Sveriges avtal med israeliska Elbit

Skriftlig fråga 2023/24:396 av Jacob Risberg (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-12-14
Överlämnad
2023-12-14
Anmäld
2023-12-15
Svarsdatum
2023-12-20
Sista svarsdatum
2023-12-20
Besvarad
2023-12-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Israels största vapenföretag Elbit Systems och IDF (den israeliska armén) är nära sammanlänkade. Bolaget drar stor nytta av att förse den israeliska militären med utrustning som bidrar till att upprätthålla militär kontroll över den palestinska civilbefolkningen under ockupation. Elbits vapen används i Israels pågående luft- och markangrepp mot Gaza.

Avtalet mellan Elbit Systems Sweden och Försvarsmakten uppgår till 1,7 miljarder kronor och slöts den 25 oktober. Israels angrepp mot Gaza inleddes den 7 oktober. Elbit har under det pågående kriget bekräftat sitt stöd till den israeliska armén, IDF, samt att dess vapenarsenal är i operativ användning. Finansinstitut och pensions- och investeringsfonder runt om i världen har uteslutit Elbit Systems på grund av företagets delaktighet i Israels militära våld mot palestinier. Bland dem finns svenska pensionsfonder. Verksamheten har inte ansetts vara förenlig med internationell rätt. Elbit Systems vapenarsenal används just nu mot civilbefolkningen i Gaza, och Amnesty International med flera har redan konstaterat att krigsförbrytelser har begåtts. 

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Pål Jonson:

Anser ministern att ett avtal som detta är i linje med Sveriges skyldigheter enligt internationell rätt, och om inte, avser ministern att vidta några generella åtgärder mot bakgrund av vad som framförs ovan?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:396 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fö2023/01961 Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2023/24:396 av Jacob Risberg (MP)
Sveriges avtal med israeliska Elbit

Jacob Risberg har frågat mig om jag anser att ett avtal med Elbit Systems Sweden är i linje med Sveriges skyldigheter enligt internationell rätt och om jag avser att vidta några generella åtgärder.

Israel har rätt att försvara sig mot terroristorganisationen Hamas attacker i enlighet med folkrätten, inklusive den internationella humanitära rätten. Det är naturligt att israeliska försvarsföretag bidrar till försvaret av Israel.

Sverige upphandlar försvarsprodukter i enlighet med den upphandlingslagstiftning som är gemensam för hela EU. Det är den upphandlande myndigheten som tilldelar kontrakt. Jag har därför inga synpunkter på vilka leverantörer som tilldelas enskilda kontrakt.

Stockholm den 20 december 2023

Pål Jonson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.