Till innehåll på sidan

Säkerhetsläget för svenska utlandsstudenter

Skriftlig fråga 2022/23:885 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-01
Överlämnad
2023-08-01
Besvarad
2023-08-15
Sista svarsdatum
2023-08-15
Svarsdatum
2023-08-15
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Varje år studerar cirka 20 000–25 000 studenter utomlands. Det sker både genom att studenter läser hela program utomlands eller via utbytesprogram via sitt svenska lärosäte. Det är viktigt både för den enskilda studenten, men också för Sverige som kunskapsnation.

När denna hösttermin drar igång och nu när flera studenter har påbörjat sin resa till sin ort utomlands påverkas alla svenska studenter av det säkerhetspolitiska läget. Statsministern har på Instagram hävdat att vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.

Regeringen måste därför arbeta aktivt för att säkerställa att alla studenter kan känna sig trygga och säkra vid sina utlandsstudier.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit och vilka avser ministern att vidta för att säkerställa att svenska utlandsstudenter kan känna sig fortsatt trygga utomlands?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:885 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 10831 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:885 av Niklas Sigvardsson (S)
Säkerhetsläget för svenska utlandsstudenter

Niklas Sigvardsson har frågat utbildningsministern vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa svenska utlandsstudenters säkerhet utomlands. Frågan har överlämnats till mig.

Forskningssamarbeten och studentutbyten mellan universitet och högskolor i olika länder är viktiga av kvalitetsskäl men också för att studenter och forskare möts och utbyter erfarenheter och bygger relationer mellan länder och människor.

Regeringen följer den allvarliga säkerhetspolitiska utvecklingen. Den löpande säkerhetspolitiska omvärldsanalysen utgör en del av beslutsunderlaget när utrikesdepartementet och ambassader utfärdar reseavrådan och publicerar reseinformation. Svenska resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen i vistelselandet och följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Sveriges ambassader ger aktuell reseinformation för olika länder på Sweden Abroad. Resenärer uppmanas även att skriva upp sig på svensklistan och ladda ned mobilappen UD Resklar för att ha Utrikesdepartementets och ambassadernas information, råd och kontaktuppgifter nära till hands.

Utrikesdepartementet, ambassader och konsulat bistår dagligen svenskar utomlands med information, råd och stöd på olika sätt. För alla som reser utomlands är det viktigt att förbereda sin resa noga, vara påläst om sitt resmål, veta om Utrikesdepartementet avråder från resor och se till att ha ett heltäckande försäkringsskydd. För dem som reser utomlands i tjänsten eller för att studera rekommenderas att även föra dialog om exempelvis försäkrings- och säkerhetsfrågor med sin arbetsgivare eller sitt lärosäte.

Om man hamnar i en nödsituation utomlands som inte kan lösas via det försäkringsbolag man har kan man kontakta närmaste svensk ambassad eller UD:s konsulära nödjour i Stockholm som är nåbar dygnet runt. En svensk ambassad kan till exempel ge råd om hur olika situationer kan lösas, utfärda pass och bistå med olika kontakter i landet och i Sverige.

Stockholm den 15 augusti 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.