98:N288 av Håkan Juholt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N288 av Håkan Juholt m.fl. s Harmoniserat varvsstöd Den svenska varvsnäringen har genomgått en dramatisk strukturomvandling. Få varv har överlevt. De varv som fortfarande är verksamma konkurrerar idag, under ojämlika villkor, med varv i andra länder. 1994 undertecknades det internationella

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Pensionsregler vid politiska uppdrag

  Motion 1997/98:K260 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:K260 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Pensionsregler vid politiska uppdrag För att vi skall få fler att aktivera sig inom politiska områden yngre, kvinnor och andra måste vi se till att ingen förlorar på detta ekonomiskt. Det är så att den ersättning man får för politiska uppdrag inte är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fasta beslutstillfällen i riksdagen

  Motion 1997/98:K225 av Bengt Kronblad och Sven-Erik Österberg (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:K225 av Bengt Kronblad och Sven-Erik Österberg s Fasta beslutstillfällen i riksdagen Riksdagen fattar oftast sina beslut i omedelbar eller nära anslutning till debatterna i kammaren. Mellan 25 och 30 timmar ägnas varje år åt voteringar. I praktiken är beslutsfattandet mycket mera tidskrävande.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsekvensanalys av riksdagsbeslut

  Motion 1997/98:Fi907 av Bengt Kronblad m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi907 av Bengt Kronblad m.fl. s Konsekvensanalys av riksdagsbeslut Sedan hösten 1994 har den socialdemokratiska regeringen bedrivit en framgångsrik politik för att komma tillrätta med den svenska ekonomin. Inflationstakten i Sverige är både historiskt och internationellt sett mycket låg.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skötsel av den svenska skogen

  Motion 1997/98:Jo303 av Sven-Erik Österberg och Bengt Kronblad (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo303 av Sven-Erik Österberg och Bengt Kronblad s Skötsel av den svenska skogen Skötsel av den svenska skogen Den svenska skogen utgör en av våra viktigaste basresurser i vårt land. Vikten av att sköta denna resurs så att den även i framtiden kan svara upp mot våra förväntningar, tillhör

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Insatser för minskad arbetslöshet i Kalmar län

  Motion 1997/98:A419 av Håkan Juholt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A419 av Håkan Juholt m.fl. s Insatser för minskad arbetslöshet i Kalmar län Den tekniska utvecklingen och ökade internationaliseringen ger Kalmar län stora möjligheter för tillväxt inom såväl äldre som nyare näringar och därmed goda chanser att bringa ned arbetslösheten. Det förutsätter

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lönebidrag

  Motion 1997/98:A243 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A243 av Ann-Marie Fagerström m.fl. s Lönebidrag Obalansen på arbetsmarknaden har varit kraftig under 1990-talet. Arbetslösheten har fyrdubblats. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat enormt. Under budgetåret 1995/96 var omkring 344 000 personer öppet arbetslösa vilket

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter