Verksamheten i Europeiska unionen under 2023

Skrivelse 2023/24:115

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Statsrådsberedningen
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2024-03-07
Bordlagd
2024-03-07
Hänvisad
2024-03-08
Motionstid slutar
2024-03-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2023/24:115
Verksamheten i Europeiska unionen under 2023 Skr. 2023/24:115
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 29 februari 2024
Ulf Kristersson
Jessika Roswall
(Statsrådsberedningen)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2023 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, samarbetet om rättsliga och inrikes frågor samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.
1
Skr. 2023/24:115
2
Innehållsförteckning

DEL

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.