EU och riksdagen

Studiematerialet EU och riksdagen handlar om EU och riksdagens arbete med EU-frågor. Det består av en lärarhandledning och två teman med elevuppgifter och rollspel. Materialet riktar sig till elever i årskurs 7–9 och gymnasiet.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller anvisningar för hur materialet kan användas, förslag på uppstartsövningar, facit till 1 X 2-frågor och Sant eller falskt-uppgifter, begreppslista, tips på källor och en faktatext om EU och riksdagens arbete med EU-frågor.

Tema Vem har makten?

Elevuppgifter – Vem har makten?

Här finns en mängd olika uppgifter att välja på: enklare faktafrågor, fördjupningsuppgifter uppdelade på olika teman, 1 X 2-frågor och Sant eller falskt-uppgifter.

Rollspel – Vem har makten?

Här finns två olika rollspel där eleverna genom upplevelsebaserat lärande får lära sig mer om hur riksdagen arbetar med EU-frågor. Det första rollspelet handlar om minimilöner medan det andra handlar om könskvotering. Rollspelen passar bäst för elever på gymnasienivå.

Tema Vad gör EU för miljön?

Elevuppgifter – Vad gör EU för miljön?

Här finns en mängd olika uppgifter att välja på: enklare faktafrågor, fördjupningsuppgifter kopplade till temat om EU:s miljö- och klimatpolitik, 1 X 2-frågor och Sant eller falskt-uppgifter.

Rollspel – Vad gör EU för miljön?

Här finns ett rollspel där eleverna genom upplevelsebaserat lärande får lära sig mer om hur riksdagen arbetar med EU-frågor. Rollspelet Vem bestämmer över skogen: Sverige eller EU? handlar om en aktuell miljöfråga och passar bäst för elever på gymnasienivå.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad