REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

REGLEMENTE

.f I/: alu ''10 i

.t -k v}>. raMud

. ''dill

FÖR

rutin

‘i 0,

''.‘■jdlH

iliJ): SÅ

> U:!!f

[,,,!/

II a;41

RIKSGÄLDS-KONTORET,

. ..... . •• j?iTio;i;ii niotioI loda.ina -JiH

:.i i>f. > r •. i»■.: 11 -v. j ■

.u;—(it tV •r-ior/ig ; »iucift- bli av ■ ->li ji

utfärdadt vid slutet af 1896 års riksdag.

tillit

Bih. till Riksd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band.

(Rikug.-kontorets reglemente.)

Innehålls-förteckning.

Riksgäldskontorets föremål § 1.

» skulder §§ 2—4.

» fordringar för utbetalda lån § 5.

» återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

§§ 6-12.

» utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, §§ 13—1C.

Med statsregleringen gemenskap

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.