Anmälan om företrädesrätt till återanställning inom Riksdagsförvaltningen

Sista ansökningsdag

Denna sida vänder sig enbart till dig som har rätt att göra anspråk på företrädesrätt till återanställning hos Riksdagsförvaltningen enligt bestämmelserna i 25§ LAS.

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked (eller underrättelse om avslut av tidsbegränsad anställning). Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och nio månader därefter. Du kan anmäla anspråk på företrädesrätten när som helst under tiden som din företrädesrätt gäller.

För att få företrädesrätt till återanställning hos Riksdagsförvaltningen krävs att du

- sagts upp på grund av arbetsbrist från Riksdagsförvaltningen eller har haft en tidsbegränsad anställning på Riksdagsförvaltningen som upphört på grund av arbetsbrist, och
- att du har haft anställning hos Riksdagsförvaltningen under sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller
- varit anställd sammanlagt minst 9 månader på anställningsformen särskild visstidsanställning (SÄVA) under de senaste tre åren.

För att kunna göra anspråk på företrädesrätt måste du anmäla företrädesrätt. 

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätten?

Om du vill göra anspråk på företrädesrätten klickar du på rutan ”ansök” nedan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg ReachMee. I samband med din anmälan får du besvara ett antal frågor. En av frågorna du får besvara är vilket diarienummer som står på ditt uppsägningsbesked. Du hittar numret på första sidan längst upp till höger på uppsägningsbeskedet.

Du ska även bifoga CV och personligt brev samt ditt beslut som styrker företrädesrätt (under Övriga bilagor).

Har du frågor eller skyddade personuppgifter kontakta HR via lonhradm@riksdagen.se.

Att arbeta i Sveriges riksdag