Till innehåll på sidan

Ridskolornas ekonomiska svårigheter på grund av foderbrist

Skriftlig fråga 2017/18:1607 av Lotta Finstorp (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-08-09
Överlämnad
2018-08-10
Besvarad
2018-08-24
Sista svarsdatum
2018-08-24
Svarsdatum
2018-08-24
Anmäld
2018-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Den exceptionellt torra sommaren har lett till allvarlig foderbrist för landets djurhållare. Många har tvingats importera foder för att klara djurens foderbehov, och Sveriges ridskolor är inget undantag.

Exempelvis har Södertälje ridskola importerat hö från Nederländerna till 40 procent högre kostnad än normalt.

För att klara de kraftigt ökade foderkostnaderna måste intäkterna ökas, och för en ridskola finns det endast två åtgärder: höjda bidrag och/eller höjda ridavgifter.

En höjning av ridavgifterna drabbar främst barn och ungdomar från familjer med svag ekonomi och riskerar att ridelever tvingas sluta utöva sitt viktiga fritidsintresse av ekonomiska skäl.

En lösning skulle kunna vara att kompensera ridskolorna med ett tydligt predestinerat ökat statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd.

 Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Anser ministern att detta vore en möjlig lösning, eller finns det andra tänkbara lösningar för denna viktiga sport?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1607 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)S2018/

04391/FS

Socialdepartementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1607 av Lotta Finstorp (M)
Ridskolornas ekonomiska svårigheter på grund av foderbrist

Lotta Finstorp har mot bakgrund av de kraftigt ökade foderkostnaderna frågat mig om jag anser att ett tydligt predestinerat ökat statligt lokalt aktivitetsstöd för att kompensera ridskolorna vore en möjlig lösning, eller om det finns andra tänkbara lösningar för denna viktiga sport.

Att avgifter och andra kostnader inom idrotten hålls tillbaka är av största vikt för att bryta den tydliga skillnaden mellan barns och ungas deltagande i idrott utifrån socioekonomisk grupptillhörighet. Under mandatperioden har regeringen ökat det statliga stödet till idrottsrörelsen med 258 miljoner kronor och utöver ökade statliga och kommunala bidrag finns det många andra sätt för idrottsföreningar att hålla tillbaka avgifter och andra kostnader.

Vårens och sommarens extrema torka har fått konsekvenser för stora delar av samhället och regeringen följer utvecklingen nära. Jag ser emellertid inte tillräckliga skäl för att inom ramen för den statliga idrottspolitiken agera särskilt gentemot ridsporten.

Stockholm den 24 augusti 2018

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.