En ändamålsenlig vapenlagstiftning, del 2

Statens offentliga utredningar 2024:31

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2024 31 d2

En ändamålsenlig vapenlagstiftning

Del 2

Slutbetänkande av 2022 års vapenutredning

Stockholm 2024

SOU 2024:31

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2024

ISBN
978-91-525-0910-4
(tryck)

ISBN
978-91-525-0911-1
(pdf)

ISSN
0375-250X

Innehåll

Del 1

Sammanfattning ................................................................

33

1

Författningsförslag.....................................................

53

1.1

Förslag

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.