Anders Frimert (S)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Jämtlands län
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2021-11-30 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-01-11 – 2022-09-26

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Näringspolitik

  Näringspolitik

  Betänkande 2021/22:NU12

  Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag i motioner om näringspolitik från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Förslagen handlar bland annat om företagsfrämjande, konkurrensfrågor, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.

  Behandlade dokument
  104
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  62 
  Anföranden och repliker
  19, 102 minuter
  Justering
  2022-02-17
  Bordläggning
  2022-02-22
  Debatt
  2022-02-23
  Beslut
  2022-02-23
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Utbildningsminister Anna Ekström S Landsbygsminister Anna-Caren Sätherberg S Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Skolminister Lina Axelsson Kihlblom S Utbildningsminister Anna Ekström S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
 • Stillbild från Debatt om förslag: 2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande

  2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande

  Betänkande 2021/22:NU4

  Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande. Riksdagen framhåller betydelsen av den årligt återkommande skrivelsen och understryker vikten av att regeringen fortsätter att utveckla innehållet i den så att den ger

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 110 minuter
  Justering
  2021-12-16
  Bordläggning
  2022-01-18
  Debatt
  2022-01-19
  Beslut
  2022-01-19

Filter